Logowanie / Rejestracja Koszyk: 0 szt. 0
Dzisiaj jest Poniedziałek 13 lipca 2020. Od wczoraj dodano 2843 ceny w 24 kategoriach. Życzymy miłego dnia.

Import pomidorów po III. kw. 2018 r.

Pomidory
  |   Źródło:
Wyższy import pomidorów po trzecim kwartale 2018 roku w ujęciu rok do roku. Analizujemy dane GUS.

Wolumen importu do Polski pomidorów (kategoria CN 070200) wyniósł po trzecim kwartale 2018 roku 119,5 tys. ton, a jego wartość 644,8 mln zł. Oznacza to, iż w samym trzecim kwartale import w tej kategorii wyniósł tylko 13,2 tys. ton oraz 56,6 mln zł. Oczywiście w trzecim kwartale import pomidorów jest najniższy w roku, bo to szczyt sezonu krajowego.

W ujęciu rok do roku odnotowujemy w tej kategorii spadek importu zarówno w ujęciu ilościowym, jak też wartościowym. Po trzech kwartałach roku 2017 import w tej kategorii wyniósł bowiem 110,2 tys. ton i 634,0 mln zł. Daje to odpowiednio wzrost w odpowiednim okresie roku 2018 o 9,3 tys. ton, czyli o 8,5 procent oraz o 10,8 mln zł, czyli o 1,7 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w geograficznej strukturze importu pomidorów między pierwszymi dziewięcioma miesiącami roku 2017 i takim samym okresem roku 2018, to swoją pozycję na liście największych dostawców umocnili liderzy: import z Hiszpanii wzrósł z 37,4 do 42,3 tys. ton, import z Holandii zaś z 30,3 do 33,7 tys. ton.

Wzrósł także import z Niemiec – z 11,6 do 12,3 tys. ton oraz z Francji – z 1,1 do 1,4 tys. ton oraz z Włoch – z 1,0 do 2,5 tys. ton. Mniejszy był natomiast import z Belgii – spadek z 2,9 do 1,9 tys. ton oraz z Portugalii – spadek z 2,4 do 0,8 tys. ton.

Jeśli chodzi o import spoza UE, to wzrósł ten z Maroka – z 7,3 do 9,6 tys. ton, zaś spadł z Turcji – z 13,5 do 12,9 tys. ton. Niższy był także i tak niewielki import z Ukrainy – spadł z 1,9 do 0,8 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Belgia

1 925 000

6 823 983

1 621 620

1 973 354

Bułgaria

36 144

194 588

46 358

54 877

Chile

840

6 433

1 517

1 862

Chiny

8 800

54 286

12 875

15 634

Dania

20 954

143 399

33 832

40 528

Egipt

50 067

346 501

82 801

99 690

Francja

1 427 082

7 839 110

1 870 937

2 262 900

Grecja

94 398

441 401

105 643

128 267

Hiszpania

42 345 735

248 416 656

59 189 579

71 797 087

Holandia

33 704 216

159 663 320

37 809 139

45 748 909

Honduras

1 632

17 080

4 102

5 061

Irlandia

183 251

1 584 631

377 518

446 891

Izrael

210 345

1 023 673

243 119

295 153

Litwa

8 890

6 681

1 592

1 884

Macedonia

71 113

497 072

118 202

142 591

Maroko

9 563 911

45 359 110

10 833 421

13 202 179

Niemcy

12 289 967

91 658 684

21 828 454

26 494 911

Portugalia

801 109

4 252 572

1 014 257

1 225 586

QU w ramach
handlu z kr.trzecimi

31 155

89 088

21 388

26 423

Rep. Południowej
Afryki

699

9 029

2 156

2 579

Senegal

333 545

2 926 416

699 203

855 298

Serbia

13 900

53 791

12 815

15 170

Słowacja

900

7 124

1 686

2 073

St. Barthélemy

16 800

29 074

6 756

7 851

Szwecja

7 710

77 007

18 394

22 502

Tunezja

98 358

711 725

169 014

205 479

Turcja

12 858 269

49 831 710

11 932 229

14 486 274

Ukraina

827 116

5 845 955

1 386 763

1 669 238

Wielka Brytania

70 131

347 203

82 942

101 844

Włochy

2 512 375

16 523 552

3 954 978

4 848 223

RAZEM

119 514 412

644 780 854

153 483 290

186 180 318

Podobne
Pomidory
2018-10-08 20:17
Import pomidorów po II kw. 2018 r.
Wzrost importu pomidorów w relacji rok do roku. Analizujemy dane GUS za pierwsze półrocze 2018 roku.
czytaj więcej
Pomidory
2018-07-13 17:30
Import pomidorów w I kw. 2018 r.
Pierwszy kwartał bieżącego roku przyniósł wyższy wolumen przy spadku wartości importu pomidorów do Polski. Analizujemy dane GUS.
czytaj więcej
Pomidory
2018-03-21 18:57
Import pomidorów w 2017 r.
Wzrost importu pomidorów do Polski w relacji rok do roku. Analizujemy najnowsze dane GUS.
czytaj więcej
Pomidory
2017-12-18 07:58
Import pomidorów po 3 kwartałach 2017 r.
Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że po trzech kwartałach 2017 roku import pomidorów do Polski wzrósł w ujęciu rok do roku.
czytaj więcej
Dodaj komentarz
Dodając komentarz jako niezalogowany użytkownik, obok komentarza zostanie umieszczony Twój adres IP
Redakcja nie odpowiada za treści umieszczane w serwisie przez użytkowników. W przypadku pojawienia się treści uznawanych powszechnie za obraźliwe Redakcja podejmie starania mające na celu niezwłoczne usunięcie takich materiałów. W przypadku umieszczenia przez użytkownika treści uznawanych za obraźliwe lub innych treści niezgodnych z prawem, portal zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników.