Logowanie / Rejestracja Koszyk: 0 szt. 0
Dzisiaj jest Sroda 8 kwietnia 2020. Od wczoraj dodano 2846 ceny w 29 kategoriach. Życzymy miłego dnia.

SmartPort nowoczesnym rozwiązaniem dla TSL?

  |   Źródło:
Niejednokrotnie polski transport drogowy na arenie międzynarodowej był nazywany „polskim przemysłem narodowym”.

Niejednokrotnie też wspominało się o tym, iż jako naród wobec Europy mamy najliczniejszą ilość pojazdów wykonujących przewozy towarów w transporcie międzynarodowym. Jednakże w obliczu problemów branży TSL jakie przyniósł nam rok 2011, po dzień dzisiejszy walczymy aby obecny rok się ustabilizował. Czy jest na to szansa?

Zawirowania w branży w roku ubiegłym czyli m.in.:  zmiany po 4 grudnia czy też wprowadzanie elektronicznego systemu opłat drogowych, nagromadziło wielu pesymistów co do futurystycznej wizji funkcjonowania na rynku. Jednakże mimo negatywnych opinii, niewielu przedsiębiorców ma w zamiarze zawieszenie działalności. Relatywnym rozwiązaniem wydaje się elastyczność, czyli szybkość dostosowywania się do zmian na rynku oraz odpowiednie wykorzystywanie szans, jakie niesie ze sobą branża.

Ceny paliwa w górę, a jeździć trzeba
 

Ceny paliwa to udział 50% kosztów ogólnych firm transportowych. Niestety usługi na rynku, a właściwie ich ceny nie nadążają za kosztami jakie nakładają koncerny paliwowe. Jak podaje Transport Market Monitor, w tym roku w pierwszym kwartale wskaźnik cen oleju napędowego wzrósł o 2,9%. Jednocześnie wskaźnik cen transportu spadł o 7,9%, w porównaniu do czwartego kwartału. Należy to traktować jako efekt zwiększonych możliwości przewozowych, które wpłynęły na obniżenie cen transportu, pomimo wzrostu ceny paliwa. Sytuacja ta jednoznacznie zmusza przewoźników do poszukiwania oszczędności, a tym samym konkurencyjność polskich firm transportowych znacząco spada w porównaniu do  przewoźników z Litwy, Łotwy, Estonii czy Słowacji.

Pieniądze są, ale późno
 

Problem z otrzymaniem zapłaty za wykonane usługi oraz niewypłacalność części klientów to obecnie jeden z większych kłopotów przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe i spedycyjne. Firmy transportowe otrzymują zapłatę za wykonaną usługę po 45 a nawet po 60 dniach. Paliwo za które muszą zapłacić to jakieś 14-30 dni od wykonania usługi. W tym miejscu powstaje luka finansowa. W przypadku małych i średnich firm obieg należności jest dwukrotnie dłuższy. Duży wpływ ma również na to ostra konkurencja, która powoduje, iż część firm stosuje pobłażliwą politykę kredytową wobec swoich kontrahentów, aby tylko zlecenia doszły do skutku. Niektórzy usługodawcy psują rynek, oferując bardzo długie terminy płatności, nieadekwatne do kondycji finansowej klientów. Wszelkie te problemy, które trwają nie od dziś- niestety nie ulegają poprawie, a tym bardziej przyczyniają się do coraz to większych zadłużeń, czy chociażby zapętlają rodzące się zobowiązania, które mogą niekiedy pozbawić niezbędnych narzędzi pracy.

Problem branży to nie brak zleceń, ale tego iż pieniądze nie są dostępne fizycznie, a jedynie na wcześniej wystawionych fakturach.
 

Branżowa „odnowa biologiczna”
 

Problem powstaje również na obszarze zmian co do odnawiana floty samochodowej, bardziej ekologicznej i bliższej normom narzucanym z Unii Europejskiej. System opłat w kraju jak i za granicą powodują kolejny obszar który wiąże się z dodatkowymi i to wyższymi kosztami. Te firmy, które nie będą mogły sobie na to pozwolić, będą karane również to znacznie wyższymi zobowiązaniami, które tym samym uniemożliwią zapas gotówki potrzebnej na innowacje. Będą mogły na tym tracić rynki zagraniczne, chociażby przez ograniczanie się do kursów na terenie kraju bądź samych lokalnych transakcji.
 

Intermodalność w modzie

W porównaniu z rokiem ubiegłym NBP prognozuje sytuację gospodarczą w obszarze importu jak i eksportu na wzrost aż o 10%. Jednakże sam wzrost „wiosny nie czyni”, a sami uczestnicy rynku wiedzą dobrze o tym, jak wiele istnieje przeszkód ku bezproblemowemu funkcjonowaniu. Infrastruktura, terminale przeładunkowe to tylko niektóre z nich. Jednakże coraz częściej zdaje się być wykorzystywany transport intermodalny, o którym równie niejednokrotnie się wspomina.

Transport intermodalny pozwala na wykorzystanie więcej niż jednej gałęzi transportu. Uproszczeniem jest jednak fakt, iż sporządzana jest wyłącznie jedna umowa. To rozwiązanie pozwala na usunięcie problemu z celnymi formalnościami, które są rutyną przy przekraczaniu przez przewoźnika kilku granic podczas jednego kursu. Wspomniany transport ujmowany jest również jako ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją floty, czy też zmniejszanie zakresu wydawanych środków na opłaty związane z płatnymi odcinkami dróg.  

 Wszelkie innowacyjne rozwiązana oczywiście w sposób pozytywny wpływają na rozwój i dynamikę w branży transportu, spedycji oraz logistyki. Najnowsze raporty jedynie potwierdzają ten fakt, a tym samym udowadniają, że przedsiębiorcy sięgają coraz częściej i chętniej po nowoczesność i atrakcyjność dla dobra biznesu. Tym samym „smartport” możemy definiować, jako łatwość nowoczesnej gałęzi transportu.

Słowa kluczowe: tsl, transport, spedycja, logistyka

Dodaj komentarz
Dodając komentarz jako niezalogowany użytkownik, obok komentarza zostanie umieszczony Twój adres IP
Redakcja nie odpowiada za treści umieszczane w serwisie przez użytkowników. W przypadku pojawienia się treści uznawanych powszechnie za obraźliwe Redakcja podejmie starania mające na celu niezwłoczne usunięcie takich materiałów. W przypadku umieszczenia przez użytkownika treści uznawanych za obraźliwe lub innych treści niezgodnych z prawem, portal zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników.