Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Nowy rynek hurtowy owocowo-warzywny na Ukrainie

2011-06-22 00:00
Podsekretarz stanu Jarosław Wojtowicz spotkał się 17 czerwca 2011 r. z delegacją ukraińską pod przewodnictwem Pierwszego Zastępcy Gubernatora miasta Ługańska na Ukrainie Eduarda Łozowskiego. Celem wizyty była prezentacja szczegółów programu tworzenia „Parku Inwestycyjnego AGROGOROD ŁUGAŃSK”, popieranego przez Rząd Ukrainy, a realizowanego wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą i uzyskanie wsparcia ze strony polskiego resortu rolnictwa dla tej inicjatywy, jak również zachęcenie do udziału w tej inwestycji polskich i europejskich inwestorów. - informuje biuro prasowe Ministerstwa Rolnictwa

Program AGROGOROD ŁUGAŃSK przewiduje utworzenie klastra inwestycyjnego, z którego mogłyby skorzystać firmy sektora rolnego. Bardzo istotne jest dla strony ukraińskiej stworzenie jak najlepszych warunków dla inwestorów. Na powierzchni 100 ha (z możliwością powiększenia do 300 ha) ma powstać duży, owocowo-warzywny rynek hurtowy i przetwórnia z całym zapleczem logistycznym.

Podczas spotkania podkreślono potencjał oraz zalety lokalizacji tej inwestycji: półmilionowy rynek Ługańska, bliskość granicy z Federacją Rosyjską, sąsiedztwo europejskich korytarzy transportowych, niewielki dystans do lotniska, a w przyszłości także dostęp do portu żeglugi śródlądowej. Obiekt ten mógłby stanowić źródło zaopatrzenia w owoce i warzywa dla 4 mln konsumentów (w tym Polonii) mieszkających w promieniu 50 km od Ługańska. Szereg działań, takich jak inwentaryzacja gruntów rolnych, już podjęto, finalizowane są prace związane z ujęciem wody, infrastrukturą, szkoleniem kadr. W prace przy projekcie zaangażowana jest Agencja Wspierania Inwestycji, która zajmie się rejestracją działalności gospodarczej, pomocą w doborze kadr oraz koordynacją całości prac związanych z realizacją projektu.

Przewidywane ułatwienia dla potencjalnych inwestorów to: zwolnienie na 5 lat z podatku gruntowego, częściowa refundacja odsetek od zaciągniętych kredytów, uzyskanie preferencji w ramach tworzonego regionalnego programu rozwoju warzywnictwa w przypadku inwestycji w przechowalnie warzyw. Gubernator Łozowski zachęcał również do rozpoczęcia, z wykorzystaniem polskich doświadczeń, produkcji warzyw, głównie w szklarniach w Obwodzie Ługańskim.

Wiceminister Wojtowicz wyraził poparcie dla projektu, wskazał na duże zainteresowanie polskiego biznesu rynkami wschodnimi, w szczególności rynkiem ukraińskim. Podkreślił, że dodatkowego znaczenia nabiera to w kontekście perspektywy zawarcia umowy Stowarzyszeniowej UE-Ukraina, w tym Umowy o Pogłębionej i Kompleksowej Strefie Wolnego Handlu (DCFTA).

W ramach wizyty w Polsce delegacja ukraińska odwiedziła również Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA w Broniszach.

Źródło: minrol.gov.pl
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem