Logowanie / Rejestracja Koszyk: 0 szt. 0
Dzisiaj jest Niedziela 31 maja 2020. Od wczoraj dodano 986 ceny w 10 kategoriach. Życzymy miłego dnia.

Regionalny rynek pomidorów i ogórków - 18. tydz. roku

Pomidory i ogórki
  |   Źródło:
Jak wyglądała sytuacja na rynku pomidorów i ogórków szklarniowych w monitorowanych krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej?

Specjaliści nazywają ten sezon na rynku warzyw szklarniowych, w monitorowanych  przez projekt EastFruit krajach regionu, jednym z najbardziej stresujących od wielu lat. Jest tak ponieważ do standardowych czynników prowadzących do powstawania wahań cen, zarówno w segmencie okrągłych czerwonych pomidorów szklarniowych, jak iw segmentach wszystkich analizowanych rodzajów ogórków, doszły poważne przeszkody w sprzedaży produktów, zarówno na rynkach krajowych, jak i w handlu z zagranicą.

Szybkie rozprzestrzenienie się na świecie, a zwłaszcza w analizowanych krajach wirusa COVID-19, spowodowało zawieszenie wielu lokalnych rynków hurtowych i detalicznych, które w wielu krajach regionu są głównymi kanałami sprzedaży sezonowych owoców i warzyw, a w szczególności pomidorów i ogórków szklarniowych.

Na rynku okrągłych czerwonych pomidorów cieplarnianych do końca okresu sprawozdawczego istniały wyraźne wielokierunkowe tendencje cenowe, przy czym w regionie nie odnotowano istotnych zmian wcześniej ustalonych cen, z wyjątkiem Tadżykistanu.

W krajach regionu, w których warunki pogodowe były sprzyjające w osiemnastym tygodniu podaż okrągłych czerwonych pomidorów szklarniowych z lokalnych szklarni nadal rosła. A nawet biorąc pod uwagę majowe święta, a są one planowane w tym roku w bardziej powściągliwym formacie - sprzedawcy nie mogli wpłynąć na stopniowy spadek cen.

Według danych z ubiegłego tygodnia pomidory szklarniowe taniały w Polsce, na Białorusi i w Uzbekistanie, a w tym ostatnim stały się najtańsze ze wszystkich analizowanych krajów, ze średnią ceną 0,74 USD/kg.

Jednocześnie w Gruzji, Mołdawii, Tadżykistanie i Federacji Rosyjskiej niekorzystne warunki pogodowe doprowadziły do ​​zmniejszenia bieżących zbiorów lokalnych pomidorów, co z kolei doprowadziło do braku podaży, a w konsekwencji do ustalenia wzrostowych trendów cen.

Po znacznym skoku wcześniej ustalonych cen pomidorów szklarniowych w Tadżykistanie, bo o 49 centów za tydzień, w tym kraju do końca okresu sprawozdawczego oferowane były pomidory szklarniowe po najwyższych cenach w regionie, średnio po 1,95 USD/kg.

Rozwój sytuacji cenowej w segmentach krótkich „gruntowych” i długich gładkich ogórków w ciągu ostatnich kilku tygodni był zdominowany przez funkcjonowanie rynków hurtowych i detalicznych w analizowanych krajach, jak wspomniano powyżej. Jednocześnie do końca okresu sprawozdawczego w wielu krajach w regionie, takich jak Ukraina, media zaczęły otrzymywać informacje o wznowieniu handlu na tych rynkach. Fakt ten pośrednio posłużył sprzedającym za argumentem do zweryfikowania wcześniej ustalonych cen długich gładkich ogórków w górę.

W poprzednim tygodniu Gruzja i Rosja odnotowały poważne zwyżki wcześniej ustalonych cen tych warzyw, a w ostatnim osiągnęły najwyższy poziom w regionie, wynoszący 1,09 USD/kg.

To właśnie w segmencie długich gładkich ogórków wahania cen były tak wyraźne, więc równolegle z gwałtownym wzrostem cen w niektórych krajach, innych, jak w Uzbekistanie, na Białorusi i w Tadżykistanie, ceny załamały się pod presją gwałtownego wzrostu podaży.

w2

I tylko w segmencie krótkiego ogórka „gruntowego”, w całym okresie sprawozdawczym analitycy projektu EastFruit odnotowali dominację trendów wzrostowych cen w większości krajów regionu. W ciągu omawianego okresu, od 19 do 37 centów zyskały te ogórki w Mołdawii, Ukrainie, Rosji i Gruzji i było kilka powodów takiego wzrostu cen. Niekorzystne warunki pogodowe doprowadziły do ​​zmniejszenia bieżących zbiorów w szklarniach w kilku krajach regionu, gdy tydzień wcześniej na tych rynkach odnotowano nadmierną podaż produktów. Ponadto rozpowszechnianie informacji o normalizacji rynków hurtowych nie mogło pomóc w próbach sprzedawców do podniesienia cen sprzedaży swoich produktów.

Na tym tle, tylko na Białorusi i w Uzbekistanie, zgodnie z danymi z ostatniego tygodnia, analitycy projektu odnotowali znaczną obniżkę wcześniej ustalonych cen, ponieważ podaż krótkich ogórków „gruntowych” na wspomnianych rynkach była kilkakrotnie wyższa niż popyt.

w3

Podobne
Pomidory i ogórki
2020-04-28 15:00
Regionalny rynek pomidorów i ogórków - 17. tydz. roku
Jak wyglądała sytuacja na rynku pomidorów i ogórków szklarniowych w monitorowanych krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej?
czytaj więcej
Pomidory i ogórki
2020-04-21 13:00
Regionalny rynek pomidorów i ogórków - 16. tydz. roku
Jak wyglądała sytuacja na rynku pomidorów i ogórków szklarniowych w monitorowanych krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej?
czytaj więcej
Pomidory i ogórki
2020-04-16 14:00
Regionalny rynek pomidorów i ogórków - 15. tydz. roku
Jak wyglądała sytuacja na rynku pomidorów i ogórków szklarniowych w monitorowanych krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej?
czytaj więcej
Pomidory i ogórki
2020-04-07 14:00
Regionalny rynek pomidorów i ogórków - 14. tydz. roku
Jak wyglądała sytuacja na rynku pomidorów i ogórków szklarniowych w monitorowanych krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej?
czytaj więcej
Dodaj komentarz
Dodając komentarz jako niezalogowany użytkownik, obok komentarza zostanie umieszczony Twój adres IP
Redakcja nie odpowiada za treści umieszczane w serwisie przez użytkowników. W przypadku pojawienia się treści uznawanych powszechnie za obraźliwe Redakcja podejmie starania mające na celu niezwłoczne usunięcie takich materiałów. W przypadku umieszczenia przez użytkownika treści uznawanych za obraźliwe lub innych treści niezgodnych z prawem, portal zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników.