Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Import marchwi w 3 kwartałach 2015 r.

Wolumen importu marchwi po trzech kwartałach 2015 roku wyniósł 25,2 tys. ton, a jego wartość 44,52 mln zł. W samym trzecim kwartale import wyniósł 3,5 tys. ton, a jego wartość 6,4 mln zł. Oznacza to spadek importu marchwi, i to znaczący, w relacji kwartał do kwartału. Natomiast w relacji rok do roku import wykazał tendencję wzrostową.

W drugim kwartale 2015 roku do Polski sprowadzono 16,6 tys. ton warzyw z omawianej kategorii, za kwotę 30,1 mln zł. mamy więc spadek w relacji kwartał do kwartału o 13,1 tys. ton, czyli 78,9 procent oraz o 23,7 mln zł, czyli o 78,7 procent. W samym trzecim kwartale większe ilości marchwi trafiły do Polski tylko z Włoch – 1,1 tys. ton oraz z Francji – 1,0 tys. ton (z Holandii i z Hiszpanii tylko po 0,4 tys. ton).

Po trzech kwartałach 2014 roku import marchwi wynosił natomiast 18,6 tys. ton oraz 24,2 mln ton. Oznacza to wzrost w relacji rok do roku odpowiednio o 6,6 tys. ton, czyli 35,5 procent oraz o aż o 20,3 mln zł, czyli o 83,9 procent.
Jeśli chodzi o strukturę importu marchwi i jej zmiany w relacji rok do roku, to przede wszystkim należy odnotować zmianę na pozycji lidera. W trzech kwartałach 2014 roku były to Włochy, ale import z tego kraju spadł z 7,9 tys. ton do 5,8 tys. ton. Na pierwsze miejsce wróciła Holandia, skąd import wzrósł z 4,7 tys. ton do 7,5 tys. ton. Wzrósł też import z Hiszpanii – z 1,1 tys. ton do 2,7 tys. ton oraz z Francji – z 2,3 tys. ton do 4,2 tys. ton. Tym samym ten ostatni kraj utrzymał trend wzrostowy drugi rok z rzędu, natomiast jeśli chodzi o Holandię i Hiszpanie to pomimo wspomnianej zwyżki w relacji rok do roku, import z żadnego z tych krajów nie wrócił do poziomu tego po trzech kwartałach roku 2013 (było to 11,2 tys. ton dla Holandii i 3,1 tys. ton dla Hiszpanii). W omawianym okresie nieznacznie wzrósł także import marchwi z Niemiec – z 1,5 tys. ton do 1,6 tys. ton. Natomiast warto jeszcze odnotować, że w trzech kwartałach 2015 roku sprowadzono 1,7 tys. ton marchwi z Portugalii, podczas gdy rok wcześniej było to zaledwie 15 ton.

Jeśli porównamy sam trzeci kwartał 2015 roku do trzeciego kwartału 2014 roku, to okaże się, iż wolumen tego importu spadł o 10,3 procent z 3,9 tys. ton do 3,5 tys. ton, ale jego wartość wzrosła o 60,0 procent, z 4,0 mln zł do 6,4 mln zł.

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 25 209 521 44 545 220 10 868 508 11 979 139
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 4 410 8 196 2 013 2 244
Egipt kg 4 400 7 826 1 927 2 142
Kenia kg 10 370 86 102
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 470 817 641 606 158 477 173 194
Izrael kg 470 137 619 851 153 214 167 311
Rep. Południowej Afryki kg 680 21 755 5 263 5 883
RAZEM Unia Europejska : kg 24 734 294 43 895 418 10 708 018 11 803 701
Belgia kg 366 138 598 664 145 214 158 207
Dania kg 21 661 21 188 4 921 6 004
Francja kg 4 270 720 6 642 951 1 631 268 1 813 538
Grecja kg 24 000 49 100 12 237 13 174
Hiszpania kg 2 714 560 4 071 708 1 002 022 1 095 328
Holandia kg 7 464 830 11 257 089 2 717 111 2 996 848
Niemcy kg 1 447 733 4 870 252 1 199 841 1 320 596
Portugalia kg 1 753 429 2 361 331 584 969 640 975
Słowacja kg 28 232 18 993 4 577 5 084
Węgry kg 31 533 68 224 16 910 18 514
Wielka Brytania kg 830 920 1 510 357 370 142 398 946
Włochy kg 5 780 538 12 425 561 3 018 806 3 336 487
Słowa kluczowe: marchew, import marchwi
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE