Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Eksport marchwi w I półroczu 2015 roku

Wolumen eksportu marchwi w pierwszym półroczu 2015 roku wyniósł 17,0 tys. ton, natomiast jego wartość wyniosła 21,5 tys. ton. Oznacza to, iż w samym drugim kwartale bieżącego roku wyeksportowano 6,0 tys. ton marchwi za 9,8 mln zł.

W relacji kwartał drugi do pierwszego mamy znaczący spadek eksportu, zwłaszcza w ujęciu ilościowym. W pierwszym kwartale 2015 roku eksport ten bowiem wyniósł odpowiednio 11,0 tys. ton oraz 11,7 mln zł. Spadek ilościowy to 5,0 tys. ton,. czyli 45,4 procent (niemal o połowę), a spadek wartości to 1,9 mln zł, czyli 16,2 procent. Przy okazji widać, że w drugim kwartale mocno rosły ceny marchwi.

W ujęciu rok do roku również mamy spory spadek wolumenu eksportowanej marchwi – widać tu wpływ embarga rosyjskiego, przy jednocześnie niewielkiej tylko różnicy w wartości tegoż eksportu. Co również pokazuje, że w pierwszym kwartale bieżącego roku ceny były znacząco wyższe niż rok wcześniej.

W pierwszym kwartale 2014 roku eksport marchwi wyniósł odpowiednio 22,6 tys. ton i 21,8 mln zł. Mamy zatem spadek wolumenu o 5,6 tys. ton, czyli 24,8 procent oraz o zaledwie 0,3 mln zł, czyli 1,4 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w strukturze eksportu w relacji rok do roku, to podstawową było zniknięcie Rosji z listy odbiorców. Rok temu na rynki wschodnie trafiła połowa eksportu ogółem z pierwszego półrocza – 11,3 tys. ton, z czego do Rosji aż 7,6 tys. ton. W 2015 roku na rynki wschodnie trafiło już tylko 2,8 tys. ton. Przy czym dodatkowo spadł też eksport na Białoruś – z 2,0 tys. ton do 1,0 tys. ton oraz do Mołdawii – z 1,0 tys. ton do 0,9 tys. ton. Wzrósł tylko eksport marchwi na Ukrainę – z 0,7 tys. ton do 0,9 tys. ton, czyli w stopniu, który nie miał wpływu na całokształt sytuacji.

Wzrósł natomiast, ale w niewielkim stopniu, eksport do krajów UE – z 11,3 tys. ton do 13,8 tys. ton. Więcej polskiej marchwi trafiło do lidera w tej dziedzinie – na Słowację, gdzie eksport wzrósł z 3,9 tys. ton do 4,9 tys. ton. Podobnie w przypadku Rumunii – wzrost z 1,8 tys. ton do 3,0 tys. ton. Ale już eksport do Czech zmalał z 2,2 tys. ton do 2,0 tys. ton, a na Węgry z 1,0 tys. ton na 0,8 tys. ton.

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 17 045 580 21 522 646 5 152 655 5 831 634
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 2 773 810 2 574 492 633 445 696 632
Białoruś kg 1 052 212 1 491 663 366 243 404 727
Mołdawia kg 866 595 257 429 63 304 69 871
Ukraina kg 855 003 825 400 203 898 222 034
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 469 030 606 736 144 930 163 843
Arabia Saudyjska kg 80 000 117 124 27 200 33 190
Bośnia i Hercegowina kg 13 000 9 319 2 170 2 504
Czarnogóra kg 25 000 16 057 3 763 4 363
Kazachstan kg 3 000 2 699 627 750
Kosowo kg 2 350 3 038 723 781
Macedonia kg 44 000 38 720 9 240 9 906
Rep. Środkowoafrykańska kg 3 000 3 411 792 967
Serbia kg 298 670 416 358 100 413 111 379
Zjednoczone Emiraty Arabskie kg 10 10 2 3
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 82 535 132 147
Norwegia kg 82 535 132 147
RAZEM Unia Europejska : kg 13 802 658 18 340 883 4 374 148 4 971 012
Austria kg 9 18 4 5
Belgia kg 83 177 42 48
Bułgaria kg 731 724 661 767 155 471 180 887
Chorwacja kg 108 100 112 128 25 965 30 389
Czechy kg 2 032 413 2 297 156 540 026 628 840
Dania kg 810 1 175 272 315
Estonia kg 72 992 77 828 18 328 21 262
Grecja kg 46 080 106 543 25 034 28 976
Holandia kg 130 008 496 144 114 907 133 164
Irlandia kg 5 650 13 236 3 182 3 582
Litwa kg 737 331 1 496 438 368 276 398 650
Łotwa kg 180 615 270 780 64 647 73 090
Niemcy kg 669 384 1 382 673 328 614 372 968
Portugalia kg 1 000 2 117 521 579
Rumunia kg 3 006 863 4 230 882 1 017 084 1 142 274
Słowacja kg 4 427 000 5 092 959 1 214 490 1 382 458
Słowenia kg 183 040 268 765 64 190 72 117
Szwecja kg 97 164 38 47
Węgry kg 839 307 773 715 179 812 215 823
Wielka Brytania kg 426 002 797 821 192 004 215 160
Włochy kg 204 150 258 397 61 241 70 378

Słowa kluczowe: marchew, eksport marchwi, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE