Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Jakość handlowa brzoskwiń i nektaryn – badanie dojrzałości

0000-00-00 00:00
Brzoskwinie i nektaryny znajdują się na liście produktów, które podlegają normom. W celu zachowania przejrzystości na rynkach międzynarodowych, należy uwzględnić zalecenia Grupy Roboczej ds. Norm Jakości Produktów Rolnych Europejskiej Komisji Gospodarczej
Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) i wprowadzić do normy minimalne kryteria dojrzałości brzoskwiń i nektaryn.

Stosowanie powyższych norm ma skutkować wyeliminowaniem z rynku produktów o niezadowalającej jakości, ukierunkowaniem produkcji w taki sposób, by spełnić wymagania konsumentów, i ułatwieniem stosunków handlowych opartych na uczciwej konkurencji, co przyczyni się do poprawy rentowności produkcji.

Wg standardu, stopień rozwoju oraz stan dojrzałości brzoskwiń i nektaryn musi umożliwiać im kontynuowanie procesu dojrzewania, tak by mogły osiągnąć wystarczający stopień dojrzałości. W celu zapewnienia zgodności z powyższymi wymaganiami wskaźnik refraktometryczny pulpy owocowej, mierzony w strefie środkowej miąższu owocu oraz po przekątnej, powinien być równy lub wyższy niż 8° w skali Brixa, a twardość mierzona za pomocą końcówki o średnicy 8 mm (0,5 cm2) w dwóch punktach po przekątnej ma być niższa niż 6,5 kg.

Krystyna Szymańska
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem