Logowanie / Rejestracja Koszyk: 0 szt. 0
Dzisiaj jest Środa 8 kwietnia 2020. Od wczoraj dodano 2286 ceny w 27 kategoriach. Życzymy miłego dnia.

Produkcja owoców gatunków jagodowych – dane wg GUS

  |   Źródło:
Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 roku. Publikujemy część dotyczącą wyników z krzewów owocowych i plantacji jagodowych.

Owoce z krzewów owocowych i plantacji jagodowych Produkcja owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oceniona została na poziomie nieco niższym od przewidywanego w poprzednim szacunku. Według bieżącej oceny zbiory te zostały oszacowane na niespełna 0,6 mln ton, tj. o ok. 17 proc. więcej od słabych zbiorów roku poprzedniego. Podobnie jak w przypadku drzew owocowych, zanotowano bardzo dobre biologiczne plonowanie większości gatunków krzewów owocowych i plantacji jagodowych. Z powodu niskich cen w skupie oraz braku rąk do pracy, część owoców nie została zebrana.

Według szacunku rzeczoznawców, na niektórych plantacjach malin owoce nie zostały zebrane z powodu niskiej opłacalności. Zbiory malin ostatecznie zostały oszacowane na niespełna 116 tys. ton. Jednocześnie rzeczoznawcy sygnalizowali, że część upraw, które nie były nawadniane, ucierpiała z powodu przedłużającej się suszy. Wpływ suszy na obniżenie potencjalnych plonów zanotowano także dla truskawek. Na plantacjach nienawadnianych zbiór owoców tego gatunku był nieco skrócony. Zanotowano natomiast wyjątkowo długi okres zbioru truskawek odmian powtarzających. W sumie produkcję truskawek oceniono na blisko 196 tys. ton, tj. o około 10 proc. więcej od niewysokich zbiorów 2017 r. Plonowanie i zbiory porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie), w porównaniu do 2017 r., wzrosły o prawie 30 proc. Produkcja porzeczek ogółem wyniosła ok. 165 tys. ton (w tym porzeczek czarnych ok. 126 tys. ton). Plon potencjalny porzeczek w sezonie 2018 był zdecydowanie wyższy od ostatecznie uzyskanego, gdyż znaczna część porzeczek czarnych nie została zebrana ze względu na niskie ceny skupu. Z powodu niskiej opłacalności na wielu plantacjach, zwłaszcza na terenie Lubelszczyzny, zaniechano także zbioru agrestu. Ostatecznie produkcję agrestu w 2018 r. oszacowano na niespełna 12 tys. ton (o ok. 20 proc. wyżej w porównaniu do roku poprzedniego). Produkcja owoców z pozostałych gatunków krzewów owocowych i plantacji jagodowych uprawianych w sadach została oceniona na ponad 90 tys. ton, tj. o przeszło 20 proc. więcej niż w 2017 r. i znacznie więcej od średniej z lat 2011-2015. Na podstawie badań GUS oraz ocen rzeczoznawców można stwierdzić, że w ostatnich latach coraz większego znaczenia nabierają plantacje nowych gatunków, takich jak np. jagoda kamczacka. Z roku na rok wzrasta liczba ich nasadzeń.

 

Dodaj komentarz
Dodając komentarz jako niezalogowany użytkownik, obok komentarza zostanie umieszczony Twój adres IP
Redakcja nie odpowiada za treści umieszczane w serwisie przez użytkowników. W przypadku pojawienia się treści uznawanych powszechnie za obraźliwe Redakcja podejmie starania mające na celu niezwłoczne usunięcie takich materiałów. W przypadku umieszczenia przez użytkownika treści uznawanych za obraźliwe lub innych treści niezgodnych z prawem, portal zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników.