Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Owoce w szkole

2011-04-20 00:00

Już drugi rok w polskich szkołach podstawowych realizowany jest unijny program „Owoce w szkole". Jego koordynatorem jest Agencja Rynku Rolnego. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%). Całkowity budżet programu w roku szkolnym 2010/2011 wynosi ok. 12,3 min euro (50,5 min zł). – informuje Agro Serwis

W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub zatwierdzona szkoła, które samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom.
Jak wynika z danych przedstawionych przez ARR, w l semestrze roku szkolnego 2010/2011 umowy na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw do szkół podpisało 103 zatwierdzonych dostawców, którzy dostarczali je do 8 171 szkół podstawowych. Liczba dzieci z klas I-III, na podstawie umów zawartych pomiędzy zgłoszonymi szkołami podstawowymi a dostawcami oraz oświadczeń zatwierdzonych szkół, w l semestrze roku szkolnego 2010/2011 wyniosła 766 978, co stanowiło 65,69% liczby dzieci z grupy docelowej (która wynosi 1 167 657 dzieci).
W l semestrze roku szkolnego 2010/2011, dzieci otrzymały - przez okres 10 wybranych tygodni - łącznie 30 porcji owoców i warzyw, tj. otrzymywały je 3 razy w tygodniu. Do 28 lutego br. ARR w ramach programu „Owoce w szkole" z tytułu nieodpłatnego udostępniania owoców i warzyw dzieciom wypłaciła dostawcom pomoc w kwocie ok. 4 143 tys. zł.

W związku ze zmianami w programie, które obowiązują od marca br., w II semestrze roku szkolnego 2010/2011 dzieci będą otrzymywały - przez okres 10 wybranych tygodni - łącznie 20 porcji owoców i warzyw, tj. 2 razy w tygodniu.
W tym okresie owoce i warzywa do szkół będzie dostarczało 99 zatwierdzonych dostawców oraz 5 szkół. Liczba szkół podstawowych, które zawarły umowy z zatwierdzonymi dostawcami na II semestr 2010/2011 jest większa o ok. 5,58% niż w l semestrze. Większa jest także liczba dzieci uczestniczących w programie - w omawianym okresie jest ich o ok. 3,27% więcej niż w l semestrze, co stanowi ok. 67,84% grupy docelowej.

Źródło: Agro Serwis

Zapraszamy do dyskusji na forum fresh-market.pl

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem