Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Rynek warzyw – 3. tydzień 2016 r.

2016-01-22 17:30

W segmencie warzyw krajowych sytuacja cenowa w trzecim tygodniu roku prezentuje się dość klarownie. Mamy rynek wyraźnie zwyżkujący, a trend ten objął wszystkie najważniejsze warzywa z wyjątkiem buraków ćwikłowych i ziemniaków. Ceny tych dwóch utrzymały stabilny poziom w relacji tydzień do tygodnia.

Kapusta biała – w trzecim tygodniu stycznia wyraźnie aktywizowała się strona popytowa rynku, choć trzeba zauważyć, iż aktywność ta nie była jednorodna w skali kraju. Większą notowano w centrum Polski, przede wszystkim na rynku województwa mazowieckiego. Jak się wydaje wzrost popytu realizował się w zasadzie tylko na rynku krajowym i wynikał z antycypowania przez kupców kłopotów podażowych i dalszego wzrostu cen w przyszłości. Strona podażowa korzystała zaś na tych obawach. Cena średnia w relacji tydzień do tygodnia wzrosła z 0,90 zł/kg do 1,0 zł/kg (+11 proc.). Rok temu w dużym hurcie płacono zaś średnio 0,65 zł/kg (wzrost rok do roku 54 proc.).

Kapusta pekińska – w tym segmencie ceny rosną już od grudnia zeszłego roku, jednak trend ten przyspieszył na początku drugiej dekady stycznia wraz ze wzrostem popytu płynącego do Polski ze wschodu. Kapusta pekińska to jedno z niewielu warzyw, z którego podażą kłopoty są tak w Rosji, jak i na Białorusi oraz Ukrainie. Zresztą polski rynek również nie narzeka na nadmiar „pekinki” zwłaszcza tej dobrej jakości. Cena średnia „na gotowo” wzrosła w relacji tydzień do tygodnia z 1,80 zł/kg do 2,15 zł/kg (+ 19 proc.). Rok temu cena ta wynosiła 1,50 zł/kg (+43 proc.).

Cebula – sytuacja na polskim rynku cebuli długo pozostawała stabilna. Mniej więcej od połowy grudnia zeszłego roku mieliśmy ograniczony popyt i stabilne ceny. Zaczęło się to zmieniać po 10 stycznia. Poprawił się popyt krajowy, pojawił się też popyt do eksportu (Bałkany, Czechy). Patrząc na sytuację za naszą wschodnią granicą można też mieć nadzieję na popyt z Ukrainy, gdzie cebula po Nowym Roku zaczęła dynamicznie drożeć. Ostatnia fala mrozów spowodowała też przemarznięcie cebuli „zimowki”, co odbije się negatywnie na podaży wiosna i wydłuży „stary” sezon. A to oznacza drogą końcówkę tego sezonu, co też przekłada się na ceny bieżące. Cena średnia cebuli kalibrowanej i pakowanej w worki wzrosła w dużym hurcie, w relacji tydzień do tygodnia, z 0,90 zł/kg do 1,00 zł/kg (+11 proc.). Rok temu wynosiła ona 0,50 zł/kg (rok do roku + 100 proc.).

Marchew – ożywienie w popycie widoczne jest także na rynku marchwi. Ale jest ono słabsze niż w przypadku kapusty czy cebuli. Wydaje się też, że ogranicza się ono głównie do centrum kraju. Na południu ceny są stabilne. Ruch w cenach marchwi wynika głównie z aktywizacji popytu w krajowym segmencie handlu tym warzywem. A aktywizacja ta ma najpewniej wiele wspólnego z obawami o szybki spadek wolumenu zapasów i jakości marchwi. Innymi słowy sporo kupujących szuka ładnego towaru, aby zgromadzić jego zapas. Na razie nie ma zaś większego popytu na polską marchew płynącego z zagranicy. Cena średnia szczotkowanej marchwi wzrosła w dużym hurcie, w relacji tydzień do tygodnia z 1,15 zł/kg do 1,20 zł/kg (+4 procent). Rok temu wynosiła ona 0,55 zł/kg (rok do roku +118 proc.).

Buraki ćwikłowe – sytuacja w segmencie buraków ćwikłowych pozostaje stabilna. Popyt jest ograniczony, a ceny przez ostatni tydzień nie zmieniły się (choć wcześniej umocniły się nieznacznie). Polski rynek spogląda z nadzieją w kierunku Ukrainy, gdzie buraków brakuje i od dwóch tygodni drożeją. Jednak na razie przynajmniej Ukraińcy kierują swe zainteresowania importowe w stronę Białorusi. Cena średnia w relacji tydzień do tygodnia nie zmieniła się – 0,73 zł/kg. Rok temu wynosiła natomiast 0,45 zł/kg (+62 proc.).

Ziemniaki – ceny ziemniaków w dużym hurcie znów ustabilizowały się, po wcześniejszej zwyżce z przełomu starego i nowego roku. Wówczas zaczął działać czynnik pogodowy (mróz) oraz pojawili się (nieliczni jak dotąd) importerzy z Rumunii. To starczyło na podwyższenie średniej ceny do poziomu 0,52 zł/kg. W minionym tygodniu poziom ten pozostał niezmieniony. Przed rokiem natomiast za ziemniaki w dużym hurcie płacono średnio 0,23 zł/kg (rok do roku +126 proc.).

Odmienna sytuacja panowała w trzecim tygodniu na rynku warzyw importowanych. W tym segmencie najważniejsze warzywa albo taniały, albo ich ceny pozostawały na niezmienionym poziomie. Wyjątkiem były hiszpańskie ogórki, których cena średnia wzrosła z 4,05 zł/kg do 4,40 zł/kg (+7 proc.). Rok temu warzywa te miały średnią cenę 5,75 zł/kg (rok do roku – 23 proc.). Cena średnia hiszpańskich pomidorów spadła w relacji tydzień do tygodnia z 6,50 zł/kg na 5,00 zł/kg (-23 proc.). Rok temu było to  natomiast aż 8,17 zł/kg (rok do roku -39 proc.). Na stabilnym poziomie w relacji tydzień do tygodnia utrzymała się średnia cena papryki czerwonej importowanej z Hiszpanii – 9,40 zł/kg oraz kalafiorów (import z Francji i Hiszpanii) – 4,50 zł/szt. Ceny tych warzyw przed rokiem kształtowały się zaś następująco: papryka czerwona 8,50 (+11 proc.), kalafiory 6,20 zł/szt. (-27 proc.).

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE