Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Kup teraz abonament!

Kobiety niedocenione w rolnictwie

2018-10-16 14:03

Kobiety w branży rolniczej na całym świecie, zarówno w państwach rozwiniętych, jak i rozwijających się, mówią, że dyskryminacja ze względu na płeć utrzymuje się i stanowi przeszkodę, która utrudnia im możliwość niesienia pomocy w wyżywieniu świata. Tak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez firmę Corteva AgriscienceTM, Dział Rolniczy DowDuPont.

Publikacja wyników badania zbiega się z dzisiejszymi obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich. Corteva Agriscience zamówiła obejmujące 17 państw badanie, aby podkreślić znaczenie kobiet w rolnictwie oraz zidentyfikować bariery ograniczające ich pełny i skuteczny udział. W badaniu wzięło udział 4160 respondentek, mieszkających zarówno w państwach rozwiniętych, jak i rozwijających się, na pięciu kontynentach.

 „Przeprowadziliśmy to badanie, aby lepiej zrozumieć aktualny status kobiet w rolnictwie na całym świecie – od największych farm w najbardziej rozwiniętych gospodarkach, po najmniejsze gospodarstwa w krajach rozwijających się – a także, by stworzyć podstawę, według której będziemy mogli mierzyć zachodzące postępy”, mówi Krysta Harden, wiceprezes do spraw zewnętrznych i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju (vice president external affairs and chief sustainability officer) Corteva Agriscience.

ZIDENTYFIKOWANIE BARIER NA DRODZE DO SUKCESU

Wyniki badania pokazują, że chociaż kobiety w większości są dumne z bycia częścią branży rolniczej, uważają, że dyskryminacja ze względu na płeć jest powszechna – od 78 procent w Indiach do 52 procent w Stanach Zjednoczonych. Tylko połowa z nich mówi, że odnosi sukcesy na równi ze swoimi męskimi odpowiednikami; 42 procent jest zdania, że ma takie same możliwości co mężczyźni, a tylko 38 procent – że mogą podejmować decyzje w sprawie wykorzystania dochodów w farmerstwie i rolnictwie.

Niemal 40 procent respondentek zgłosiło, iż ma niższe dochody niż mężczyźni i mniejszy dostęp do finansowania. Wysoko na liście problemów i obaw znajdowały się stabilność finansowa, dobrobyt rodziny oraz osiągnięcie równowagi między pracą i życiem.

Wiele kobiet przyznawało, że potrzebuje więcej szkoleń, aby móc korzystać z technologii rolniczej, która stała się niezbędnym elementem sukcesu finansowego i należytej troski o środowisko. Ta potrzeba szkolenia była przez respondentki wymieniana najczęściej wśród sposobów na usunięcie barier na drodze do równości płci. Liczby zdecydowanie przekraczały 50 procent dla wszystkich 17 państw. Na czele znalazły się Brazylia, Nigeria, Kenia, Meksyk i RPA.

USUWANIE PRZESZKÓD

Większość kobiet wspomniała o postępie w równości między płciami, jednak 72 procent spodziewa się, że osiągnięcie pełnej równości zajmie od jednej do trzech dekad albo więcej. Respondentki określiły pięć kluczowych działań, mogących usunąć przeszkody na drodze do równości:

 • Więcej szkoleń w dziedzinie technologii (podało 80 procent)
 • Więcej edukacji akademickiej (podało 79 procent)
 • Więcej wsparcia – prawnego i innego – dla kobiet w rolnictwie, które doświadczają dyskryminacji ze względu na płeć (podało 76 procent)
 • Zwiększenie świadomości społecznej na temat sukcesów osiąganych przez kobiety w rolnictwie (podało 75 procent)
 • Zwiększenie świadomości społecznej na temat dyskryminacji ze względu na płeć w rolnictwie (podało 74 procent)

Mimo że kobiety stanowią prawie połowę rolników na świecie, badanie to potwierdza, że wciąż istnieją wyzwania utrudniające sytuację nie tylko kobiet w rolnictwie, ale także tych, którzy od nich zależą: ich rodzin, ich społeczności, a także społeczeństw. Określenie istnienia tych wyzwań jest pierwszym krokiem na drodze do usunięcia przeszkód, uniemożliwiających kobietom rolniczkom osiągnięcie ich pełnego potencjału – mówi Harden.

W Europie 68 proc. kobiet w rolnictwie uważa, że dyskryminacja ze względu na płeć jest problemem w branży rolniczej, chociaż widoczny jest pozytywny trend i dyskryminacji jest dzisiaj mniej niż 10 lat temu. 67 proc. kobiet zajmujących się rolnictwem w Europie, które uczestniczyły w badaniu, uważa, że głównym sposobem na usunięcie przeszkód na drodze do równości płci jest zwiększenie świadomości społecznej na temat dyskryminacji ze względu na płeć w farmerstwie i rolnictwie. „Wierzymy, że Corteva Agriscience ma do odegrania ważną rolę w przyspieszaniu postępów, rozważamy podjęcie dodatkowych kroków, w tym dalszych badań, działań bezpośrednich oraz partnerstwa z agencjami rządowymi, pozarządowymi i innymi grupami, by w dalszym ciągu usuwać bariery utrudniające pełną równość”, mówi Clara Serrano, marketing leader na Europę z Corteva Agriscience.

O BADANIU

 • Przeprowadzone w okresie sierpień–wrzesień 2018 r.
 • Około 4160 respondentek z 17 państw leżących w regionie Azji i Pacyfiku (24 procent), Ameryki Północnej (21 procent), Ameryki Łacińskiej (21 procent), Europy (19 procent) oraz Afryki (15 procent).
 • Większość kobiet zajmuje się uprawą rolną, pozostałe zajmują się innymi rodzajami rolnictwa oraz działaniami związanymi z rolnictwem.
 • Farmy miały wielkość od drobnych gospodarstw produkujących na własne potrzeby po przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 300 pracowników.
 • Wśród respondentek były właścicielki i kierowniczki, na pracownicach i robotnicach kończąc.
 • Średni wiek respondentek to 34 lata.
 • Badane państwa: APAC – Chiny, Indie, Indonezja, Australia; NA – USA, Kanada; LATAM – Brazylia, Meksyk, Argentyna; EUROPA – Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo; AFRYKA – Kenia, Nigeria, RPA 

 

 

Słowa kluczowe: rolnictwo, kobiety na wsi
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem