Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Eksport pomidorów po 3 kw. 2016 r.

Wolumen eksportu pomidorów po trzech kwartałach 2016 roku wyniósł 71,8 tys. ton, a jego wartość 211,1 mln zł. W samym trzecim kwartale eksport wyniósł 38,3 tys. ton oraz 113,8 mln zł.

W relacji do kwartału drugiego tego samego roku mamy oczywiście wzrost eksportu, co nie dziwi, jako że omawiany okres to pełnia polskiego sezonu dla pomidorów. Natomiast w relacji rok do roku notujemy znacząco niższy eksport niż po trzech kwartałach 2015 roku. Również sam trzeci kwartał wypada w 2016 roku znacznie gorzej niż ten sam okres rok wcześniej.

Wzrost w stosunku do drugiego kwartału to 7,3 tys. ton, czyli 23,6 procent oraz 27,2 mln zł, czyli 31,4 procent. W trzecim kwartale 2016 roku najwięcej polskich pomidorów trafiło do: Hiszpanii (6,7 tys. ton), Wielkiej Brytanii (4,2 tys. ton) oraz Czech i Francji (po 3,0 tys. ton do każdego z tych krajów). Eksport na wschód był niski. Na Białoruś trafiło 1,8 tys. ton.

Eksport pomidorów po trzech kwartałach 2015 roku wyniósł 88,9 tys. ton, a jego wartość 290,6 mln zł. Oznacza to spadek w relacji rok do roku o 17,1 tys. ton, czyli 17,2 procent oraz aż o 79,5 mln zł, czyli 27,4 procent.

Analizując zmiany w strukturze eksportu w tych dwu okresach widzimy wzrost sprzedaży na wschód – z 26,5 do 27,1 tys. ton, co jednak nie zrównoważyło znacznej redukcji eksportu do krajów UE – z 61,9 do 43,8 tys. ton. Spadek dotknął eksportu do wszystkich największych odbiorców polskich pomidorów. Eksport do Hiszpanii zmalał z 10,2 do 7,3 tys. ton, do Wielkiej Brytanii z 8,2 do 5,9 tys. ton, do Czech z 7,4 do 3,6 tys. ton i na Litwę z 4,5 do 3,2 tys. ton.

Eksport w samym trzecim kwartale 2015 roku wyniósł 56,7 tys. ton, a jego wartość 183,1 mln zł. Mamy zatem tu spadek o 18,4 tys. ton, czyli 32,5 procent oraz o 69,3 mln zł, czyli o 37,8 procent.


Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 71 766 858 211 145 406 48 511 886 54 412 267
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 27 129 673 75 038 383 17 261 026 19 416 096
Białoruś kg 25 337 208 68 306 180 15 703 582 17 686 864
Rosja kg 12 600 33 053 7 686 8 734
Ukraina kg 1 779 865 6 699 150 1 549 758 1 720 498
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 762 731 1 755 864 404 956 454 151
Arabia Saudyjska kg 80 040 191 833 43 689 49 240
Azerbejdżan kg 35 360 142 056 32 344 36 445
Bośnia i Hercegowina kg 161 640 175 409 39 931 44 988
Kazachstan kg 348 171 966 442 224 563 252 102
Kirgistan kg 96 600 200 801 45 870 50 466
Serbia kg 40 920 79 323 18 559 20 910
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 108 813 353 112 81 193 90 483
Norwegia kg 108 813 353 112 81 193 90 483
RAZEM Unia Europejska : kg 43 765 641 133 998 047 30 764 711 34 451 537
Austria kg 567 474 1 800 404 412 755 463 785
Belgia kg 244 548 620 687 142 328 159 769
Bułgaria kg 428 482 863 347 197 448 221 930
Chorwacja kg 163 536 514 014 117 331 129 925
Cypr kg 52 260 160 250 36 985 41 426
Czechy kg 3 583 107 10 002 291 2 295 121 2 579 104
Dania kg 730 348 2 264 022 521 926 586 999
Estonia kg 836 894 2 493 310 576 461 647 955
Finlandia kg 517 245 1 887 862 433 619 484 063
Francja kg 3 367 730 9 235 176 2 117 913 2 367 431
Grecja kg 2 829 893 8 630 713 1 976 531 2 206 734
Hiszpania kg 7 325 086 21 273 057 4 869 380 5 434 074
Holandia kg 2 530 602 6 983 337 1 604 614 1 793 140
Irlandia kg 71 733 374 655 86 070 96 452
Litwa kg 3 255 592 9 301 238 2 138 149 2 405 531
Łotwa kg 348 011 1 046 731 240 488 270 147
Niemcy kg 3 768 368 10 774 979 2 474 792 2 775 135
Portugalia kg 1 526 129 4 056 345 931 874 1 041 633
Rumunia kg 1 941 878 5 112 966 1 175 631 1 315 472
Słowacja kg 686 487 1 925 667 442 399 496 547
Słowenia kg 97 224 266 417 61 024 68 505
Szwecja kg 1 018 697 3 176 583 729 470 816 351
Węgry kg 84 374 239 984 54 953 61 928
Wielka Brytania kg 5 916 602 25 768 089 5 928 657 6 646 142
Włochy kg 1 873 341 5 225 923 1 198 792 1 341 359

Słowa kluczowe: pomidory, eksport pomidorów, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE