Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

EUG – produkcja owoców poniżej normy

Zarząd Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG) przyjął zalecenie „W sprawie rozwoju współpracy państw - członków Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w dziedzinie uprawy owoców”, podało źródło belta.by, powołując się na komunikat służby prasowej EUG.

Według Komisji w ciągu ostatnich pięciu lat zbiory owoców ziarnkowych (jabłek i gruszek) w krajach Unii wzrosły o 1,7 procent, do 2,3 mln ton w 2018 roku Jednocześnie 95 procent zbiorów w tej grupie stanowią jabłka.

Pewien wzrost odnotowano także w zbiorach owoców jagodowych - o 0,5 procent. Jedna trzecia z 790,6 tys. ton jagodowych zebranych w ubiegłym roku przypada na truskawki.

Natomiast w przypadku zbiorów owoców pestkowych tendencja była odwrotna – spadkowa. Zbiory owoców pestkowych w 2018 roku zmalały o 1,7 procent do 843 tys. ton. Około połowy tej objętości to morele i wiśnie.

„Ogólnie rzecz biorąc, produkcja owoców i owoców jagodowych na jednego mieszkańca w krajach członkowskich wynosi 22 kg na osobę rocznie, co nie jest wystarczające, aby zapewnić ludności tych krajów spożycie owoców zgodne z racjonalnymi normami, które spełniają nowoczesne wymagania dotyczące zdrowego żywienia”, stwierdzono w raporcie EUG. Problemem jest to, że wciąż utrzymuje się niska towarowość produkcji – 70 procent owoców uprawia się w gospodarstwach przydomowych.”

Zalecenie przyjęte przez Radę EUG ma na celu rozwój współpracy międzypaństwowej w dziedzinach naukowych i innowacyjnych, w tym wymianę zasobów genetycznych, rozwój technologii cyfrowych w szkółkach, systemy techniczne i technologie przechowywania owoców, a także inteligentne technologie maszyn i zautomatyzowane systemy techniczne do produkcji owoców.

Komisja jest przekonana, że ​​wdrożenie dokumentu pomoże zmienić sytuację: selekcja i szkółki upraw owoców i owoców jagodowych będą się aktywniej rozwijać, konkurencyjność przemysłu wzrośnie, a wzajemny handel w tym sektorze rynku wzrośnie.

Przypomnijmy, że EUG powstała w maju 2014 roku jako odpowiedź na utworzenie Unii Europejskiej. Krajami-założycielami były: Rosja, Białoruś i Kazachstan. Jeszcze przed końcem 2014 roku dołączyły do niej Armenia i Kirgistan (przyp. tłum.).
 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE