Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Polskie produkty pod specjalną ochroną

2007-07-18 00:00
Od października 2005 r. do czerwca 2007 r. prowadzono kampanię chroniącą polskie produkty. Jej organizatorami było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Rynku Rolnego. Połowę kosztów przedsięwzięcia pokryła Unia Europejska.

Celem kampanii było uświadomienie producentom regionalnej i tradycyjnej żywności, iż mają oni możliwość ochrony i wyróżniania nazw wyjątkowej żywności na obszarze całej Unii Europejskiej.

Odpowiadający za kampanię, wicedyrektor biura ministra Dariusz Goszczyński poinformował, że w momencie uruchomienia całego przedsięwzięcia, do systemu oznaczeń zgłoszonych było 9 produktów, a w dniu zakończenia już 32.

Zdaniem organizatorów akcji, posługiwanie się specjalnym unijnym oznaczeniem pozwala mocniej zaakcentować obecność polskich produktów na rynku unijnym.

Wiceminister rolnictwa Henryk Kowalczyk, powiedział, że wiedza i informacja na temat wspólnotowego systemu oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych "są szczególnie ważne w handlu artykułami spożywczymi, gdyż promocja naszych specjałów, wyrabianych według starych receptur, przyczynia się do lepszego poznania przez konsumentów polskiej żywności.”

Organizatorzy kampanii podkreślili, że ich ambicją było rozpowszechnienie informacji na temat unijnego systemu ochrony produktów w kręgu odbiorców pośrednich, tj. dystrybutorów, hurtowników, kupców detalicznych czy restauratorów, ale także wśród konsumentów.

System rejestracji nazw produktów regionalnych i tradycyjnych to jeden ze sposobów ochrony i promocji rodzimych specjałów.

Certyfikaty Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego oraz Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności są oficjalnym potwierdzeniem wysokiej jakości i gwarancją pochodzenia produktów.

"Nadanie produktowi jednego z wymienionych certyfikatów wiąże się z objęciem nazwy produktu ochroną prawną. Towary te od lat cieszą się ogromnym uznaniem konsumentów w UE, mimo iż sprzedawane są po nawet kilkakrotnie wyższych cenach” - poinformował resort rolnictwa.

Jak wyjaśniło ministerstwo, umieszczony na etykiecie produktu symbol jednego z trzech certyfikatów gwarantuje wyjątkowy i specyficzny smak produktu, wynikający z tradycyjnego i unikalnego sposobu wytwarzania czy też uwarunkowań regionalnych.

"Nadanie produktowi oznaczenia gwarantuje mu ochronę prawną przed próbą fałszowania bądź podszywania się pod zarejestrowaną nazwą (...) Jednak unijne oznaczenia nie są tożsame z ochroną patentową. (...) Ochronie podlega jego nazwa w połączeniu ze specyficzną recepturą, gwarantującą wyjątkowy smak" - informuje resort rolnictwa.

W ramach kampanii zrealizowano m.in. program informacyjno-szkoleniowy dla producentów i przedstawicieli jednostek samorządowych. We wszystkich województwach zorganizowano seminaria i rozesłano materiały informacyjne.Źródło: fresh-market.pl, na podstawie PAP za PPR
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem