Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Komunikat Inspekcji Ochrony Roślin

2011-04-21 00:00
W związku z rozpoczęciem wiosennych zabiegów ochrony roślin, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że zgodnie z obowiązującym prawem, do ochrony upraw można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ich wykaz znajduje się w rejestrze zamieszczonym pod adresem http://www.bip.minrol.gov.pl, w zakładce Rejestry/Archiwum/Wykazy >> Rejestry >> Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Środki ochrony roślin należy nabywać wyłącznie w miejscach sprzedaży uprawnionych do prowadzenia w nich tego rodzaju działalności, nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Powinny być one oferowane w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Etykieta - instrukcja stosowania środków powinna być sporządzona w języku polskim.

Jednocześnie przestrzegam przed zakupem i stosowaniem środków ochrony roślin pochodzących z nielegalnych źródeł, jak również zaopatrzonych w etykiety – instrukcje stosowania w języku innym, niż polski. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że są to towary podrobione, zawierające w swoim składzie substancje chemiczne, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. Wyniki badań podrobionych środków ochrony roślin wskazują, że zawierają one niejednokrotnie niebezpieczne zanieczyszczenia, które mają właściwości rakotwórcze i mutagenne i mogą stanowić zagrożenie dla osób stosujących podrobione preparaty oraz spożywających skażoną nimi żywność.

Należy pamiętać, że nabywając i stosując środki pochodzące z nielegalnych źródeł można stać się uczestnikiem procederu przestępczego. Aby ustrzec się przed możliwością nabycia podrobionych produktów, nie należy nabywać środków ochrony roślin w przypadkowych miejscach np. na targowiskach, w punktach sprzedaży obwoźnej.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji o przypadkach oferowania do sprzedaży lub zastosowania niedopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin. Należy je zgłaszać do najbliższej jednostki wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa lub na adres poczty elektronicznej gi|piorin.gov.pl| |gi|piorin.gov.pl

Źródło: piorin.gov.pl

Zapraszamy do dyskusji na forum fresh-market.pl
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem