Każdego miesiąca dzwonimy do kilkuset firm, aby zapytać o ceny. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Ananas: dynamika rynku, handel i prognozy na przyszłość

2024-07-03 12:39

Obecna sytuacja rynkowa

W 2023 roku globalne eksporty ananasów wzrosły o około 4%, osiągając 3,2 miliona ton. Wzrost ten był głównie napędzany wyższymi dostawami z Kostaryki, która jest największym eksporterem ananasów na świecie z udziałem rynkowym wynoszącym około 65%. Korzystne warunki pogodowe w kluczowych regionach upraw w Kostaryce przyczyniły się do wyższych plonów i tym samym wyższych dostaw eksportowych. Niższe koszty frachtu, szczególnie do Stanów Zjednoczonych, również wsparły wzrost eksportu z Kostaryki, którego dostawy miały wzrosnąć o około 3% w 2023 roku, do około 2 milionów ton, w przeciwieństwie do prawie 5% spadku, który miał miejsce w 2022 roku​​.

W 2023 roku globalne importy ananasów wzrosły o około 1%, osiągając 3 miliony ton. Popyt w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej pozostał silny. Stany Zjednoczone, największy importer ananasów, zwiększyły swoje importy o około 1% do 1,1 miliona ton, podczas gdy importy do Unii Europejskiej miały nieznacznie się zmniejszyć z powodu problemów z zaopatrzeniem w Kostaryce. Oczekiwano, że Stany Zjednoczone będą odpowiadać za około 39% globalnych dostaw eksportowych w 2023 roku, a Unia Europejska za około 26%​.

Prognozy produkcji i konsumpcji

Globalna produkcja ananasów ma wzrosnąć o 1,5% rocznie, osiągając 35 milionów ton w 2033 roku, z 30 milionów ton w okresie bazowym. Wzrost ten będzie napędzany głównie przez ekspansję obszarów uprawnych o 1,1%. Azja ma pozostać największym regionem produkującym, odpowiadającym za 44% globalnej produkcji, z dużą produkcją ananasów w Filipinach, Indonezji, Chinach, Indiach i Tajlandii​.

Produkcja ananasów w Azji będzie nadal głównie skierowana na zaspokojenie popytu wewnętrznego, a jej wzrost będzie wspierany przez zmieniające się demografie i wzrost dochodów, zwłaszcza w Indiach, Indonezji i Chinach. Podobnie, produkcja ananasów w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, drugim co do wielkości regionie produkującym z prognozowanym udziałem w światowej produkcji wynoszącym 33% w 2033 roku, będzie napędzana głównie przez zmieniające się potrzeby konsumpcyjne rosnącej i coraz bardziej zamożnej populacji regionu​.

Handel ananasami

Światowy handel ananasami ma również wykazywać pozytywne tendencje. Prognozy wskazują, że globalny eksport świeżych ananasów wzrośnie o 1% rocznie, osiągając 3,6 miliona ton w 2033 roku, głównie napędzany przez popyt ze Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Oczekuje się, że Stany Zjednoczone pozostaną największym importerem, z prognozowanym importem wynoszącym 1,3 miliona ton w 2033 roku, co stanowi 37% globalnego udziału​​.

Główne wyzwania i niepewności

Mimo pozytywnych prognoz, sektor ananasów stoi przed wieloma wyzwaniami. Wysokie koszty produkcji, zmienność cen i ograniczone marże zysku znacznie utrudniają odpowiednie wynagrodzenie pracowników i drobnych rolników w tych branżach. Dodatkowo, zmiany klimatyczne, takie jak częstsze występowanie susz, powodzi i huraganów, stanowią poważne zagrożenie dla produkcji ananasów​​.

Produkcja ananasów jest również narażona na negatywne skutki klimatyczne oraz ograniczoną infrastrukturę, co utrudnia eksport i dystrybucję międzynarodową. Wzrost konkurencji na rynku, niskie ceny producentów oraz wysokie koszty produkcji mogą dodatkowo zniechęcać producentów do kontynuowania upraw, co może prowadzić do zmniejszenia podaży na rynkach światowych i wyższych cen​.

Podsumowanie

Ananas pozostaje kluczowym owocem tropikalnym na globalnym rynku, zarówno pod względem znaczenia żywieniowego, jak i ekonomicznego. Pomimo licznych wyzwań związanych z produkcją i handlem, prognozy na nadchodzące lata są pozytywne, z umiarkowanym wzrostem produkcji i konsumpcji na całym świecie. Kluczowym czynnikiem sukcesu będzie skuteczne zarządzanie wyzwaniami związanymi z klimatem, chorobami roślin i zmiennością rynkową.

Notatka o raporcie: Raport OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033 dostarcza kompleksowej analizy rynku ananasów oraz innych głównych owoców tropikalnych, prezentując aktualną sytuację rynkową, prognozy produkcji, konsumpcji i handlu na lata 2024-2033 oraz opisuje główne czynniki kształtujące te prognozy .

Zobacz więcej: Ananasy

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem