Logowanie / Rejestracja Koszyk: 0 szt. 0
Dzisiaj jest poniedziałek 21 września 2020. Od wczoraj dodano 1188 ceny w 9 kategoriach. Życzymy miłego dnia.

Światowy rynek warzyw

Warzywa
  |   Źródło:
IndexBox opublikował raport na temat światowego rynku warzyw. Poniżej jego streszczenie.

Przychody na globalnym rynku warzyw w 2018 roku wyniosły 1 249,8 mld USD, co oznacza wzrost o 2,4 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba ta odzwierciedla całkowite przychody producentów i importerów (z wyłączeniem kosztów logistyki, kosztów marketingu detalicznego i marż detalistów, które zostaną uwzględnione w cenie konsumenta końcowego). Wartość rynku rosła średnio o 4,1 procent rocznie w okresie od 2007 do 2018 roku; wzór trendu wskazywał pewne zauważalne wahania odnotowane w niektórych latach. Tempo zwyżki wydawało się najszybsze w 2010 roku, przy wzroście o 8,1 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Globalne spożycie warzyw osiągnęło najwyższy poziom w 2018 roku i prawdopodobnie utrzyma wzrost w najbliższym czasie.

Produkcja 2007-2018

Globalna produkcja warzyw wyniosła 1555 mln ton w 2018 roku, Co oznacza wzrost o 3,2 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Całkowita wielkość produkcji rosła średnio o 2,8 procent rocznie w okresie od 2007 do 2018 roku; wzór trendu pozostawał spójny, z nieco zauważalnymi wahaniami w analizowanym okresie.

Eksport 2007-2018

W 2018 roku na całym świecie wyeksportowano około 47 mln ton warzyw; czyli w przybliżeniu tyle samo co w poprzednim roku. Całkowita wielkość eksportu rosła średnio o 1,7 procent w latach 2007–2018; wzorzec trendu pozostawał spójny, odnotowano jedynie niewielkie wahania w badanym okresie. Pod względem wartości eksport warzyw wyniósł 42,3 mld USD (szacunki IndexBox) w 2018 roku.

Eksport według krajów

Holandia (6,1 mln ton), Meksyk (5,8 mln ton), Hiszpania (5,1 mln ton), Chiny (4,3 mln ton), Francja (3,5 mln ton), Niemcy (2,7 mln ton) i USA (2,4 mln ton) stanowiły około 64 procent całkowitego eksportu warzyw w 2018 roku Następujący eksporterzy - Kanada (1,4 mln ton), Belgia (1,3 mln ton), Indie (1,2 mln ton), Egipt (1,1 mln ton) i Włochy (864 tys. ton) - razem stanowiły 13 procent całkowitego eksportu.

W latach 2007–2018 najbardziej znaczące tempo wzrostu eksportu wśród głównych krajów eksportujących osiągnął Meksyk, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli mniejszego tempa wzrostu.

Pod względem wartości Hiszpania (6,7 mld USD), Holandia (6,5 mld USD) i Meksyk (6,2 mld USD) stanowiły kraje o najwyższym poziomie eksportu w 2018 roku, które łącznie odpowiadały za 46 procent światowego eksportu.

Ceny eksportowe według krajów

Średnia cena eksportowa warzyw wyniosła w 2018 roku 899 USD za tonę, osiągając poziom analogiczny jak w poprzednim roku. W latach 2007-2018 rosła ona średnio o roczną stopę + 1,1 procent. Tempo wzrostu było najszybsze w 2017 roku, kiedy średnia cena eksportowa wzrosła o 6,6 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W tym roku średnia cena eksportowa warzyw osiągnęła najwyższy poziom 910 USD za tonę, a następnie nieznacznie spadła w następnym roku.

Ceny eksportowe różniły się zauważalnie w zależności od kraju pochodzenia; krajem o najwyższej cenie eksportowej były Włochy (1679 USD za tonę), podczas gdy ta w Niemczech (342 USD za tonę) była jedną z najniższych.

Od 2007 do 2018 roku Najbardziej zauważalną stopę wzrostu cen eksportowych osiągnęła Kanada, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli skromniejszego tempa wzrostu.

Import  2007-2018

W 2018 roku na całym świecie sprowadzono około 47 mln ton warzyw; w przybliżeniu tyle samo co w poprzednim roku. Całkowita wielkość przywozu rosła średnio o 1,8 procent rocznie w okresie od 2007 do 2018 roku; wzór trendu pozostawał spójny, z pewnymi zauważalnymi wahaniami odnotowanymi w niektórych latach.

Tempo wzrostu było najszybsze w 2010 roku, kiedy import wzrósł o 7,2 procent rok do roku. W okresie objętym przeglądem światowy import warzyw osiągnął najwyższy poziom 49 mln ton w 2016 roku; jednak w latach 2017–2018 import był nieco niższy. Pod względem wartości import warzyw wyniósł 41,9 mld USD (szacunki IndexBox) w 2018 roku. Całkowita wartość importu wzrosła średnio o 2,7 procent w latach 2007-2018; wzór trendu wskazywał pewne zauważalne wahania rejestrowane w analizowanym okresie. Tempo wzrostu wydawało się najszybsze w 2010 roku, kiedy import wzrósł o 17 procent rok do roku. Globalny import osiągnął najwyższy poziom 42,5 mld USD w 2017 roku, a następnie nieznacznie spadł w następnym roku.

Import według krajów

W 2018 roku kluczowymi importerami warzyw były USA (7,4 mln ton), a następnie Niemcy (3,8 mln ton), Holandia (3,1 mln ton), Rosja (2,2 mln ton) i Wielka Brytania (2,2 mln ton), razem osiągając 39 procent całkowitego importu. Następujący importerzy - Belgia (1,9 mln ton), Kanada (1,9 mln ton), Francja (1,9 mln ton), Malezja (1,4 mln ton), Włochy (1,2 mln ton), Hiszpania (1,2 mln ton) i Indonezja (819 tys. ton ) - razem stanowiły 22 procent całkowitego przywozu.

W latach 2007-2018 najbardziej znaczące tempo wzrostu importu, spośród głównych krajów importujących, osiągnęły Stany Zjednoczone, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli mniejszych prędkości wzrostu.

Pod względem wartości największymi rynkami importującymi warzywa na świecie były Stany Zjednoczone (8,5 mld USD), Niemcy (5,1 mld USD) i Wielka Brytania (3 mld USD), z łącznym udziałem w światowym imporcie wynoszącym 40 procent. Za tymi krajami znalazły się Kanada, Francja, Holandia, Rosja, Belgia, Włochy, Hiszpania, Malezja i Indonezja, które razem stanowiły kolejne 30 procent.

Ceny importowe według krajów

Średnia cena importu warzyw wyniosła 884 USD za tonę w 2018 roku, co w przybliżeniu odzwierciedla rok poprzedni. Ogólnie jednak cena importowa warzyw nadal wykazuje względnie płaski trend. Istniały znaczne różnice w średnich cenach importu między głównymi krajami importującymi. W 2018 roku krajem o najwyższej cenie importowej była Wielka Brytania (1367 USD za tonę), podczas gdy Malezja (472 USD za tonę) miała jedną z najniższych.

W latach 2007–2018 najbardziej znaczącą stopę wzrostu cen importowych osiągnęła Hiszpania, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli skromniejszego tempa wzrostu.

Podobne
Mołdawia – Rosjanie sprawdzają producentów owoców i warzyw
2019-08-14 09:15
Mołdawia – Rosjanie sprawdzają producentów owoców i warzyw
Rossielchoznadzor (Rosja) sprawdza potencjał eksportowy mołdawskich producentów owoców i warzyw.
czytaj więcej
2019-08-03 09:55
Bronisze: Są problemy z podażą warzyw i owoców
Dostawy krajowych warzyw i owoców od polskich producentów nie pokrywają zapotrzebowania. Nadal są niedobory kapusty, kalafiorów, fasolki szparagowej, ziemniaków; zbyt mała jest podaż malin - poinformował ekspert rynku Maciej Kmera.
czytaj więcej
Warzywa
2019-08-01 11:00
Wstępny szacunek zbioru warzyw w 2019 r.
Główny Urząd Statystyczny opublikował pierwszy z trzech corocznych oszacowań dotyczących zbioru ziemiopłodów, w tym warzyw. Poniżej analizujemy te dane.
czytaj więcej
Dodaj komentarz
Dodając komentarz jako niezalogowany użytkownik, obok komentarza zostanie umieszczony Twój adres IP
Redakcja nie odpowiada za treści umieszczane w serwisie przez użytkowników. W przypadku pojawienia się treści uznawanych powszechnie za obraźliwe Redakcja podejmie starania mające na celu niezwłoczne usunięcie takich materiałów. W przypadku umieszczenia przez użytkownika treści uznawanych za obraźliwe lub innych treści niezgodnych z prawem, portal zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników.