Logowanie / Rejestracja Koszyk: 0 szt. 0
Dzisiaj jest sobota 11 lipca 2020. Od wczoraj dodano 2444 ceny w 28 kategoriach. Życzymy miłego dnia.

Dofinansowanie dla przetwórstwa rolno-spożywczego

Dofinansowanie dla przetwórstwa rolno-spożywczego
  |   Źródło:
Od 20 października zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego oraz sklepy spożywcze mogą ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Stawka jest duża, bo firmy będą mogły uzyskać do 50 mln zł.

ARiMR ma na ten cel 500 mln zł. Chodzi o działanie "Zwiększanie wartości dodanej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest to już piąty nabór na to działanie, poprzednie były przeprowadzone w latach 2008-2010.

Tym razem o unijne pieniądze mogą ubiegać się w pierwszej kolejności "podmioty skonsolidowane", czyli zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, które powstały w wyniku połączenia kilku podmiotów, np. spółdzielni czy spółek, i działają na rynku nie dłużej niż od 1 czerwca 2009 r. oraz centra dystrybucji powstałe po 1 czerwca 2009 r., zajmujące się handlem hurtowym produktami rolnymi. Warunkiem jest też, żeby takie centra były utworzone przez przedsiębiorców działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego od co najmniej 1 stycznia 2007 r. Agencja będzie przyjmowała wnioski do 9 listopada. Firmy muszą je dostarczyć do centrali ARiMR na ul. Poleczki 33 w Warszawie.

Jeżeli okaże się, że podmioty skonsolidowane i centra dystrybucji nie wykorzystają w całości dostępnego limitu środków, to od 10 listopada o dofinansowanie będą mogły starać się grupy producentów rolnych oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, jak również spółdzielnie i spółki będące własnością tych grup i organizacji. Wnioski od tych grup będą przyjmowały oddziały regionalne Agencji. Termin na złożenie wniosków upływa wtedy, gdy zapotrzebowanie na środki finansowe w złożonych wnioskach przekroczy 120 proc. pieniędzy przeznaczonych na ten cel, ale można je składać nie później niż do końca tego roku. O przekroczeniu limitu i zamknięciu naboru poinformuje ARiMR na swojej stronie internetowej. W tym czasie, czyli od 10 listopada - swoje wnioski mogą składać także podmioty skonsolidowane.

Wysokość pomocy finansowej jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa. Pomoc przeznaczona jest dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm przetwórczych zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub osiągających dochód nieprzekraczający 200 milionów euro rocznie. Najmniej - 25 proc. kosztów kwalifikowanych - Agencja dopłaci w przypadku dużej firmy. Na najwyższe refundacje kosztów - 50 proc. - może liczyć zakład przetwórczy, który co najmniej 25 proc. surowców rolnych nabywa na podstawie umów zawartych z grupami producentów rolnych lub też zamierza przetwarzać produkty rolne na cele energetyczne.

Dofinansowanie można otrzymać np. na zakup maszyn lub urządzeń służących do przetwarzania produktów rolnych, a także ich magazynowania, zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do przewozu produktów rolnych, np. chłodni i izoterm, oraz na pokrycie kosztów poniesionych na wdrażanie systemów zarządzania jakością. Mogą być też współfinansowane inwestycje budowlane lub modernizacja budynków.

Maksymalna wartość pomocy to 50 mln zł w przypadku połączonych firm, a na rozwój centrów handlowych można dostać do 20 mln zł.

Dodaj komentarz
Dodając komentarz jako niezalogowany użytkownik, obok komentarza zostanie umieszczony Twój adres IP
Redakcja nie odpowiada za treści umieszczane w serwisie przez użytkowników. W przypadku pojawienia się treści uznawanych powszechnie za obraźliwe Redakcja podejmie starania mające na celu niezwłoczne usunięcie takich materiałów. W przypadku umieszczenia przez użytkownika treści uznawanych za obraźliwe lub innych treści niezgodnych z prawem, portal zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników.