Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Komunikat warzywniczy

2013-07-05 10:42

Zagrożenia chorobami w uprawach warzyw:

Pomidor:
    Na pomidorach w uprawie polowej istnieje realne zagrożenie pojawienia się zarazy ziemniaka. Stwierdzono już w Polsce pierwsze objawy tej choroby na plantacjach ziemniaka, które stanowią poważne źródło infekcji organizmu Phytophthora infestans. Pomidory należy już chronić stosując opryskiwanie fungicydami zapobiegawczo a w przypadku pojawienia się pierwszych objawów na pomidorach interwencyjnie. Do zapobiegawczego systemu ochrony stosuje się fungicydy kontaktowe zawierające mankozeb, chlorotalonil czy tlenochlorek miedziowy. W przypadku stosowania interwencyjnego poleca się między innymi Mildex 711,9 WG w dawce 2-2,5 kg /ha. Przy małym nasileniu choroby wystarczy niższa dawka, natomiast w przypadku wystąpienia objawów zarazy ziemniaka na wielu roślinach w łanie dawkę należy zwiększyć.

Cebula:
    Na cebuli nadal jest zagrożenie pojawienia się mączniaka rzekomego. Z chwilą obserwowania pierwszych objawów poleca się: Mildex 711,9 WG w dawce 2-2,5 kg /ha lub Infinito 687,5 SC 1,6 l/ha a także inne środki dopuszczone do stosowania w uprawie cebuli na mączniaka rzekomego.

Zagrożenia szkodnikami w uprawach warzyw:

Groch:

  •     Paciornica grochowianka (Contorina pisi)

Szkody wyrządzają małe (do 2 mm) beznogie białawe larwy, które zaniepokojone skaczą. Rośliny w których żerują larwy I pokolenia mają zahamowany wzrost i rozwój. Pąki kwiatowe nie rozwijają się i odpadają. W miejscu żerowania larw tkanka gnije. Silnie zaatakowane rosliny nie zawiązują strąków

Profilaktyka i zwalczanie:
    Brak środków do zwalczania paciornicy.
    Przestrzeganie zasad prawidłowej agrotechniki ogranicza szkody wyrządzane przez tego szkodnika: wczesny siew grochu, uprawa odmian wcześnie zakwitających odmian, izolacja przestrzenna (około 400 m ) od zeszłorocznych upraw grochu i peluszki.

  •     Wciornastek grochowiec (Kakothrips robustus)

Szkody wyrządzają osobniki dorosłe i larwy. Objawem żerowania są początkowo srebrzyste plamy, które później brunatnieją. Pąki kwiatowe nie otwierają się i zamierają. Wcześnie i silnie zaatakowana roślina przez wciornastki nie zawiązuje strąków. Strąki już wykształcone są zniekształcone i nie wytwarzają nasion.

 Profilaktyka i zwalczanie:
    W okresie pojawienia się szkodników wykonać zabieg opryskiwania środkiem zarejestrowanym do ochrony grochu przed tym szkodnikiem.

  •     Strąkowiec grochowy (Bruchus pisorum)

Chrząszcze pojawiają się w okresie kwitnienia roślin żywicielskich. Stadium szkodliwym są larwy, które uszkadzają nasiona. W nasionach widać okrągłe otworki. Jeśli w miejscu żerowania prześwieca przez skórkę ciemniejsza okrągła plamka, to znaczy jest tam chrząszcz lub poczwarka. Uszkodzone nasiona maja obniżona zdolność kiełkowania.

Profilaktyka i zwalczanie:
    Do zwalczania wymienionych szkodników grochu należy zastosować zalecany insektycyd np. zarejestrowany do zwalczania strąkowca w maju 2013 Proteus 110 OD w dawce 0,75 L/ha.Zabieg należy przeprowadzić w godzinach wieczornych po oblocie pszczół.


Warzywa Kapustne:

  •     Tantniś krzyżowiaczek (Plutella maculipennis)

Na plantacjach warzyw kapustnych stwierdzono obecność motyli drugiego pokolenia tego szkodnika. Szkody wyrządzają gąsienice (do 12 mm długości), jasnozielone z wyraźną segmentacją ciała i ciemną głową. Gąsienice wiosennego pokolenia żerują w liściach sercowych i w zawiązujących się główkach kapusty, różach kalafiora i brokuła. Rośliny z uszkodzonym przez tantnisia stożkiem wzrostu nie zawiązują główek i róż. Gąsienice początkowo minują liście, później zjadają miękisz w skutek czego powstają "okienka" w liściach zewnętrznych

Profilaktyka i zwalczanie:
    Zagrożenie dla plantacji wynosi 6 gąsienic lub poczwarek na 10 roślinach. Zabieg opryskiwania należy przeprowadzić w okresie wylęgania się gąsienic. Zwalczając mszycę kapuścianą Proteusem 110 OD w dawce 0,75 l/ha, jednocześnie uzyskamy dobre działanie na gąsienice tantnisia.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE