Logowanie / Rejestracja Koszyk: 0 szt. 0
Dzisiaj jest Sroda 26 luty 2020. Od wczoraj dodano 3206 ceny w 28 kategoriach. Życzymy miłego dnia.
Tu jesteś: Start  »  Globalny rynek gruszek

Globalny rynek gruszek

Gruszki
  |   Źródło:
Platforma analityczna IndexBox opublikowała raport o światowym rynku gruszek. Poniżej jego obszerne streszczenie.

Globalny przychód z rynku gruszek wyniósł w 2018 roku 27,3 mld USD, co oznacza wzrost o 4,7 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba ta odzwierciedla całkowite przychody producentów i importerów (z wyłączeniem kosztów logistyki, kosztów marketingu detalicznego i marż detalistów, które zostaną uwzględnione w cenie konsumenta końcowego). Wartość rynku rosła średnio o 2,7 procent rocznie w okresie od 2008 do 2018 roku; wzór trendu wskazywał pewne zauważalne wahania odnotowane w niektórych latach. Tempo wzrostu wydawało się najszybsze w 2013 roku i wzrosło o 14 procent rok do roku. W analizowanym okresie światowy rynek gruszek osiągnął maksymalny poziom 30,8 mld USD w 2014 roku; jednak w latach 2015–2018 konsumpcja nie odzyskała tempa.

Konsumpcja według kraju

Krajem o największej wielkości konsumpcji gruszek były Chiny (16 mln ton), co stanowi 66 procent całkowitego spożycia. Co więcej, spożycie gruszek w Chinach przekroczyło wielkość odnotowaną przez drugiego co do wielkości konsumenta na świecie, Włochy (689 tys. ton), ponad dziesięciokrotnie. Stany Zjednoczone (658 tys. ton) zajęły trzecie miejsce pod względem całkowitej konsumpcji z udziałem 2,7 procent.

W latach 2008-2018 średnie roczne tempo wzrostu pod względem wielkości w Chinach wyniosło +2,1 procent. Pozostałe kraje odnotowały następujące średnie roczne tempo wzrostu konsumpcji: Włochy (+0,2 procent rocznie) i Stany Zjednoczone (+0,9 procent rocznie).

Pod względem wartości liderem rynku były Chiny (17,5 mld USD). Drugie miejsce w rankingu zajęły Włochy (887 mln USD). Potem były Stany Zjednoczone.

Kraje o najwyższym poziomie spożycia gruszki na mieszkańca w 2018 roku to Argentyna (14 247 kg na 1000 osób), Włochy (11 598 kg na 1000 osób) i Chiny (11 233 kg na 1000 osób).

W latach 2008-2018 najbardziej znaczącą stopę wzrostu pod względem spożycia gruszki na mieszkańca wśród głównych krajów konsumpcyjnych osiągnęła Argentyna, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli bardziej umiarkowanego tempa wzrostu.

Prognoza rynku 2019-2025

Kierując się rosnącym popytem na gruszkę na całym świecie, oczekuje się, że rynek utrzyma tendencję wzrostową konsumpcji przez następne siedem lat. Prognozuje się, że wyniki rynkowe utrzymają obecny trend, zwiększając się z przewidywanym CAGR na poziomie +1,9 procent w siedmioletnim okresie od 2018 do 2025 roku, co ma doprowadzić do wzrostu wielkości rynku do 28 mln ton do końca 2025 roku.

Produkcja 2007-2018

W 2018 roku światowa produkcja gruszek wyniosła 25 mln ton, co oznacza wzrost o 1,8 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Całkowita wielkość produkcji wzrosła średnio o 1,5 procent rocznie w okresie od 2008 do 2018 roku; wzorzec trendu pozostał względnie stabilny, z niewielkimi wahaniami obserwowanymi w analizowanym okresie. Tempo wzrostu było najbardziej wyraźne w 2011 roku, kiedy wielkość produkcji wzrosła o 6,2 procent rok do roku. Światowa produkcja gruszek osiągnęła najwyższy poziom 26 mln ton w 2014 roku; jednak w latach 2015-2018 produkcja była nieco niższa. Ogólny pozytywny trend pod względem produkcji gruszek był w dużej mierze uwarunkowany łagodnym wzrostem powierzchni zbioru i wzrostem plonów.

Pod względem wartości produkcja gruszek wyniosła 27,7 mld USD w 2018 roku, szacowana w cenach eksportowych. Całkowita wartość produkcji rosła średnio o roczną stopę +3,1 procent w okresie od 2008 do 2018 roku; wzór trendu wskazywał pewne zauważalne wahania odnotowane w badanym okresie. Najbardziej widoczne tempo wzrostu odnotowano w 2013 roku, wzrost o 16 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Światowa produkcja gruszek osiągnęła najwyższy poziom 31,3 mld USD w 2014 roku; jednak w latach 2015-2018 produkcja była nieco niższa.

Produkcja według krajów

Chiny (17 mln ton) pozostają największym krajem produkującym gruszki na świecie, obejmującym ok. 68 procent całkowitej produkcji. Co więcej, produkcja gruszek w Chinach przekroczyła dziesięciokrotne wartości drugiego pod względem wielkości producenta na świecie, Argentyny (954 tys. ton). Włochy (767 tys. ton) zajęły trzecie miejsce pod względem całkowitej produkcji z udziałem 3,1 procent.

W Chinach produkcja gruszek rosła w średnim rocznym tempie +2,2 procent w latach 2008-2018. Pozostałe kraje produkujące odnotowały następujące średnie roczne tempo wzrostu produkcji: Argentyna (+2,6 procent rocznie) i Włochy (-0,0 procent rocznie).

Obszar uprawy 2007-2018

W 2018 roku globalny obszar zbioru gruszek wyniósł 1,4 mln ha, co w przybliżeniu odzwierciedla rok poprzedni. Ogólnie obszar zbioru gruszek nadal wykazuje niewielki spadek. Najbardziej znaczące tempo wzrostu odnotowano w 2011 roku, wzrost o 2 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Globalny obszar zbiorów gruszek osiągnął w 2013 roku poziom 1,6 mln ha; jednak w latach 2014–2018 powierzchnia zbiorów była nieco niższa.

Wydajność 2007-2018

Średnia globalna wydajność gruszek (plony) wyniosła w 2018 roku 18 ton na hektar, co oznacza wzrost o 2,8 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Wielkość ta rosła w średnim rocznym tempie +2,8 procent w okresie od 2008 do 2018 roku; wzorzec trendu pozostawał spójny, odnotowano jedynie niewielkie wahania w analizowanym okresie. Tempo wzrostu było najszybsze w 2017 roku i było to +7,2 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Globalny plon gruszek osiągnął najwyższy poziom w 2018 roku i prawdopodobnie utrzyma wzrost w najbliższej przyszłości.

Eksport 2007-2018

Światowy eksport wyniósł 2,8 mln ton w 2018 roku, skacząc o 4,6 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Ogólnie jednak eksport gruszek nadal wykazuje względnie płaski trend. Najbardziej widoczne tempo wzrostu odnotowano w 2014 roku, kiedy eksport wzrósł o 5,7 procent rok do roku. Światowy eksport osiągnął najwyższy poziom 2,8 mln ton w 2008 roku; jednak w latach 2009–2018 eksport był nieco niższy.

Pod względem wartości eksport gruszek w 2018 roku wyniósł 2,7 mld USD (szacunki IndexBox). Ogólnie jednak eksport gruszek nadal wykazuje względnie płaski trend. Najbardziej widoczne tempo wzrostu odnotowano w 2013 roku, kiedy eksport wzrósł o 11 procent rok do roku. W tym roku światowy eksport gruszek osiągnął szczyt 2,8 mld USD. W latach 2014-2018 wzrost światowego eksportu gruszek nie odzyskał tempa.

Eksport według krajów

W 2018 roku Chiny (544 tys. ton), a następnie Holandia (337 tys. ton), Argentyna (317 tys. ton), Republika Południowej Afryki (302 tys. ton), Belgia (288 tys. ton), Włochy (158 tys. ton), Chile (156 tys. ton), Hiszpania (145 tys. ton) i USA (132 tys. ton) reprezentowały głównych eksporterów gruszek, osiągając łącznie 86 procent całkowitego eksportu.

Od 2008 do 2018 roku najbardziej zauważalną stopę wzrostu eksportu wśród głównych krajów eksportujących osiągnęła Republika Południowej Afryki, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli mniejszego tempa wzrostu.

Pod względem wartości Chiny (602 mln USD), Holandia (381 mln USD) i Argentyna (294 mln USD) były krajami o najwyższym poziomie eksportu w 2018 roku, z łącznym udziałem w światowym eksporcie na poziomie 48 procent.

W ostatnim dziesięcioleciu Chiny odnotowały najwyższe stopy wzrostu w eksporcie, jeśli chodzi o główne kraje eksportujące, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli mieszanych trendów w wielkości eksportu.

Ceny eksportowe według krajów

W 2018 roku średnia cena eksportowa gruszek wyniosła 962 USD za tonę, co w przybliżeniu odzwierciedla rok poprzedni. W okresie objętym przeglądem cena eksportowa gruszek nadal wykazuje względnie płaski trend. Tempo wzrostu było najszybsze w 2013 roku i wzrosło o 15 procent rok do roku. W tym roku średnie ceny eksportowe gruszek osiągnęły maksymalny poziom 1,127 USD za tonę. W latach 2014–2018 wzrost średnich cen eksportowych gruszek nie odzyskał tempa.

Istniały znaczne różnice w średnich cenach między głównymi krajami eksportującymi. W 2018 roku krajem o najwyższej cenie były Włochy (1299 USD za tonę), podczas gdy Republika Południowej Afryki (636 USD za tonę) miała jedną z najniższych cen.

Od 2008 do 2018 roku najbardziej zauważalne tempo wzrostu cen osiągnęły Chiny, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli skromniejszego tempa wzrostu.

Import 2007-2018

Globalny import wyniósł 2,7 mln ton w 2018 roku, co oznacza wzrost o 3 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Generalnie jednak import gruszek nadal wykazuje łagodny skurcz. Tempo wzrostu wydawało się najszybsze w 2017 roku, ze wzrostem o 7,3 procent rok do roku. W okresie objętym przeglądem światowy import gruszek osiągnął najwyższą wartość 3,1 mln ton w 2008 roku; jednak w latach 2009–2018 import nie odzyskał tempa.

Pod względem wartości import gruszy w 2018 roku wyniósł 2,7 mld USD (szacunki IndexBox). W analizowanym okresie wartość  importu gruszek nadal jednak wykazywała spadek. Tempo wzrostu było najszybsze w 2017 roku i wzrosło o 13 procent rok do roku. W badanym okresie światowy import gruszek osiągnął najwyższą wartość 3,3 mld USD w 2008 roku; jednak w latach 2009–2018 import nie odzyskał tempa.

Import według krajów

Kraje o najwyższym poziomie importu gruszek w 2018 roku to Rosja (271 tys. ton), Indonezja (187 tys. ton), Niemcy (185 tys. ton), Brazylia (158 tys. ton), Wielka Brytania (138 tys. ton), Holandia (129 tys. ton), USA (123 tys. ton), Francja (116 tys. ton), Wietnam (100 tys. ton), Białoruś (83 tys. ton), Hongkong (82 tys. ton) i Włochy (80 tys. ton), razem stanowiąc 61 procent całkowitego przywozu.

W latach 2008-2018 najbardziej znaczącą stopę wzrostu importu, spośród głównych krajów importujących, osiągnęła Białoruś, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli mniejszego tempa wzrostu.

Pod względem wartości Niemcy (244 mln USD), Rosja (202 mln USD) i Indonezja (147 mln USD) były krajami o najwyższym poziomie importu w 2018 roku, Które łącznie stanowiły 22 procent światowego importu. W przypadku Brazylii, Wietnamu, USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Włoch, Białorusi i Hongkongu ich import stanowił łącznie 37 procent.

W ostatnim dziesięcioleciu Białoruś odnotowała najwyższe stopy wzrostu w odniesieniu do importu pod względem głównych krajów importujących, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli mniejszego tempa wzrostu.

Ceny importowe według krajów

W 2018 roku średnia cena importowa gruszek wyniosła 994 USD za tonę, stabilizując się w poprzednim roku. Ogólnie cena importowa gruszek nadal wykazuje względnie płaski trend. Najbardziej widoczne tempo wzrostu odnotowano w 2013 roku, wzrost o 7,4 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W tym roku średnie ceny importowe gruszek osiągnęły najwyższy poziom 1,108 USD za tonę. W latach 2014–2018 wzrost średnich cen importowych gruszek pozostawał na niższym poziomie.

Ceny różniły się zauważalnie w zależności od kraju przeznaczenia; krajem o najwyższej cenie był Wietnam (1414 USD za tonę), podczas gdy Hongkong (577 USD za tonę) miał jedną z najniższych.

W latach 2008-2018 najbardziej znaczące tempo wzrostu cen osiągnął Wietnam, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli skromniejszych wzrost w tym zakresie.

Podobne
Gruszki
2019-12-06 10:00
Ukraina – droższe gruszki
Na Ukrainie gruszki sprzedają się znacznie drożej niż rok wcześniej.
czytaj więcej
Gruszki
2019-12-03 09:00
Gruszki odmiany Konferencja zdrożeją?
Ostatnio w handlu gruszkami odmiany Konferencja w polskim hurcie nie było dużych zmian cenowych. Może się to zmieni?
czytaj więcej
Jabłka
2019-11-29 13:05
Chile – mniej jabłek, gruszek i winogron?
Zapasy świeżych jabłek, winogron stołowych i gruszek w Chile spadną w sezonie 2019/2020, uważają eksperci z USDA.
czytaj więcej
Gruszki
2019-11-22 11:13
Mołdawia – gruszki droższe od jabłek
W Mołdawii cena gruszek jest wyższa niż cena jabłek najdroższych odmian.
czytaj więcej
Gruszki
2019-11-20 20:28
Czas na wzrost cen gruszek?
Handel gruszkami trwa, a ceny są oczywiście wyższe niż rok temu. Czy można zatem oczekiwać dalszego ich wzrostu?
czytaj więcej
Dodaj komentarz
Dodając komentarz jako niezalogowany użytkownik, obok komentarza zostanie umieszczony Twój adres IP
Redakcja nie odpowiada za treści umieszczane w serwisie przez użytkowników. W przypadku pojawienia się treści uznawanych powszechnie za obraźliwe Redakcja podejmie starania mające na celu niezwłoczne usunięcie takich materiałów. W przypadku umieszczenia przez użytkownika treści uznawanych za obraźliwe lub innych treści niezgodnych z prawem, portal zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników.