Logowanie / Rejestracja Koszyk: 0 szt. 0
Dzisiaj jest sobota 11 lipca 2020. Od wczoraj dodano 2444 ceny w 28 kategoriach. Życzymy miłego dnia.

Koniec certyfikatów bezpieczeństwa do Rosji ! i wyjaśnienia GIORiN

  |   Źródło:
Unia Owocowa podaje, że zastępca przewodniczącego Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej - N.A.Vlasov przesłał oficjalną informację do Dyrektor Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej - Pani Paoli Testori Coggi z której wynika, że wymagane do tej pory certyfikaty bezpieczeństwa odnośnie pozostałości pestycydów w produktach roślinnych przeznaczonych na eksport z UE do Federacji Rosyjskiej, zostały zniesione.

Decyzja ta, została podjęta w wyniku negocjacji, prowadzonych między Unią Europejską, a Federacją Rosyjską w sprawie przystąpienia FR do Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Podjęta decyzja ma charakter czysto administracyjny, podobnie jak wprowadzone wcześniej certyfikaty. Obecnie PIORiN jest w trakcie uzgadniania nowych warunków, obowiązujących eksporterów produktów spożywczych pochodzenia roślinnego, wysyłających swoje towary na teren FR.

Komiunkat GIORiN

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa otrzymał z Komisji Europejskiej pismo Pana N.A. Własowa, Zastępcy Szefa Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej, skierowane do Pani Testori Coggi, Dyrektora Generalnej DG SANCO (znak: FS-NV-2/13529) o zniesieniu obowiązku dołączania certyfikatów bezpieczeństwa do produktów pochodzenia roślinnego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i eksportowanych z terenu Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej.
Jednakże w piśmie, znak: FS-NV-2/13529, nie sprecyzowano warunków technicznych na jakich Federacja Rosyjska odstępuje od wymogu dołączania certyfikatów bezpieczeństwa, ani daty zniesienia tego obowiązku. W związku z powyższym strona polska jest w trakcie wyjaśniania zakresu zmian prawnych wprowadzanych w rosyjskim prawodawstwie oraz ustalenia warunków dalszego prowadzenia eksportu produktów pochodzenia roślinnego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i eksportowanych z terenu Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej.
 

Kopia pisma, wysłanego przez zastępcę przewodniczącego Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego FR - N.A.Vlasova do Dyrektor Generalnej ds. Zdrowia i OchronyKonsumentów KE - Pani Paoli Testori Coggi

 

Dodaj komentarz
Dodając komentarz jako niezalogowany użytkownik, obok komentarza zostanie umieszczony Twój adres IP
Redakcja nie odpowiada za treści umieszczane w serwisie przez użytkowników. W przypadku pojawienia się treści uznawanych powszechnie za obraźliwe Redakcja podejmie starania mające na celu niezwłoczne usunięcie takich materiałów. W przypadku umieszczenia przez użytkownika treści uznawanych za obraźliwe lub innych treści niezgodnych z prawem, portal zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników.