Logowanie / Rejestracja Koszyk: 0 szt. 0
Dzisiaj jest Sroda 18 września 2019. Od wczoraj dodano 4196 ceny w 30 kategoriach. Życzymy miłego dnia.
Tu jesteś:  »   »   »  Powierzchnia upraw sadowniczych w 2016 r. wg. GUS

Powierzchnia upraw sadowniczych w 2016 r. wg. GUS

  |   Źródło:
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w 2016 r. powierzchnia upraw trwałych stanowiła 2,7 proc. użytków rolnych.

Łączna powierzchnia upraw trwałych w gospodarstwach rolnych w 2016 roku wyniosła 393,5 tys. ha i było to 2,7 proc. użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej, z czego powierzchnia sadów wynosiła 376,5 tys. ha, tj. 2,6 proc. omawianych użytków rolnych. Uprawy trwałe posiadało co piąte gospodarstwo z grupy obszarowej UR 3-5 ha, a tylko 1,1 proc. gospodarstw z grupy 50- 100 ha użytków rolnych. Średnia powierzchnia upraw trwałych przypadająca na jedno gospodarstwo wynosiła 2,26 ha.

Należy podkreślić, że dominująca w powierzchni upraw trwałych powierzchnia plantacji drzew i krzewów owocowych łącznie z ich szkółkami w porównaniu do 2013 r. zwiększyła się o 3,8 proc., a liczba gospodarstw użytkujących sady zmniejszyła się o 3,4 proc. i wyniosła 168,9 tys. Średnia powierzchnia sadów przypadająca na 1 gospodarstwo zwiększyła się w porównaniu do 2013 r. i wyniosła 2,23 ha (w 2013 r. – 2,07 ha).

Obserwuje się wyraźne zróżnicowanie regionalne występowania upraw sadowniczych, a od 2010 r. zanotowano dalsze znaczące zmiany w strukturze obszarowej gospodarstw sadowniczych. Następuje zwiększanie upraw sadowniczych w gospodarstwach o dużym areale użytków rolnych utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej. Nieco ponad 79 proc. powierzchni uprawy drzew owocowych znajdowało się w gospodarstwach, które prowadziły ich uprawę na powierzchni 5 ha i więcej, natomiast powierzchnia plantacji krzewów owocowych w tych gospodarstwach stanowiła 75,7 proc. łącznego areału krzewów owocowych.

 

W strukturze upraw w sadach nieznacznie zwiększył się udział plantacji drzew i krzewów owocowych, natomiast znacznie zwiększył się udział powierzchni szkółek drzew i krzewów owocowych. W porównaniu do 2013 r. powierzchnia uprawy drzew owocowych w sadach zmniejszyła się o 5,8 proc. i wyniosła 251,7 tys. ha. Powierzchnia uprawy krzewów owocowych uległa w tym okresie wzrostowi aż o 23,3 proc. i wyniosła 111,9 tys. ha. Drzewa owocowe w sadach uprawiano w 107,6 tys. gospodarstw rolnych, tj. 20,0 tys. gospodarstw mniej niż w 2013 r. (o 15,6 proc.). Znacznie wzrosła średnia powierzchnia uprawy drzew w sadach i zaobserwowano powiększanie areału drzew owocowych, szczególnie w dużych gospodarstwach sadowniczych. Średnia powierzchnia uprawy drzew owocowych w sadach zwiększyła się z 2,10 ha w 2013 r. do 2,34 ha w 2016 r.

W porównaniu do 2013 r. zaobserwowano znaczące zmiany w strukturze obszarowej sadów obsadzonych drzewami owocowymi. Nastąpił znaczny spadek powierzchni uprawy drzew owocowych w sadach o powierzchni do 1 ha. Sady te stanowiły 7,9% ogólnej powierzchni uprawy drzew w sadach (w 2013 r. –  9,6 proc.). Najwięcej gospodarstw w skali kraju, które zajmowały się uprawą drzew owocowych w sadach zanotowano w województwach: mazowieckim (21,9 proc. ogółu gospodarstw z sadami), lubelskim (16,6 proc.) i świętokrzyskim (14,9 proc.), a najmniej w województwach: opolskim (0,4 proc.) oraz pomorskim (0,7 proc.). Areał uprawy krzewów owocowych w gospodarstwach rolnych wyniósł ok. 111,9 tys. ha, co stanowiło 29,7 proc. łącznej powierzchni sadów. Krzewy owocowe w sadach uprawiało 78,8 tys. gospodarstw rolnych, a ich liczba, mimo niewielkiego wzrostu powierzchni uprawy krzewów owocowych w sadach, zwiększyła się znacznie w porównaniu do 2013 r. – o 11,3 tys. gospodarstw, tj. o 16,7 proc. Średnia powierzchnia gospodarstwa sadowniczego z uprawą krzewów owocowych zwiększyła się z 1,35 ha w 2013 r. do 1,42 ha w 2016 r.

 

 

 

Dodaj komentarz
Dodając komentarz jako niezalogowany użytkownik, obok komentarza zostanie umieszczony Twój adres IP
Redakcja nie odpowiada za treści umieszczane w serwisie przez użytkowników. W przypadku pojawienia się treści uznawanych powszechnie za obraźliwe Redakcja podejmie starania mające na celu niezwłoczne usunięcie takich materiałów. W przypadku umieszczenia przez użytkownika treści uznawanych za obraźliwe lub innych treści niezgodnych z prawem, portal zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników.