Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Eksport marchwi w 3 kwartałach 2015 r.

Wolumen eksportu marchwi po trzech kwartałach 2015 roku wyniósł 22,3 tys. ton, natomiast jego wartość wyniosła 29,6 tys. ton. Oznacza to, iż w samym trzecim kwartale wyeksportowano 5,7 tys. ton marchwi za 8,1 mln ton. Dane te oznaczają spadek w eksporcie tego warzywa zarówno w relacji kwartał do kwartału, jak również w relacji rok do roku, choć trzeba zaznaczyć, że zniżki te nie były Az tak duże jak w przypadku choćby kapusty.

W relacji do drugiego kwartału 2015 roku mieliśmy bowiem spadek tylko o 0,3 tys. ton, czyli o 5 procent oraz o 1,7 mln zł, czyli o 17,3 procent.

Ponieważ zaś po trzech kwartałach 2014 roku eksport w tej kategorii wyniósł 34,7 tys. ton oraz 31,9 mln ton, to spadek w relacji rok do roku wyniósł odpowiednio – 12,4 tys. ton, czyli 35,7 procent oraz 2,3 mln zł, czyli 7,2 procent. W tym ujęciu widać, że pomimo dużej zniżki wolumenu, bo o ponad jedną trzecią, wartość zmalała znacznie mniej – tylko około 7 procent.

Jeśli chodzi o strukturę eksportu marchwi, to w samym trzecim kwartale 2015 roku trafiał on głównie do trzech największych odbiorców – Czech (1,2 tys. ton), Rumunii (0,6 tys. ton) i Słowacji (1,3 tys. ton), do których trafiło 54,4 procent eksportu ogółem w okresie lipiec – wrzesień 2015 roku.

Natomiast w ujęciu rok do roku widać przede wszystkim wyrwę jaką w eksporcie marchwi uczyniło rosyjskie embargo. W trzech kwartałach 2014 eksport do Rosji wyniósł 8,4 tyst ton, a na cały rynek Europy Środkowo – Wschodniej 12,9 tys. ton. W tym samym okresie roku 2015 eksport do Rosji spadł do jednej tony, a eksport ogółem do regionu do poziomu 3,4 tys. ton. Warto dodać, że zmalał również eksport na Białoruś – z 2,7 tys. ton do 1,7 tys. ton.

Mniejszy był też eksport do krajów UE, choć tu spadek nie miał aż tak dużej skali. Eksport do krajów Unii zmalał z 21,2 tys. ton do 18,3 tys. ton. Wśród największych odbiorców zniżka wystąpiła w przypadku: Czech – z 4,4 tys. ton do 3,2 tys. ton oraz Słowacji – z 7,4 tys. ton do 5,7 tys. ton. Wzrósł jedynie nieznacznie eksport do Rumunii – z 3,1 tys. ton do 3,6 tys. ton.

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 22 267 194 29 653 770 7 113 230 8 012 668
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 3 437 461 3 761 460 919 259 1 018 425
Białoruś kg 1 712 651 2 677 097 651 688 726 111
Mołdawia kg 868 595 258 032 63 449 70 031
Rosja kg 1 000 748 180 203
Ukraina kg 855 215 825 583 203 942 222 080
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 473 635 612 629 146 349 165 439
Antarktyda kg 55 380 92 101
Arabia Saudyjska kg 80 000 117 124 27 200 33 190
Bośnia i Hercegowina kg 13 000 9 319 2 170 2 504
Czarnogóra kg 25 000 16 057 3 763 4 363
Kazachstan kg 7 550 8 212 1 954 2 245
Kosowo kg 2 350 3 038 723 781
Macedonia kg 44 000 38 720 9 240 9 906
Rep. Środkowoafrykańska kg 3 000 3 411 792 967
Serbia kg 298 670 416 358 100 413 111 379
Zjednoczone Emiraty Arabskie kg 10 10 2 3
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 132 863 211 234
Norwegia kg 132 863 211 234
RAZEM Unia Europejska : kg 18 355 966 25 278 818 6 047 411 6 828 570
Austria kg 20 39 9 11
Belgia kg 22 851 17 470 4 242 4 645
Bułgaria kg 731 724 661 777 155 473 180 890
Chorwacja kg 108 100 112 128 25 965 30 389
Cypr kg 4 000 11 472 2 762 3 111
Czechy kg 3 167 479 3 793 267 901 314 1 029 741
Dania kg 818 1 206 280 324
Estonia kg 97 037 119 294 28 306 32 473
Grecja kg 59 080 122 898 28 832 33 610
Holandia kg 130 680 498 738 115 531 133 860
Irlandia kg 7 903 19 230 4 629 5 185
Litwa kg 1 492 383 2 820 789 687 581 755 815
Łotwa kg 333 589 530 985 127 237 141 929
Niemcy kg 795 586 1 559 497 371 203 420 059
Portugalia kg 1 000 2 117 521 579
Rumunia kg 3 610 301 4 996 272 1 201 092 1 346 184
Słowacja kg 5 657 936 7 045 021 1 685 527 1 904 111
Słowenia kg 218 220 320 296 76 607 85 867
Szwecja kg 7 286 14 847 3 561 3 942
Węgry kg 839 307 773 716 179 812 215 824
Wielka Brytania kg 795 326 1 478 168 356 423 397 179
Włochy kg 275 340 379 591 90 504 102 842
Słowa kluczowe: marchew, eksport marchwi, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE