Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Eksport pomidorów po III. kw. 2018 r.

Wolumen eksportu pomidorów świeżych i schłodzonych (Kategoria CN 070200) po trzech kwartałach 2018 roku wyniósł 72,9 tys. ton, natomiast jego wartość osiągnęła poziom 223,5 mln zł. Oznacza to, że w samym trzecim kwartale eksport w tej kategorii osiągnął poziom 44,6 tys. ton oraz 148,0 mln zł.

Ponieważ w pierwszych trzech kwartałach roku 2017 eksport pomidorów wyniósł odpowiednio 78,5 tys. ton oraz 245,4 mln zł, to w relacji rok do roku mamy spadek w tym zakresie. W ujęciu ilościowym jest to spadek o 5,6 tys. ton, czyli o 7,1 procent, natomiast w ujęciu wartościowym wyniósł on 22,0 mln zł i 9,0 procent.

Jeśli chodzi o różnice w geograficznej strukturze eksportu w tej kategorii między trzema kwartałami lat 2017 i 2018, to doszło przede wszystkim do zmiany na pozycji największego odbiorcy polskich pomidorów. W 2017 była to Białoruś, ale eksport do tego kraju zmalał z 15,1 do 11,6 tys. ton. Na miejsce pierwsze z czwartego weszły Niemcy, do których eksport wzrósł z 5,1 do 12,0 tys. ton. Miejsce trzecie (za Białorusią) przypadło Wielkiej Brytanii (spadek z drugiego). Eksport do tego kraju zmalał z 11,7 do 8,1 tys. ton. Mniejszy był też eksport do następujących państw: Hiszpanii – spadek z 9,4 do 4,0 tys. ton, Włoch – spadek z 4,0 do 3,7 tys. ton, Litwy – z 2,8 do 2,2 tys. ton, Holandii – z 2,6 do 2,1 tys. ton, Portugalii – z 2,3 do 0,5 tys. ton.

Wzrost eksportu pomidorów odnotowujemy w przypadku: Grecji – z 4,8 do 6,9 tys. ton, Francji – z 3,5 do 4,9 tys. ton, Bułgarii – z 3,4 do 4,2 tys. ton, Czech – z 3,3 do 4,2 tys. ton oraz Rumunii – z 2,2 do 2,4 tys. ton. Warto zauważyć bardzo słabe wyniki w sprzedaży naszych pomidorów na Słowację. W 2017 zaledwie 0,8 tys. ton, a w 2018 0,5 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Austria

543 431

1 926 310

449 511

527 524

Belgia

97 207

328 615

76 923

90 430

Białoruś

11 609 824

29 921 364

7 086 242

8 587 230

Bośnia i Hercegowina

266 845

274 126

63 806

74 408

Bułgaria

4 242 188

7 424 114

1 731 171

2 027 802

Chorwacja

464 896

1 415 609

332 925

395 699

Cypr

40 392

133 944

31 124

36 301

Czechy

4 178 339

12 450 444

2 903 597

3 396 635

Dania

668 810

2 144 519

501 342

589 574

Estonia

291 764

882 459

205 535

240 405

Finlandia

557 718

2 252 474

525 559

614 154

Francja

4 933 910

14 798 371

3 443 497

4 007 993

Grecja

6 856 438

19 079 875

4 436 055

5 170 969

Hiszpania

3 991 566

10 852 218

2 524 870

2 944 181

Holandia

2 087 148

7 845 897

1 829 340

2 130 460

Irlandia

243 447

1 692 942

400 660

483 958

Kazachstan

38 400

108 954

25 743

31 044

Kosowo

39 600

19 972

4 641

5 394

Litwa

1 998 473

5 770 843

1 347 428

1 585 672

Łotwa

455 013

1 282 948

299 388

351 711

Niemcy

12 003 641

38 020 225

8 882 352

10 424 693

Norwegia

262 996

1 232 373

287 010

332 168

Portugalia

469 872

1 105 511

256 665

298 678

Rumunia

2 350 384

5 254 851

1 231 014

1 456 810

Serbia

45

676

157

182

Słowacja

491 311

1 723 184

401 365

467 152

Słowenia

36 120

99 072

23 022

26 666

Szwecja

938 539

3 437 104

801 279

934 541

Ukraina

718 144

2 204 047

522 594

630 388

Węgry

246 286

814 950

190 213

223 041

Wielka Brytania

8 115 420

37 737 712

8 835 749

10 429 530

Włochy

3 654 574

11 218 286

2 615 441

3 054 056

RAZEM

72 892 741

223 453 989

52 266 218

61 569 449

Słowa kluczowe: pomidory, eksport pomidoró, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE