Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Nowe rozporządzenie unijne w sprawie jakości i kontroli bananów

2012-01-19 00:24
Źródło: fresh-market.pl (kz)

W dzienniku Urzędowym UE L 336 z dnia 20 grudnia zostało opublikowane rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1333/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. ustanawiające normy handlowe dotyczące bananów, zasady weryfikacji zgodności z tymi normami handlowymi i wymogi dotyczące powiadomień w sektorze bananów. Rozporządzenie to w całości zastąpiło wcześniejsze  rozporządzenia w tym zakresie: Rozporządzenia (WE) nr 2257/94,nr (WE) 2898/95 i nr (WE) 239/2007.

W załączniku do rozporządzenia zawarta jest norma handlowa odnosząca się do bananów objętych kodem CN 0803 00, z wyłączeniem plantanów, bananów figowych oraz bananów przeznaczonych do przetworzenia, która stosuje się w odniesieniu do bananów pochodzących z państw trzecich na etapie dopuszczenia do swobodnego obrotu, bananów pochodzących z Unii na etapie ich pierwszego dostarczenia do portu unijnego oraz świeżych bananów dostarczonych konsumentowi w regionie wytwarzania na etapie opuszczania pakowni.

Państwa członkowskie są zobowiązane do przeprowadzania kontroli w zakresie zgodności z obowiązującą normą handlową. Po zakończeniu kontroli zgodności wydawane jest świadectwo sporządzone zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia. Świadectwo kontroli wydane dla bananów pochodzących z państw trzecich okazuje się władzom celnym w celu wprowadzenia tych produktów do swobodnego obrotu w Unii.

Zakres normy
Jeśli chodzi o same postanowienia normy handlowej to nie uległy one większym zmianom.
I tak norma nadal dotyczy niedojrzałych, zielonych bananów odmian uprawnych podgrup Musa (AAA) spp., Cavendish oraz Gros Michel, po ich przygotowaniu i zapakowaniu.

Wymagania jakościowe

Banany muszą spełniać wymagania minimalne tj. przede wszystkim być całe, zdrowe, czyste, bez szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych. W normie przewidziano trzy klasy jakości dla bananów: Ekstra, I i II. W klasie Ekstra banany powinny być najwyższej jakości,
a niewielkie dopuszczalne wady nie mogą przekraczać 1 cm2 powierzchni i nie mogą wpływać ujemnie na prezentacje całego opakowania. W Klasie I dopuszczalne są niewielkie wady kształtu i wady powierzchniowe do 2 cm2 powierzchni paluszka. W klasie II wady mogą być nieco większe, a ich powierzchnia może do chodzi do 4 cm2. Jednak cały czas wady te nie mogą znacząco wpływać na prezentacje całego opakowania.

Wielkość

Jeśli chodzi o wielkość bananów określa się ją długością jadalnego miąższu mierzoną po wypukłej stronie paluszka, która powinna wynosić minimum 14 cm. Drugim parametrem wielkości jest szerokość mierzona na przekroju poprzecznym paluszka, która powinna wynosić min. 27 mm.  Wyjątek stanowią banany produkowane na Maderze, Azorach, Algarve, Krecie oraz w Lakonii o długości mniejszej niż 14 cm, które mogą być sprzedawane we Wspólnocie, lecz muszą być zaliczone do klasy II.

Tolerancje

Tolerancje jakościowe wynoszą 5 % dla klasy I i po 10 % dla klasy I i II, masowo lub ilościowo bananów nie spełniających wymagań danej klasy.

Tolerancja wielkościowa wynosi 10 % bananów we wszystkich klasach jakości nie spełniających wymagań co do wielkości. 

Pakowanie i znakowanie

Banany powinny być konfekcjonowane w postaci rączek oraz kiści (części rączek) składających się co najmniej z czterech owoców.

Na opakowaniu bananów powinny znaleźć się obowiązkowo nazwa i adres pakującego lub wysyłającego, nazwa banany, jeśli nie są widoczne z zewnątrz, nazwa odmiany oraz typ handlowy, kraj pochodzenia lub obszar produkcji w przypadku bananów pochodzących ze Wspólnoty, klasa, masa netto i minimalna długość.


Karolina Zakrzewska

Jeśli masz pytania, napisz do autora: karolina.z|fresh-market.pl| |karolina.z|fresh-market.pl

 

 

Słowa kluczowe: banany, jakość bananów
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem