Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

5 maja ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków o pomoc

2009-05-05 00:00

Wnioski o przyznanie pomocy na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” finansowane z PROW 2007 – 2013 można składać od 5 do 18 maja 2009 r. osobiście lub przez upoważnioną osobę w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji inwestycji.


Aby ułatwić zainteresowanym złożenie takich wniosków Agencja umożliwiła wysłania ich w powyższym terminie przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego, a o dotrzymaniu terminu złożenia wniosku decyduje w takim przypadku data stempla pocztowego.

Wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone i wysłane pocztą w tym terminie wezmą udział w losowaniu, które określi kolejność ich rozpatrywania. Losowanie zostanie przeprowadzone za pomocą systemu teleinformatycznego w Centrali ARiMR w Warszawie, osobno dla każdego z 16 województw, w terminie od 21 do 30 dni od zakończenia naboru wniosków z tego działania. Na pomoc finansową w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” przeznaczona została w tym naborze wniosków kwota 1,25 mld zł, którą podzielono na koperty wojewódzkie.

Źródło: www.arimr.gov.pl

Zapraszamy do dyskusji na forum fresh-market.pl

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem