Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Soki i musy tematem numer jeden!

2016-05-20 14:03

Eksperci z Polski, Czech, Słowacji, Rumunii oraz Litwy skomentowali wyniki najnowszych badań świadomości konsumentów w zakresie spożycia oraz wartości odżywczych soków i musów, a także przedstawili rekomendacje działań edukacyjnych mających na celu propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

Tematem przewodnim dyskusji ekspertów były wyniki badań konsumenckich przeprowadzonych na zlecenie Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków w latach 2015 - 2016. Do udziału w badaniu opinii zaproszono kobiety w wieku 25-45 lat z Polski, Czech, Słowacji, Litwy oraz Rumunii. We wszystkich krajach średnie spożycie soków było mniejsze niż w Unii Europejskiej i dużo poniżej zaleceń WHO.

Przeciętny Polak spożywa 11,9 l soków rocznie, czyli zaledwie 33 ml każdego dnia. W pozostałych krajach konsumpcja soków jest jeszcze niższa i wynosi odpowiednio: 5,2 l w Czechach, 4,8 l na Litwie, 4,1 l na Słowacji i zaledwie 1 l w Rumunii na mieszkańca kraju w skali roku. Tymczasem spożycie soków 100 proc. w krajach UE w latach 2010-2014 wyniosło przeciętnie 13,3 litrów na mieszkańca, a w Niemczech nawet 29,7 l/mieszkańca.

Wyniki badań świadomości przeprowadzonych na zlecenie Stowarzyszenia „Krajowa Unia Producentów Soków” sugerują dużą rozbieżność pomiędzy faktycznym spożyciem soków a deklaracjami konsumentów we wszystkich pięciu krajach. Największe spożycie soków w 2016 roku deklarują Polacy. Ponad 66 proc. badanych kobiet twierdzi, że w ich gospodarstwie domowym spożywa się od 3 do 8 litrów soku tygodniowo, najczęściej pomiędzy posiłkami lub w czasie wolnym, spędzanym poza domem. Prawie wszyscy respondenci twierdzą, że w ich gospodarstwach domowych spożywa się soki owocowe (99 proc.), nieco mniejszy odsetek deklaruje spożycie soków warzywnych (71 proc.). Głównymi konsumentami soków owocowych w naszym kraju, podobnie jak na pozostałych badanych rynkach, pozostają dzieci (85 proc.), jednakże coraz częściej po soki owocowe sięgają wszyscy domownicy.

Deklarowane spożycie soków w tej grupie wzrosło o 5 proc. w porównaniu do badań z 2015 roku. Soki warzywne w dalszym ciągu wybierają przede wszystkim kobiety (71,5 proc.), tendencja ta utrzymuje się na wszystkich rynkach objętych badaniem. Coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z dobroczynnych właściwości warzyw i owoców oraz ich przetworów. Zdaniem polskich respondentów, soki charakteryzują się nie tylko dobrym smakiem (85 proc.), ale także pozytywnym wpływem na zdrowie dzieci oraz pozostałych członków rodziny (77 proc.).

Tematem debaty ekspertów były także musy owocowo-warzywne. Musy, w przeciwieństwie do soków, nie są w Polsce elementem codziennego jadłospisu – sięgamy po nie raz lub dwa razy w tygodniu. Szacowane w 2015 roku spożycie musów w Polsce było na poziomie 28 gramów na mieszkańca rocznie. Niskie spożycie musów może wynikać m.in. z nieznajomości właściwości produktu. Musy jako nowa kategoria wartościowych i wygodnych przekąsek owocowych oraz warzywnych weszły na polski rynek dopiero w 2013 roku i ich świadomość jest jeszcze dość niska w porównaniu do innych produktów sokowniczych dostępnych na rynku. Niemniej jednak, z ostatnich badań przeprowadzonych na zlecenie KUPS wynika, że świadomość musów jako kategorii wzrosła w stosunku do ubiegłego roku na każdym z pięciu rynków objętych badaniem: w Polsce o 6 proc., w Czechach o 3,5 proc., na Słowacji o 5,6 proc., w Rumunii o 10,7 proc., a na Litwie aż o 15,6 proc. Jest to kategoria konsumowana przede wszystkim przez dzieci, jednak we wszystkich omawianych krajach wzrasta odsetek kobiet, które deklarują, że w ich gospodarstwach domowych musy spożywane są przez wszystkich domowników.

W opinii polskich konsumentów musy to przede wszystkim zmiksowane bądź przetarte owoce i warzywa (13 proc.), o gęstej konsystencji (24,3 proc.) i dobrym smaku (13 proc.). Opisywane są także jako wygodna forma owoców i warzyw oraz cenne źródło błonnika pokarmowego.

Eksperci zgodnie stwierdzili, że we wszystkich pięciu krajach niezbędna jest kontynuacja działań edukacyjnych kształtujących prawidłowe nawyki żywieniowe. Podkreślano również, że rozwój gospodarczy w krajach objętych kampanią, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, będzie w nadchodzących latach przyśpieszał. Oznacza to, że będzie rosła grupa osób zwracających uwagę na jakość i wartość odżywczą spożywanych produktów, a nie głównie na ich cenę.

 

 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem