Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Import pomidorów po 3 kwartałach 2016 r.

Import pomidorów po trzech kwartałach 2016 roku wyniósł 104,8 tys. ton, jego wartość zaś 475,9 mln zł. Oznacza to, że w samym trzecim kwartale do Polski sprowadzono 19,6 tys. ton tych warzyw za kwotę 93,6 mln zł.

W relacji do poprzedniego kwartału mamy więc duży spadek importu, naturalny w okresie, gdy mamy pełnię sezonu krajowego. Jeśli chodzi o relację rok do roku, to również odnotowujemy spadek zarówno ilości sprowadzonych do Polski pomidorów, jak również ich wartości. Inaczej wygląda relacja samego III kwartału 2016 roku do tego samego okresu w roku 2015. Tu widać niewielki wzrost importu tych warzyw.

W drugim kwartale 2016 roku import ukształtował się na poziomie 32,1 tys. ton i 146,6 mln zł. Spadek w kwartale trzecim wyniósł więc 12,5 tys. ton, czyli 38,9 procent oraz 53,0 mln zł, czyli 36,2 procent. W trzecim kwartale 2016 roku najwięcej pomidorów trafiło do Polski z Holandii – 10,1 tys. ton, Hiszpanii – 3,4 tys. ton, z Włoch – 2,7 tys. ton oraz Niemiec 2,2 tys. ton. Wysoki był import z Ukrainy, który wyniósł 2,1 tys. ton.

Import pomidorów po trzech kwartałach 2015 roku wyniósł 107,6 tys. ton, jego wartość zaś 520,7 mln zł. W relacji rok do roku mamy więc spadek o 2,8 tys. ton, czyli 2,6 procent oraz o 44,8 mln zł, czyli 8,6 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w strukturze importu pomidorów po trzech kwartałach 2016 roku względem takiego samego okresu w roku 2015, to widzimy wzrost wolumenów sprowadzonych z: Ukrainy – z 2,1 do 2,3 tys. ton, Maroka – z 10,0 do 12,0 tys. ton oraz Turcji – z 2,8 do 7,3 tys. ton (widać skutki rosyjskiego embarga)

Jeśli chodzi o import z krajów UE, to odnotowujemy generalny spadek tegoż – z 91,8 do 82,3 tys. ton. Spadek zanotował lider w tej grupie, Hiszpania – z 44,0 do 42,0 tys. ton i wielu innych znaczących dostawców, m. In. Niemcy – z 13,0 do 6,1 tys. ton i Włochy – z 3,7 do 2,6 tys. ton (również Belgia i Francja). Wśród dużych dostawców wyjątkiem był wzrost importu z Holandii – z 24,6 do 26,4 tys. ton.

Jeśli chodzi o relację samego III kwartału 2016 roku do III kwartału roku 2015, to jak wspomniano wyżej, trend był odwrotny. Nastąpił niewielki wzrost importu pomidorów. Konkretnie wolumen wzrósł o 0,5 tys. ton, czyli 2,6 procent, a wartość zwiększyła się o 7,2 mln zł, czyli o 8,3 procent.


Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 104 800 107 475 850 467 109 724 008 122 045 890
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 2 349 400 7 063 921 1 619 648 1 802 458
Ukraina kg 2 349 400 7 063 921 1 619 648 1 802 458
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 19 674 887 79 128 978 18 154 858 20 113 620
Brazylia kg 188 535 831 162 192 357 217 213
Egipt kg 36 611 141 293 32 762 36 416
Ekwador kg 20 261 59 66
Kolumbia kg 3 39 9 10
Maroko kg 11 899 620 46 831 390 10 798 379 11 938 104
Meksyk kg 9 265 62 70
Niger kg 60 616 143 161
Nikaragua kg 1 574 28 341 6 455 7 187
Peru kg 625 2 798 659 720
QU w ramach handlu z kr.trzecimi kg 28 174 153 938 35 737 39 748
Senegal kg 161 454 1 357 257 310 792 343 243
Tunezja kg 67 053 330 085 76 596 85 635
Turcja kg 7 288 941 29 441 280 6 698 552 7 442 539
Wietnam kg 2 208 10 253 2 296 2 508
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 471 557 2 302 271 535 836 602 587
Izrael kg 471 557 2 302 271 535 836 602 587
RAZEM Unia Europejska : kg 82 304 263 387 355 297 89 413 666 99 527 225
Austria kg 50 600 388 526 89 448 98 798
Belgia kg 1 872 106 7 071 260 1 646 062 1 846 398
Czechy kg 60 318 195 102 44 727 50 058
Dania kg 10 070 71 929 16 726 19 008
Francja kg 1 302 578 7 164 151 1 655 091 1 836 620
Grecja kg 69 461 172 427 39 273 43 729
Hiszpania kg 41 965 365 197 746 633 45 497 882 50 279 438
Holandia kg 26 441 932 107 192 802 24 851 936 27 940 762
Litwa kg 4 160 10 386 2 366 2 667
Łotwa kg 232 806 180 197
Niemcy kg 6 126 509 39 644 577 9 180 865 10 312 943
Portugalia kg 1 789 089 9 920 395 2 294 196 2 539 438
Rumunia kg 23 430 48 331 11 044 12 457
Węgry kg 604 6 508 1 524 1 715
Włochy kg 2 587 809 17 721 464 4 082 346 4 542 997

Słowa kluczowe: pomidory, import, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE