Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

ARR: Ostateczny termin na wnioski

Na wstępie jeszcze raz przytoczmy komunikat ARR.

Na podstawie art. 11 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2014 oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190), Agencja Rynku Rolnego informuje, że termin składania wniosków o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia w ramach mechanizmu „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw” upływa z dniem 15 października 2014 r.


Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia powinny być składane w odniesieniu do operacji wycofania, zielonych zbiorów i niezbierania produktów, które fizycznie się odbyły i zostały pozytywnie skontrolowane przez właściwe służby kontrolne.

Jak widać, pojawiają się w tymże komunikacie dwie istotne kwestie. Po pierwsze jest tam data – 15 października, jako graniczna data przyjmowania wniosków. Po drugie komunikat doprecyzowuje, że wnioski mogą obejmować tylko zbiory, które już zostały z rynku wycofane lub ich nie zebrano.

To dobrze, że informacje są doprecyzowane. Szkoda tylko, że najpierw powstaje zamieszanie, które potem trzeba porządkować. W przypadku unijnej pomocy wyglądało to tak, iż pierwotną datą zakończenia procedur był koniec listopada br. (z uwagą, że mogą się one zakończyć wcześniej, jeśli wykorzystana zostanie przeznaczona na pomoc dla rolników kwota wsparcie).

A 10 wrześnie ARR informuje, iż KE wstrzymała przyjmowanie powiadomień, to wnioski rolników złożone po 3 września są nieważne. Na portalu fresh-market.pl jego treść jest dostępna.

Teraz mamy informację o terminie 15 października. Ciekawe ile jeszcze dat się pojawi. Mówi się, że całe to zamieszanie wynika ze skali pomocy o jaką ubiegają się polscy rolnicy. Że do ARR napłynęły wnioski na setki milionów euro, podczas gdy w innych krajach ledwie na dziesiątki milionów. Być może, ale trudno się pozbyć wrażenia, iż cała ta urzędnicza machina jest trochę zbyt ociężała i nie nadąża za sytuacją.

ARR ma jednak też lepsze informacje dla producentów. Pierwsza transza wniosków o nadzwyczajne wsparcie (złożonych między 18 sierpnia a 3 września) już trafiła do rozpatrzenia w Komisji UE. Zawsze to jakiś postęp.

Ważną informacją jest też to, że plantacje oraz uprawy, których dotyczą wyżej wspomniane wnioski złożone do 3 września już zostały objęte kontrolą ARR. Kontrola ma dotyczyć stu procent tych upraw i plantacji. Pozytywny wynik takiej kontroli jest, według informacji ARR, równoznaczny z kwalifikacją danej uprawy lub plantacji do złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty, która to rekompensata zostanie wypłacona zgodnie ze stawkami przyjętymi przez Komisję Europejską.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE