Logowanie / Rejestracja Koszyk: 0 szt. 0
Dzisiaj jest Niedziela 19 stycznia 2020. Od wczoraj dodano 1765 ceny w 15 kategoriach. Życzymy miłego dnia.
Tu jesteś:  »   »   »  Globalny rynek cebuli

Globalny rynek cebuli

Cebula
  |   Źródło:
IndexBox opublikował raport na temat rynku światowego rynku cebuli i szalotki. Poniżej jego streszczenie.

Globalne przychody z rynku cebuli i szalotki wyniosły w 2018 roku 43,1 mld USD, co oznacza wzrost o 4,5 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba ta odzwierciedla całkowite przychody producentów i importerów (z wyłączeniem kosztów logistyki, kosztów marketingu detalicznego i marż detalistów, które zostaną uwzględnione w cenie konsumenta końcowego). Wartość rynku w latach 2007-2018 rosła średnio o roczną stopę +3,1 procent; wzór trendu wskazywał jednak na zauważalne wahania w badanym okresie. Najbardziej widoczne tempo wzrostu odnotowano w 2010 roku, kiedy wartość rynkowa wzrosła o 12 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Globalna konsumpcja cebuli i szalotki osiągnęła najwyższy poziom w 2018 roku i prawdopodobnie utrzyma się w najbliższym czasie.

Produkcja 2007-2018

W 2018 roku światowa produkcja cebuli i szalotki wyniosła 106 mln ton, co oznacza wzrost o 3,2 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Całkowita wielkość produkcji rosła średnio o 2,8 procent rocznie w latach 2007-2018; wzorzec trendu pozostał względnie stabilny, z nieco zauważalnymi fluktuacjami obserwowanymi w analizowanym okresie.

Eksport 2007-2018

W 2018 roku na całym świecie wyeksportowano około 6,6 mln ton cebuli i szalotki; co daje wzrost o 4,6 procent w stosunku do poprzedniego roku. W badanym okresie wywóz cebuli i szalotki nadal wykazuje względnie płaski trend. Tempo wzrostu było najszybsze w 2010 roku, kiedy eksport wzrósł o 23 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Światowy eksport osiągnął najwyższy poziom w wysokości 7,4 mln ton w 2013 roku; jednak w latach 2014–2018 eksport nie odzyskał tempa wzrostu.

Pod względem wartości wywóz cebuli i szalotki w 2018 roku wyniósł 2,9 mld USD (szacunki IndexBox). Całkowita wartość eksportu wzrosła średnio o 1,1 procent w okresie od 2007 do 2018 roku; wzór trendu wskazywał pewne zauważalne wahania odnotowane w badanym okresie. Tempo wzrostu było najbardziej wyraźne w 2010 roku, wzrost o 38 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Globalny eksport osiągnął w 2013 roku wartość 3,4 mld USD; jednak w latach 2014–2018 eksport pozostawał na niższym poziomie.

Eksport według krajów

W 2018 roku Holandia (1,5 mln ton), a następnie Indie (691 tys. ton), Chiny (575 tys. ton), Hiszpania (437 tys. ton), Meksyk (400 tys. ton), Egipt (383 tys. ton) i Stany Zjednoczone (360 tys. ton) reprezentowały największych eksporterów cebuli i szalotki, osiągając łącznie 67 procent całkowitego eksportu. Peru (194 tys. ton), Polska (182 tys. ton), Francja (170 tys. ton), Niemcy (136 tys. ton) i Nowa Zelandia (134 tys. ton) pozostawały daleko za liderami.

W latach 2007–2018 średnia roczna stopa wzrostu w odniesieniu do eksportu cebuli i szalotki z Holandii wyniosły +4,4 procent. Jednocześnie Peru (+8,7 procent), Francja (+8,0 procent), Niemcy (+6,4 procent), Polska (+5,1 procent), Hiszpania (+5,1 procent), USA (+3,1 procent), Meksyk ( +3,0 procent) i Egipt (+2,6 procent) wykazały dodatnie tempo wzrostu. Ponadto Peru stało się najszybciej rozwijającym się eksporterem na świecie, z CAGR +8,7 procent w latach 2007-2018. Chiny doświadczyły stosunkowo płaskiego trendu. Natomiast Indie (-1,4 procent) i Nowa Zelandia (-3,3 procent) wykazały tendencję spadkową w tym samym okresie. Podczas gdy udział Indii (1,7 procent) znacznie wzrósł pod względem światowego eksportu w latach 2007-2018, udział USA (-1,5 procent), Meksyku (-1,7 procent), Peru (-1,8 procent), Hiszpanii (- 2,8 procent) i Holandii (-8,7 procent) wykazały ujemną dynamikę. Udziały pozostałych krajów pozostawały względnie stabilne w analizowanym okresie.

Pod względem wartości Holandia (676 mln USD), Meksyk (378 mln USD) i Stany Zjednoczone (232 mln USD) były krajami o najwyższym poziomie eksportu w 2018 roku, Z łącznym 44 procentowym udziałem w światowym eksporcie. Za tymi krajami znalazły się Hiszpania, Indie, Chiny, Egipt, Peru, Polska, Francja, Niemcy i Nowa Zelandia, które razem stanowiły kolejne 40 procent.

Ceny eksportowe według krajów

Średnia cena eksportowa cebuli i szalotki wyniosła w 2018 roku 446 USD za tonę, co oznacza wzrost o 7,1 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Ogólnie rzecz biorąc, cena eksportowa cebuli i szalotki nadal wykazuje niewielki wzrost. Ceny eksportowe różniły się zauważalnie w zależności od kraju pochodzenia; krajem o najwyższej cenie eksportowej był Meksyk (943 USD za tonę), podczas gdy Indie (310 USD za tonę) były jednymi z najniższych.

W latach 2007–2018 Egipt odnotował najbardziej znaczące tempo wzrostu cen eksportowych, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli mniejszego tempa wzrostu.

Import 2007-2018

Globalny import wyniósł 7,2 mln ton w 2018 roku, co oznacza spadek o -3 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Całkowita wielkość przywozu wzrosła średnio o 1,7 procent rocznie w okresie od 2007 do 2018 roku; wzorzec trendu pozostał względnie stabilny, przy czym w badanym okresie zaobserwowano jedynie niewielkie wahania. Pod względem wartości import cebuli i szalotki wyniósł 3 mld USD (szacunki IndexBox) w 2018 roku.

Import według krajów

W 2018 roku Stany Zjednoczone (625 tys. ton) i Malezja (545 tys. ton) były głównymi importerami cebuli i szalotki na całym świecie, co łącznie stanowiło blisko 16 procent całkowitego importu. Zjednoczone Emiraty Arabskie (302 tys. ton), Japonia (295 tys. ton), Rosja (293 tys. ton), Wielka Brytania (273 tys. ton), Sri Lanka (263 tys. ton), Holandia (263 tys. ton), Bangladesz (262 tys. ton), Arabia Saudyjska (211 tys. ton), Niemcy (210 tys. ton) i Kanada (186 tys. ton) pozostały daleko w tyle za liderami.

W latach 2007-2018 najbardziej znaczące tempo wzrostu importu, wśród głównych krajów importujących, osiągnął Bangladesz, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli mniejszego tempa wzrostu.

Pod względem wartości USA (445 mln USD) stanowią największy rynek importowanej cebuli i szalotki na świecie, stanowiąc 15 procent światowego importu. Drugie miejsce w rankingu zajęła Malezja (181 mln USD), z 6,1 procent udziałem w światowym imporcie. Na trzecim miejscu znalazła się Kanada z udziałem 5 procent.

Ceny importowe według krajów

W 2018 roku średnia cena importowa cebuli i szalotki wyniosła 411 USD za tonę, zwiększając się o 4,5 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Zasadniczo jednak cena importowa cebuli i szalotki nadal wykazuje względnie płaski trend. Istniały znaczne różnice w średnich cenach importu między głównymi krajami importującymi. W 2018 roku krajem o najwyższej cenie importowej była Kanada (803 USD za tonę), a Bangladesz (216 USD za tonę) była jedną z najniższych.

W latach 2007–2018 najbardziej znaczącą stopę wzrostu cen importowych osiągnęła Arabia Saudyjska, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli mniejszego tempa wzrostu.

Podobne
Cebula
2019-08-05 08:00
Regionalny rynek cebuli – 31. tydz. br.
Jak zmieniła się sytuacja na rynku cebuli w monitorowanych krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej?
czytaj więcej
Cebula
2019-08-02 17:15
Ceny cebuli w trendzie regionalnym, ale…
Ceny cebuli utrzymują się od pewnego czasu w trendzie, który jest charakterystyczny dla większości krajów regiony.
czytaj więcej
Cebula
2019-08-02 08:00
Rosja – ceny cebuli nadal spadają
W Rosji trend spadkowy cen cebuli trwa od początku lipca br.
czytaj więcej
Cebula
2019-08-01 08:00
Ukraina – ceny cebuli wciąż spadają
Podaż cebuli na rynku ukraińskim stale rośnie, czemu sprzyjają korzystne warunki pogodowe. Znajduje to odzwierciedlenie w cenach.
czytaj więcej
Cebula
2019-07-31 08:00
Austria – stabilizacja cen cebuli
Sytuacja na austriackim rynku cebuli stabilizuje się. Tylko czy na długo?
czytaj więcej
Dodaj komentarz
Dodając komentarz jako niezalogowany użytkownik, obok komentarza zostanie umieszczony Twój adres IP
Redakcja nie odpowiada za treści umieszczane w serwisie przez użytkowników. W przypadku pojawienia się treści uznawanych powszechnie za obraźliwe Redakcja podejmie starania mające na celu niezwłoczne usunięcie takich materiałów. W przypadku umieszczenia przez użytkownika treści uznawanych za obraźliwe lub innych treści niezgodnych z prawem, portal zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników.