Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Import pomidorów w 2014 r.

Import pomidorów w 2014 roku wyniósł 139,6 tys. ton, jego wartość zaś 620,5 mln zł. Oznacza to, że w samym czwartym kwartale do Polski sprowadzono 28,5 tys. ton pomidorów za kwotę 133,4 mln zł.

To spory wzrost ilości importowanych do Polski pomidorów w porównaniu do trzeciego kwartału 2014 roku. W ujęciu ilościowym mamy bowiem zwiększenie importu o 9,1 tys. ton, czyli o 46,9 procent, a w ujęciu wartościowym aż o 64,9 mln zł, czyli 94,7 procent. Widzimy więc, że w ostatnich trzech miesiącach trafiło do Polski niemal o połowę więcej pomidorów niż w okresie lipiec – wrzesień, a wartość tego importu wzrosła prawie dwukrotnie.

pomidorów w czwartym kwartale trafiło do Polski oczywiście z Hiszpanii – 13,2 tys. ton. Na drugim miejscu był import z Maroka – 5,7 tys. ton. Z Niemiec sprowadzono 3,4 tys. ton, a z Holandii 2,8 tys. ton.
Wzrost importu pomidorów do Polski odnotowano także w relacji rok do roku. W 2013 roku import ten osiągnął poziom 132,0 tys. ton i 561,2 mln zł. Mamy zatem wzrost o 7,6 tys. ton, czyli 5,8 procent oraz o 59,3 mln zł, czyli 10,6 procent.

Ten wzrost importu ogółem wynikał przede wszystkim ze znacznego zwiększenia zakupów w krajach spoza UE. Z krajów rozwijających się w 2013 roku zaimportowano 19,3 tys. ton pomidorów, a w roku 2014 26,5 tys. ton. W tym import z Maroka wzrósł z 15,9 tys. ton do 18,2 tys. ton, a Turcji z 2,4 tys. ton do 7,0 tys. ton.

Import z krajów UE wzrósł zaledwie z 111,6 tys. ton do 112,9 tys. ton. Wśród największych unijnych dostawców wzrost zanotowano w przypadku Holandii – z 27,4 tys. ton do 29,6 tys. ton i Francji – z 3,0 tys. ton do 4,2 tys. ton. Natomiast spadł import z: Hiszpanii – z 59,9 tys. ton do 56,0 tys. ton, Niemiec – z 15,2 tys. ton do 14,4 tys. ton i Włoch – z 4,1 tys. ton do 3,6 tys. ton.

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 139 589 979 620 519 464 148 221 353 200 040 731
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 217 961 629 470 149 251 187 232
Albania kg 217 961 629 470 149 251 187 232
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 26 484 523 102 591 746 24 526 123 33 090 064
Argentyna kg 2 500 19 252 4 596 6 304
Chile kg 34 944 127 024 30 327 41 593
Egipt kg 80 737 564 264 134 981 183 153
Kolumbia kg 2 67 16 22
Macedonia kg 789 3 263 779 1 068
Makau kg 275 3 254 774 1 076
Maroko kg 18 208 864 65 675 715 15 675 837 21 023 939
Meksyk kg 20 472 114 155
Nikaragua kg 900 634 151 209
Okupowane Terytorium Palestyny kg 6 683 55 276 13 273 18 193
QU w ramach handlu z kr.trzecimi kg 67 717 183 270 43 682 56 313
Senegal kg 989 399 6 987 038 1 671 256 2 265 267
St. Barthélemy kg 240 1 370 327 424
Tajlandia kg 180 1 935 464 629
Tunezja kg 85 503 493 875 118 203 161 789
Turcja kg 7 005 747 28 474 868 6 831 303 9 329 874
Wietnam kg 23 169 40 56
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 23 805 190 836 45 605 61 970
Islandia kg 1 680 8 398 2 009 2 763
Izrael kg 22 125 182 438 43 596 59 207
RAZEM Unia Europejska : kg 112 863 690 517 107 412 123 500 374 166 701 465
Austria kg 250 650 896 444 214 557 288 951
Belgia kg 2 579 859 9 977 684 2 386 433 3 264 050
Czechy kg 159 714 504 345 120 969 162 952
Francja kg 4 185 737 16 621 194 3 971 991 5 389 600
Grecja kg 490 885 1 721 568 411 259 555 465
Hiszpania kg 56 025 597 249 772 091 59 636 992 80 336 279
Holandia kg 29 586 432 113 208 931 27 035 473 36 847 431
Litwa kg 19 200 50 333 12 013 15 568
Łotwa kg 218 002 562 510 134 328 183 333
Niemcy kg 14 398 900 85 848 853 20 511 872 27 512 889
Portugalia kg 1 084 868 4 831 362 1 149 182 1 481 253
Szwecja kg 44 133 101 031 24 121 33 348
Węgry kg 149 712 587 307 140 989 193 203
Wielka Brytania kg 63 052 267 672 63 646 88 471
Włochy kg 3 606 949 32 156 087 7 686 549 10 348 672
Słowa kluczowe: pomidory, import, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE