Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Polski eksport malin

2010-07-09 00:00
Eksport malin schłodzonych w latach 2005-2008 wyraźnie wzrastał (od 16,1 tys. t do 31,8 tys. t). Wartość jego wzrosła w tym okresie od 10,2 mln euro do 44,6 mln euro. W 2009 r. sprzedano 26,4 tys. t schłodzonych malin o wartości 24 mln euro, co oznacza spadek eksportu o 17 proc. i zmniejszenie wpływów z eksportu o 46 proc.

W przypadku eksportu malin mrożonych najmniejszy eksport odnotowano w 2006 r. (28,2 tys. t), a największy w 2008 r. (45,3 tys. t). Wartość eksportu malin mrożonych wzrastała z 28 mln euro w 2005 r. do 93,6 mln euro w 2008 r. W 2009 r. sprzedano 40,3 tys. t za 74,3 mln euro, czyli o 11 proc.mniej i o wartości niższej o 21 proc. niż w roku poprzednim.

Niemal całą ilość schłodzonych malin w 2009 r., bo 99 proc. zaimportowały kraje UE-15, a wśród nich najwięcej Niemcy (48 proc.), Holandia (29 proc.), Austria (11 proc.) i Belgia (9 proc.). Kraje UE-15 również mają największy udział w zakupie naszych malin mrożonych, gdyż w 2009 r. odebrały 84 proc. całkowitego eksportu. Niemcy zaimportowały 38 proc., Belgia 12 proc., Holandia 8 proc., a Francja 6 proc..

Tabela 1: Eksport malin w latach 2005-2009

Wyszczególnienie  2005 2006 2007 2008 2009
Ilość w tonach
maliny schłodzone 16056 20776 24610 31776 26373
maliny mrożone 28320 28207 34367 45253 40332
Wartość w tys. euro
maliny schłodzone 10249 15573 31753 44624 23961
maliny mrożone 28035 29335 45439 93551 74332
 
Tabela 2: Główni odbiorcy malin w 2009 r.

Maliny
schłodzone
Ilość
w tonach
Struktura
w proc.
Maliny
mrożone
Ilość
w tonach
Struktura
w proc.
OGÓŁEM 26373 100 OGÓŁEM 40332 100
UE-15,
w tym:
26020 99 UE-15,
w tym:
34055 84
Niemcy 12660 48 Niemcy 15502 38
Holandia 7612 29 Belgia 4676 12
Austria 2935 11 Holandia 3034 8
Belgia 2333 9 Francja 2530 6
 
Źródło: fresh-market.pl (gs), na podstawie danych Centrum Analitycznego Administracji Celnej (CAAC) i IERiGZ-PIB

Zapraszamy do dyskusji na forum fresh-market.pl 

 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem