Logowanie / Rejestracja Koszyk: 0 szt. 0
Dzisiaj jest niedziela 12 lipca 2020. Od wczoraj dodano 1831 ceny w 14 kategoriach. Życzymy miłego dnia.

Ceny hurtowe Marchew młoda - Hiszpania/Francja

Data Jedn. Min Max Zmiana
2020-07-10 kg więcej w Pakiecie biznes -2.3%
2020-07-09 kg więcej w Pakiecie biznes 0.0%
2020-07-08 kg więcej w Pakiecie biznes 0.0%
2020-07-07 kg więcej w Pakiecie biznes 0.0%
2020-07-06 kg więcej w Pakiecie biznes 0.0%
2020-07-03 kg więcej w Pakiecie biznes 0.0%
2020-07-02 kg więcej w Pakiecie biznes 0.0%
2020-07-01 kg więcej w Pakiecie biznes 0.0%
2020-06-30 kg więcej w Pakiecie biznes 0.0%
2020-06-29 kg więcej w Pakiecie biznes 0.0%

Wykres cen - Marchew młoda - Hiszpania/Francja - ceny Fresh-Market.pl

za okres   od   do  
Wykres dostępny w Pakiecie Biznes.

Nie masz konta? Zaloguj się

Normy handlowe przy sprzedaży marchwi

Norma EKG/ONZ FFV-10 nt. jakości handlowej
MARCHWI
do stosowania w obrocie handlowym pomiędzy krajami członkowskimi Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ
 


I.   OKREŚLENIE PRODUKTU


Przedmiotem normy jest marchew odmian uprawnych Daucus carota L., dostarczana konsumentom w stanie świeżym. Norma nie obejmuje marchwi przeznaczonej do przetwórstwa.

II.   POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI

Celem normy jest określenie wymagań jakościowych dla marchwi na etapie eksportu, po jej przygotowaniu i zapakowaniu.

A.   Wymagania minimalne
We wszystkich klasach jakości, uwzględniając szczegółowe wymagania dla danej klasy oraz dopuszczalne tolerancje, marchew powinna być:

 • cała;
 • zdrowa; nie dopuszcza się marchwi z objawami zepsucia lub z takimi zmianami, które czynią ją niezdatną do spożycia;
 • czysta, tj:
 • praktycznie wolna od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych, jeśli była myta,
 • wolna od nadmiernego zabrudzenia i zanieczyszczeń, jeśli nie była myta
 • praktycznie wolna od szkodników;
 • praktycznie wolna od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki;
 • jędrna;
 • bez rozwidleń i bocznych rozgałęzień;
 • niezdrewniała;
 • bez wyrastania w pęd nasienny;
 • wolna od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego; tj. dostatecznie sucha po umyciu;
 • bez obcych zapachów i/lub smaków.

  Stopień rozwoju marchwi powinien być taki, aby mogła ona:
   
 • wytrzymać transport i manipulacje, oraz
 • dotrzeć do miejsca przeznaczenia zachowując zadowalającą jakość.

  B.   Podział na klasy jakości
  Marchew dzieli się na trzy niżej określone klasy jakości:

  Klasa Ekstra

  Marchew w tej klasie powinna być najwyższej jakości i myta. Powinna posiadać cechy charakterystyczne dla danej odmiany.

  Marchew powinna być wolna od uszkodzeń z wyjątkiem bardzo niewielkich powierzchniowych uszkodzeń, pod warunkiem, że nie wpływają one na wygląd ogólny produktu, jakość, utrzymanie jakości oraz prezentację w opakowaniu.

  Korzenie powinny być:
   
 • gładkie,
 • świeżym wyglądzie,
 • regularnym kształcie,
 • bez szczelin,
 • bez odgnieceń i pęknięć,
 • bez uszkodzeń spowodowanych mrozem.

  Nie dopuszcza się korzeni z zielonymi lub fioletowo ? purpurowymi ramionami. 

  Klasa I

  Marchew w tej klasie powinna być dobrej jakości. Powinna posiadać cechy charakterystyczne dla danej odmiany.

  Korzenie powinny być:
   
 • świeżym wyglądzie.

  Jednakże dopuszcza się następujące niewielkie uszkodzenia, pod warunkiem, że nie wpływają one na ogólny wygląd produktu, jego jakość, utrzymanie jakości oraz na prezentację w opakowaniu:
   
 • niewielkie wady kształtu,
 • niewielkie wady barwy,
 • niewielkie zabliźnione pęknięcia,
 • niewielkie pęknięcia lub szczeliny spowodowane manipulacjami lub myciem.

  Dopuszczalne są zielone lub fioletowo ? purpurowe ramiona o długości do 1 cm dla marchwi o długości nie przekraczającej 10 cm oraz do 2 cm dla pozostałej marchwi.

  Klasa II

  Do tej klasy zalicza się marchew, która nie odpowiada wymaganiom klas wyższych, ale spełnia wyżej określone wymagania minimalne.

  Dopuszcza się następujące wady, pod warunkiem, że marchew zachowuje swoje cechy charakterystyczne co do jakości, trwałości i prezentacji:
   
 • wady kształtu i barwy,
 • zabliźnione pęknięcia nie dochodzące do rdzenia,
 • pęknięcia lub szczeliny spowodowane manipulacjami lub myciem.

Dopuszczalne są zielone lub fioletowo ? purpurowe ramiona o długości do 2 cm dla marchwi o długości nie przekraczającej 10 cm oraz do 3 cm dla pozostałej marchwi.

III.   POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SORTOWANIA WEDŁUG  WIELKOŚCI

Wielkość marchwi określana jest maksymalną średnicą lub masą marchwi bez naci.

Marchew wczesna1  oraz odmian o małych korzeniach

Średnica korzeni marchwi powinna być nie mniejsza niż 10 mm, jeśli marchew jest sortowana według średnicy. Przy sortowaniu według masy, marchew powinna ważyć nie mniej niż 8 g.Średnica korzeni nie powinna przekraczać 40 mm, jeśli marchew jest sortowana według średnicy. W przypadku sortowania według masy korzenie nie powinny ważyć więcej niż 150 g.

Marchew z głównego zbioru oraz odmian o dużych korzeniach
Średnica korzeni marchwi powinna być nie mniejsza niż 20 mm, jeśli marchew jest sortowana według średnicy. Przy sortowaniu według masy, korzenie powinny ważyć nie mniej niż 50 g.

W klasie Ekstra średnica korzeni marchwi nie powinna przekraczać 45 mm, jeśli marchew jest sortowana według średnicy. Przy sortowaniu według masy, korzenie nie powinny ważyć więcej niż 200 g. Różnica średnic marchwi w każdym pakowaniu nie powinna być większa niż 20 mm, jeśli jest sortowana według średnicy, w przypadku sortowania według masy, różnica nie powinna być większa niż 150 g.

W klasie I różnica pomiędzy średnicami lub masą korzeni marchwi w każdym opakowaniu jednostkowym nie powinna być iększa niż 30 mm lub 200g.

W klasie II korzenie marchwi powinny spełniać jedynie wymagania co do minimalnej średnicy lub masy.

IV.   POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI

Dla marchwi, która w zakresie jakości i wielkości nie spełnia wymagań ustalonych dla danej klasy, dopuszcza się w każdym opakowaniu lub w partii marchwi luzem następujące tolerancje.

A.   Tolerancje dotyczące jakości

Klasa Ekstra

5 % wagowo marchwi nie spełniającej wymagań klasy Ekstra, lecz zgodnej z wymaganiami dla klasy I lub, wyjątkowo, mieszczących się w tolerancjach dla klasy I.
5 % wagowo marchwi posiadającej ramiona ze śladami nieznacznego zazielenienia lub barwy fioletowo ? purpurowej.

Klasa I

10 % wagowo marchwi nie spełniającej wymagań klasy I, lecz zgodnej z wymaganiami dla klasy II, lub wyjątkowo mieszczącej się w tolerancjach dla klasy II. Tolerancja ta nie obejmuje korzeni połamanych lub z ułamanymi końcówkami.  
10 % wagowo marchwi połamanej i/lub z ułamanymi końcówkami

Klasa II

10 % wagowo marchwi nie spełniającej ani wymagań klasy II, ani wymagań minimalnych. Nie dopuszcza się jednak marchwi z objawami zepsucia lub z innymi zmianami, które czynią ją niezdatną do spożycia. Dodatkowo dopuszcza się nie więcej niż 25 % wagowo marchwi połamanej.

B.   Tolerancje dotyczące wielkości
Dla wszystkich klas: 10 % wagowo marchwi nie mieszczącej się w przedziale deklarowanej wielkości

V.   POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PREZENTACJIA.  

A. Jednolitość
W każdym opakowaniu lub w obrębie partii luzem marchew powinna być jednolita, tj. tego samego pochodzenia, tej samej odmiany lub typu, jakości i wielkości (jeżeli była sortowana według wielkości).
Widoczna, w opakowaniu lub w obrębie partii luzem, część marchwi powinna być reprezentatywna w stosunku do całej zawartości opakowania lub całej partii.

B.   Pakowanie
Sposób pakowania powinien być taki, aby należycie chronił produkt przed uszkodzeniami.
Materiały stosowane do wykładania wnętrza opakowania powinny być nowe, czyste i takiej jakości, aby zapobiegały jakimkolwiek uszkodzeniom zewnętrznym lub wewnętrznym produktu. Użycie materiałów, zwłaszcza papieru ze specyfikacją handlową jest dozwolone pod warunkiem, że nadruk lub etykieta zostaną wykonane nietoksycznym tuszem lub klejem. Opakowania lub produkt luzem nie powinny zawierać żadnych zanieczyszczeń obcych.

C.   Prezentacja
Marchew może być przygotowana do sprzedaży w następujący sposób:

Marchew w pęczkach
Marchew powinna mieć świeżą, zieloną i zdrową nać. Korzenie w jednym pęczku powinny być praktycznie jednolite pod względem wielkości. Pęczki w obrębie jednego opakowania powinny być praktycznie jednolite pod względem masy i powinny być równo ułożone w jedną lub więcej warstw.

Marchew bez naci

Nać powinna być równo oberwana lub ucięta tuż przy głowie bez uszkodzenia korzenia.

Marchew może być:

 • pakowana w małe opakowania,
 • ułożona w kilku warstwach lub w sposób nieuporządkowany,
 • ładowane luzem (bezpośrednio do środka transportu), w przypadku klasy II.

  VI.   POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA

  Na każdym opakowaniu należy umieścić następujące informacje, zgrupowane na tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczny z zewnątrz:

  Dla marchwi przewożonej luzem (bezpośrednio ładowanej do środka transportu), informacje te muszą być zawarte w dokumentach towarzyszących produktowi oraz powinny być umieszczone w widocznym miejscu wewnątrz środka transportu.

A. Cechy identyfikacyjne
Pakujący i/lub wysyłający: nazwa i adres lub urzędowo ustanowiony lub  zaakceptowany kod firmowy.

Nazwa produktuJeśli zawartość opakowania nie jest widoczna z zewnątrz:

 • "Marchew w pęczkach? lub ?Marchew?,
 • ?Marchew wczesna? lub ?Marchew ze zbioru głównego?,
 • Nazwa odmiany lub typu dla klasy Ekstra.

  C.   Pochodzenie produktu
  Kraj pochodzenia i nieobowiązkowo rejon uprawy lub nazwa krajowa, regionalna lub lokalna

  D.   Charakterystyka jakości handlowej
 • Klasa
 • Wielkość, określona minimalną i maksymalną średnicą lub masą (nieobowiązkowo)
 • Ilość pęczków w przypadku marchwi w pęczkach

  E.   Znak urzędowej kontroli jakości  (nieobowiązkowo)
 • Marchew, której wzrost nie został zakończony
 • Opakowania detaliczne przeznaczone do sprzedaży konsumentom nie muszą podlegać tym postanowieniom dotyczącym znakowania, ale ich oznakowanie musi być zgodne z przepisami krajowymi. Jednak oznakowanie, o którym mowa musi być zawsze umieszczone na opakowaniach zbiorczych tych opakowań detalicznych.
 • Przepisy krajowe w wielu krajach wymagają, aby na opakowaniu deklarować nazwę i adres. Jednakże w przypadku kiedy znak firmowy jest użyty, odnośnik ?pakujący i/lub wysyłający? (lub odpowiedni skrót) muszą być zaznaczone w ścisłym powiązaniu ze znakiem firmowym.
   

Słowa kluczowe: ceny marchew młoda