Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI - ORZECHY LASKOWE

0000-00-00 00:00

Dla orzechów laskowych nie spełniających wymagań ustalonych dla danej klasy dopuszcza się w każdym opakowaniu następujące tolerancje w zakresie jakości i wielkości. A. Tolerancje dotyczące  jakości

Dopuszczalne tolerancje (procent wad orzechów obliczony jako liczba lub masa orzechów wadliwych)   Klasa Ekstra Klasa I Klasa II a) całkowita tolerancja dla wad skorup (obliczona na podstawie masy orzechów w skorupach) 3 5 7 b) Całkowita tolerancja dopuszczalna dla wad jąder (obliczona na podstawie masy jąder) spleśniałych, zepsutych, zjełczałych lub uszkodzonych przez szkodniki (obliczona na podstawie masy jąder). 5 8(a) 12(a)   3 5 6 c) Zanieczyszczenia obce 0,25 0,25 0,25 d) Orzechy puste (obliczone ilościowo) 4 6 8 a) Przy obliczaniu tego procentu niewielkie zniekształcenia jąder nie są uważane za wadęb) Oleisty wygląd miąższu nie koniecznie musi oznaczać zjełczeniec) Żywe owady lub szkodniki są niedopuszczalne we wszystkich klasach

W przypadku klasy Ekstra i klasy I dopuszczalne jest maksymalnie 12 % liczbowo lub masowo orzechów innych odmian lub typów handlowych. Dotyczy to także orzechów klasy II w przypadku gdy odmiana lub typ handlowy są zaznaczone na opakowaniu. B. Zanieczyszczenia mineralne Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w kwasie nie może przekraczać 1g/kg. C. Tolerancje dotyczące wielkości Dla wszystkich klas dopuszczalne jest maksymalnie 10 % liczbowo lub masowo orzechów laskowych nie odpowiadających wskazanej wielkości pod warunkiem, że:- Orzechy odpowiadają wielkości bezpośrednio mniejszej lub większej w przypadku kiedy wielkość jest zaznaczona jako przedział określony przez minimalną i maksymalną średnicę; - Orzechy odpowiadają wielkości bezpośrednio mniejszej w przypadku gdy wielkość jest zaznaczona poprzez wskazanie średnicy minimalnej oraz słowami „i powyżej” lub „i +” lub „+” (odsiew); - Orzechy odpowiadają wielkości bezpośrednio większej w przypadku gdy wielkość jest zaznaczona poprzez wskazanie średnicy maksymalnej oraz słowami „i mniej” lub „i -” (odsiew).

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem