Logowanie / Rejestracja Koszyk: 0 szt. 0
Dzisiaj jest czwartek 29 października 2020. Od wczoraj dodano 4434 ceny w 30 kategoriach. Życzymy miłego dnia.

Globalny rynek sałaty i cykorii

Sałata
  |   Źródło:
Poniżej prezentujemy kluczowe dane z raportu o globalnym rynku sałaty i cykorii autorstwa analityka IndexBox, Marii Siergiejewej.

Wielkość rynku

Światowe przychody rynku sałaty i cykorii wyniosły w 2017 roku 30 mld USD (szacunki IndexBox), co oznacza wzrost o 16 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba ta odzwierciedla całkowite przychody producentów i importerów (z wyłączeniem kosztów logistyki, kosztów sprzedaży detalicznej i marż detalicznych, które zostaną uwzględnione w ostatecznej cenie konsumenckiej).

Wartość rynkowa zwiększyła średnią roczną stopę o 3,6 procent w okresie od 2007 do 2017 roku; wzorzec trendu wskazywał na pewne zauważalne wahania w niektórych latach. Tempo wzrostu było najbardziej wyraźne w 2010 roku, kiedy wartość rynku wzrosła o 21 procent rok do roku. Globalne spożycie sałaty i cykorii osiągnęło szczyt w roku 2017 i oczekuje się, że w najbliższym czasie utrzyma ono swój wzrost.

W 2017 roku globalne spożycie sałaty i cykorii wyniosło 27 mln ton, stabilizując się w poprzednim roku. Łączna wielkość konsumpcji zwiększyła się o +1,2 procent w latach 2007–2017; wzorzec trendu pozostał niezmienny, a w badanym okresie odnotowano jedynie niewielkie wahania.

Konsumpcja według krajów

Chiny (15 mln ton) pozostają największym konsumentem sałaty i cykorii na świecie. Spożycie w tym kraju stanowi 56 procent całkowitej konsumpcji. Co więcej, spożycie sałaty i cykorii w Chinach jest czterokrotnie wyższe od tego, które odnotowano w drugim co do wielkości kraju-konsumencie na świecie, czyli w USA (3,7 mln ton). Indie (1,1 mln ton) zajęły trzecie miejsce pod względem całkowitej konsumpcji z czteroprocentowym udziałem.

W latach 2007–2017 średnia roczna stopa wzrostu spożycia w Chinach wynosiła +2,3 procent. W pozostałych krajach średnie roczne zmiany były następujące: USA (-1,0 procent rocznie) i Indie (+ 1,5 procent rocznie).

Prognoza rynku do 2025 roku

Oczekuje się, że na skutek rosnącego popytu na sałatę i cykorię na całym świecie, rynek ten będzie kontynuował tendencję wzrostową w ciągu następnej dekady. Przewiduje się, że wyniki rynkowe utrzymają swój obecny trend, rozszerzając się z przewidywanym CAGR o +1,0 procent w okresie ośmioletnim od 2017 roku do 2025 roku, co według prognoz doprowadzi do wzrostu wielkości rynku do 29 mln ton do końca 2025 roku.

Globalna produkcja według krajów

W 2017 roku Ilość sałaty i cykorii produkowanej na całym świecie wynosiła 27 mln ton, mniej więcej tyle, co w poprzednim roku. Całkowita wielkość produkcji zwiększyła się o 1,3 procent w latach 2007–2017; wzorzec trendu pozostawał względnie stabilny, z pewnymi zauważalnymi wahaniami odnotowywanymi w niektórych latach. W analizowanym okresie globalna produkcja sałaty i cykorii osiągnęła maksymalną wielkość w 2017 roku i prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie rosła. Ogólnie pozytywny trend w zakresie produkcji sałaty i cykorii był w dużej mierze uwarunkowany niewielkim wzrostem powierzchni zbiorów i stosunkowo płaskim trendem w danych dotyczących plonów.

Według firmy badawczej IndexBox, Chiny (15 mln ton) pozostają największym na świecie producentem sałaty i cykorii, obejmującym ok. 56 procent całkowitej produkcji. Co więcej, produkcja sałaty i cykorii w Chinach przekroczyła dane odnotowane przez drugiego na świecie producenta, USA (3,8 mln ton), czterokrotnie. Trzecie miejsce w tym rankingu zajęły Indie (1,1 mln ton), z 4 procent udziałem.

W Chinach produkcja sałaty i cykorii wzrosła średnio o 2,4 procent rocznie w latach 2007-2017. W pozostałych krajach średnie roczne zmiany były następujące: USA (-1,3 procent rocznie) i Indie (+ 1,5 procent rocznie).

Import w latach 2007–2017

W 2017 roku Ilość sałaty i cykorii importowanych na całym świecie wyniosła 2,1 mln ton, spadając o -2,5 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Całkowita wielkość przywozu wzrosła o +1,9 procent w latach 2007–2017; wzorzec trendu pozostał niezmienny, z niewielkimi wahaniami obserwowanymi w analizowanym okresie. W okresie tym globalny import sałaty i cykorii osiągnął szczytową wielkość 2,1 mln ton w 2016 roku, A następnie nieznacznie spadł w następnym roku.

Kraje o najwyższym poziomie importu sałaty i cykorii w 2017 roku to Kanada (282 tys. ton), Niemcy (270 tys. ton), Wielka Brytania (207 tys. ton) i USA (190 tys. ton), łącznie odnotowujące 46 procent całkowitego przywozu. Kolejne miejsca rankingu zajęły Francja (124 tys. ton), Włochy (103 tys. ton) i Holandia (99 tys. ton). Wszystkie te kraje razem zajmowały blisko 16 procent całkowitego importu. Polska (54 tys. ton), Hongkong SAR (54 tys. ton), Belgia (49 tys. ton) i Rosja (37 tys. ton) zajmowały niewielki udział w całkowitym imporcie.

Od 2007 do 2017 roku najbardziej znaczące tempo wzrostu importu, wśród krajów importujących, osiągnęło Rosja (+14,9 procent rocznie), podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli skromniejszego tempa wzrostu.

Źródło:

https://www.indexbox.io/store/world-lettuce-and-chicory-market-report-analysis-and-forecast-to-2020/

Podobne
Sałata
2019-05-23 19:10
Eksport sałaty w 2018 r.
Znaczący wzrost w eksporcie sałaty z Polski w relacji rok do roku. Analizujemy dane GUS za rok 2018.
czytaj więcej
Sałata lodowa
2019-03-18 10:00
Wahania cen sałaty lodowej
Ostatnie dni przyniosły zmianę, jeśli chodzi o trend cenowy dla importowanej sałaty lodowej. Jak teraz wygląda sytuacja rynkowa?
czytaj więcej
Sałata
2019-02-15 14:24
Tanieje sałata lodowa
Luty przyniósł wyraźną odmianę w sytuacji cenowej na rynku importowanej sałaty lodowej. Jak duże są zmiany cen tej sałaty?
czytaj więcej
Dodaj komentarz
Dodając komentarz jako niezalogowany użytkownik, obok komentarza zostanie umieszczony Twój adres IP
Redakcja nie odpowiada za treści umieszczane w serwisie przez użytkowników. W przypadku pojawienia się treści uznawanych powszechnie za obraźliwe Redakcja podejmie starania mające na celu niezwłoczne usunięcie takich materiałów. W przypadku umieszczenia przez użytkownika treści uznawanych za obraźliwe lub innych treści niezgodnych z prawem, portal zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników.