Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Chcą rolnikom ułatwić życie

2010-08-04 00:00
Rolnicy muszą szukać nowych źródeł dochodu. Mogą sami stworzyć sobie miejsca pracy dzięki unijnym dotacjom, informuje Gazeta Pomorska. A teraz będą prostsze zasady ubiegania się o te pieniądze. - Najkorzystniejsze jest to, że rolnik może wprowadzić zmiany do planu finansowego lub zakresu rzeczowo-finansowego, jeszcze przed zawarciem umowy z agencją - informuje Edyta Zakrzewska, z-ca dyrektora oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu. - Mogą one polegać na zmianie cen, parametrów lub rodzajów maszyn i urządzeń, które planuje kupić. Do tej pory dokonanie takich poprawek było możliwe przed podpisaniem umowy wyłącznie, jeśli życzyła sobie tego ARiMR. Udogodnienia dla gospodarzy, którzy chcą ubiegać się o pomoc w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" wprowadził Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Wszystko po to, by sięgało po nią więcej chętnych. Pomoc jest przeznaczona dla rolników i ich domowników, którzy chcą prowadzić biznes w małych miasteczkach i wsiach, ale poza gospodarstwem rolnym. Mogą to być np. usługi budowlane lub prowadzenie hurtowni. Nabór wniosków zacznie się 24 sierpnia. Edyta Zakrzewska podkreśla, że istotne ułatwienie polega na dopisaniu nowych kodów działalności: - To odpowiedź na to, że jest duże zainteresowanie pozyskiwaniem drewna, wytwarzaniem energii elektrycznej, robotami związanymi z budową dróg i autostrad. Dlatego teraz i na taki biznes będzie można dostać dofinansowanie. A to nie wszystko. - Aby złagodzić wymagania skrócono czas trwania zobowiązań wobec agencji - mówi Zakrzewska. Oznacza to, że rolnik będzie musiał dotrzymywać zasad umowy do 5 lat od dnia jej podpisania. Dotychczas musiał przestrzegać tych zasad dłużej, bo przez 5 lat od otrzymania ostatniej transzy płatności. Wcześniej będzie więc można np. sprzedać maszyny kupione w ramach inwestycji i zmienić miejsce prowadzenia firmy. Poza tym, rolnik w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy może zostać wezwany do złożenia uzupełnień i wyjaśnień. Na stawienie się w ARiMR ma 21 dni. Jeśli nie wywiąże się z tego terminu z przyczyn niezależnych od siebie, to teraz w ciągu 45 dni może prosić o możliwość złożenia uzupełnień po tym czasie. Musi jednak dowieść, że to niedochowanie terminu nastąpiło nie z jego winy. - Należy jednak pamiętać, że niedochowanie tego terminu na złożenie uzupełnień grozi odrzuceniem wniosku - uprzedza Edyta Zakrzewska, zca dyrektora oddziału ARiMR w Toruniu. Do wzięcia w ramach tych dotacji jest 338 milionów złotych na inwestycje w całym kraju.

Źródło: Gazeta Pomorska
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem