Logowanie / Rejestracja Koszyk: 0 szt. 0
Dzisiaj jest czwartek 9 kwietnia 2020. Od wczoraj dodano 2203 ceny w 25 kategoriach. Życzymy miłego dnia.

Jaka będzie w tym roku produkcja owoców jagodowych – dane GUS

  |   Źródło:
Prezentujemy przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 roku. W tym newsie publikujemy dane dla owoców z krzewów i plantacji jagodowych.

Produkcja owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oceniona została na blisko 0,6 mln ton, tj. o ok. 20 proc. więcej niż w roku poprzednim. Podobnie jak w przypadku drzew owocowych zanotowano bardzo dobre biologiczne plonowanie większości gatunków krzewów owocowych i plantacji jagodowych. Najmniejszą dynamikę wzrostu w porównaniu do poprzedniego sezonu zanotowano dla zbiorów truskawek (wzrost o niespełna 10 proc.). Produkcja truskawek została oszacowana (podobnie jak we wstępnym szacunku) na niespełna 195 tys. ton, przy czym zbiór owoców tego gatunku był nieco skrócony, szczególnie na plantacjach bez nawadniania.

Produkcja malin jest natomiast szacowana na poziomie niższym od przewidywanego we wstępnym szacunku. Część upraw, które nie były nawadniane, ucierpiała z powodu przedłużającej się suszy, jednocześnie rzeczoznawcy sygnalizowali o niezbieraniu malin na niektórych plantacjach, a nawet ich likwidacji (z powodu niskiej opłacalności, tj. niskich cen w skupie). Na obecnym etapie zbiory malin szacuje się na poziomie nie przekraczającym 120 tys. ton.

Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) ocenia się także niżej niż we wstępnym szacunku, tj. na ok. 170 tys. ton (w tym porzeczek czarnych na ok. 130 tys. ton), tj. o ok. 30% więcej od bardzo niskich zbiorów ubiegłorocznych. Podobnie jak w przypadku innych gatunków owoców przeznaczanych do przetwórstwa, znaczna część porzeczek czarnych nie została jednak zebrana ze względu na niskie ceny skupu.

Zbiory agrestu oszacowano na blisko 12 tys. ton, notując wzrost produkcji owoców tego gatunku w porównaniu do roku poprzedniego o ok. 25 proc. Produkcja owoców z pozostałych gatunków krzewów owocowych i plantacji jagodowych uprawianych w sadach została oceniona na ok. 95 tys. ton, tj. o ponad jedną czwartą więcej niż w 2017 r. i znacznie więcej od średniej z lat 2011-2015. W bieżącym roku bardzo wysoko oceniono plonowanie aronii. W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabierają również nasadzenia nowych gatunków, takich jak np. jagoda kamczacka.

 

Dodaj komentarz
Dodając komentarz jako niezalogowany użytkownik, obok komentarza zostanie umieszczony Twój adres IP
Redakcja nie odpowiada za treści umieszczane w serwisie przez użytkowników. W przypadku pojawienia się treści uznawanych powszechnie za obraźliwe Redakcja podejmie starania mające na celu niezwłoczne usunięcie takich materiałów. W przypadku umieszczenia przez użytkownika treści uznawanych za obraźliwe lub innych treści niezgodnych z prawem, portal zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników.