Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności – deklaracja Tesco

2015-10-02 13:30

Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie walki z marnowaniem produktów żywnościowych, co jest jednym z ważniejszych wyzwań jakie stoją przed sieciami handlowymi, ale i społeczeństwami na całym świecie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele czeskiego rządu, delegaci  Banków Żywności z Europy Środkowej oraz eksperci z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności.

W trakcie konferencji Tesco ogłosiło swoją wspólną dla krajów Europy Środkowej ambicję walki z marnowaniem żywności – firma chce docelowo zapewnić, iż produkty które nadają się do spożycia, nie będą wyrzucane. Jeśli dany produkt nie zostanie sprzedany, będzie przekazany organizacjom charytatywnym czy grupom społecznym wspierającym osoby potrzebujące pomocy.

Tesco w Europie Środkowej wystosowało do banków żywności i podobnych organizacji otwarte zaproszenie do wspólnej pracy nad rozwiązaniami, które pozwolą w przyszłości na przekazywanie produktów żywnościowych ze wszystkich hipermarketów sieci.

Kevin Tindall, dyrektor ds. handlu detalicznego na Europę Środkową, powiedział:  „Wiele z naszych hipermarketów w Europie już dziś przekazuje nadwyżki żywności . Chcemy, najszybciej jak to możliwe, dać taką możliwość wszystkim naszym dużym sklepom. Wiemy, że nie będzie to łatwe, będziemy  jednak współpracować z naszymi partnerami, by przezwyciężyć wszelkie trudności. Chcemy zrobić duży krok naprzód i zapewnić, że produkty, które nadają się do spożycia, nie będą wyrzucane.”

Tesco będzie dzielić się swoimi doświadczeniami, wypracowanymi na poszczególnych rynkach w Europie Środkowej, gdzie działa łącznie 1029 sklepów. Firma nawiązała już współpracę z lokalnymi narodowymi bankami żywności w każdym z krajów. Tesco będzie także wspierać wymianę wiedzy i dobrych praktyk między przedstawicielami banków żywności w poszczególnych krajach, by wzmacniać efektywność procesów zbierania i redystrybuowania żywności.

„W walce z poważnym problemem społecznym, jakim jest marnowanie żywności, niezbędna jest współpraca i wymiana doświadczeń. Ważne jest bowiem nie tylko przekazywanie nadwyżek żywności, ale i praca z naszymi dostawcami, by zmniejszać straty w łańcuchu dostaw oraz pomaganie naszym klientom w redukcji strat żywności w ich domach. Chcielibyśmy także zachęcić wszelkie organizacje w Europie Środkowej do wspólnej pracy nad takimi zmianami, które zachęcą detalistów do przekazywania żywności. Chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami w tym zakresie z wszystkimi, którzy chcą pomóc w redystrybucji nadwyżek żywności” – powiedział Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Tesco w Polsce.

„Gdy chodzi o walkę z marnowaniem żywności, nie ma mowy o tajemnicach czy branżowej konkurencji – trzeba natomiast dzielić się doświadczeniami, by wspólnie pomagać ludziom, którzy tego wsparcia szczególnie potrzebują. W Polsce w skrajnym ubóstwie żyje ok 2,8 mln osób.  Federacja Polskich Banków Żywności  współpracuje z 3 800 lokalnymi organizacjami dobroczynnymi, dzięki czemu dociera z pomocą żywnościową  rocznie do 1,3 mln osób. Dlatego tak ważna i wartościowa jest dla nas współpraca z Tesco – jedną z największych sieci handlowych w Polsce. Od rozpoczęcia naszej współpracy w październiku 2013 roku otrzymaliśmy ponad 1300 ton żywności od Tesco. Dziś chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami w tym zakresie z innymi krajami. Konferencja w Pradze to dobry start do rozpoczęcia współpracy i wspólnej walki z marnowaniem żywności w ramach całej Europy Środkowej. Chodzi bowiem nie tyle o wielkie idee, co codzienne rozwiązania, które mogą uczynić proces bardziej efektywnym” – mówi Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

 

Informacje dodatkowe:

  • Tesco obecnie przekazuje żywność bezpośrednio z 197 sklepów w Europie Środkowej, w tym 75 w Polsce.
  • W Europie Środkowej firma przekazała łącznie 1731 ton produktów żywnościowych  - to ilość wystarczająca do przygotowania ponad 4,3 mln posiłków. W Polsce Tesco przekazało ponad 1300 ton produktów – ekwiwalent 3,3 mln posiłków.
  • W Polsce 2,8 miliona osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa, co oznacza, że na miesięczne utrzymanie dysponują one kwotą mniejszą niż 551 zł. Jednocześnie w Polsce co roku 9 milionów ton żywności marnuje się.
  • 2 mln ton marnowanej żywności przypada na straty w gospodarstwach domowych. Innymi słowy, każdy z nas rocznie wyrzuca 50 kg produktów żywnościowych. Równocześnie w Polsce 2,8 miliona osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa.
  • Banki Żywności w Polsce swoją pomoc przekazują do 3 800 organizacji i instytucji społecznych: jadłodajni, świetlic środowiskowych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ośrodków wychowawczych, hospicjów, ośrodków wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, domów dziecka oraz innych instytucji zajmujących się pomocą osobom potrzebującym.

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem