Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Unijny rynek cytrusów

Przychody z rynku owoców cytrusowych w Unii Europejskiej wyniosły w 2018 roku 12 mld USD, co oznacza wzrost o 2,8 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba ta odzwierciedla całkowite przychody producentów i importerów (z wyłączeniem kosztów logistyki, kosztów marketingu detalicznego i marż detalistów, które zostaną uwzględnione w cenie konsumenta końcowego).

Wartość rynkowa wzrosła średnio o roczną stopę +1,2 procent od 2007 do 2018 roku; wzór trendu pozostał spójny, z pewnymi zauważalnymi wahaniami obserwowanymi w niektórych latach. Tempo zwyżki było najbardziej wyraźne w 2008 roku, ze wzrostem o 22 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W tym roku rynek owoców cytrusowych osiągnął najwyższy poziom 12,7 mld USD. W latach 2009-2018 wzrost rynku owoców cytrusowych pozostawał na niższym poziomie.

Produkcja w UE

Produkcja owoców w krajach UE cytrusowych wyniosła 11 mln ton w 2018 roku, stabilizując się w poprzednim roku. W badanym okresie produkcja owoców cytrusowych nadal wykazuje względnie płaski trend.

Eksport z UE

W 2018 roku z Unii Europejskiej zostało wyeksportowanych około 4,8 mln ton owoców cytrusowych; co oznacza spadek o -9,1 procent w stosunku do poprzedniego roku. Ogólnie rzecz biorąc, eksport owoców cytrusowych nadal wykazuje względnie płaski trend. Pod względem wartości eksport owoców cytrusowych w 2018 roku wyniósł 5,1 mld USD (szacunki IndexBox).

Eksportuje według krajów

W strukturze eksportu owoców cytrusowych dominuje Hiszpania, z wolumenem 3,2 mln ton, co stanowiło około 66 procent całkowitego eksportu w 2018 roku. Tuż za nią znalazły się: Grecja (357 tys. ton), Holandia (296 tys. ton) i Włochy (252 tys. ton), które razem generowały 19 procent udziału w całości eksportu. Niemcy (215 tys. ton), Portugalia (174 tys. ton) i Francja (105 tys. ton) pozostawały daleko za liderami.

Eksport z Hiszpanii spadał średnio o roczną stopę -1,3 procent w latach 2007-2018. Jednocześnie Portugalia (+ 16,9 procent), Niemcy (+ 7,3 procent), Grecja (+ 3,4 procent) i Francja (+ 2,9 procent) wykazywał pozytywne tempo wzrostu. Ponadto Portugalia stała się najszybciej rozwijającym się eksporterem w Unii Europejskiej, z CAGR + 16,9 procent w latach 2007-2018. Holandia i Włochy doświadczyły stosunkowo płaskiego trendu. Hiszpania (10 procent) znacznie umocniła swoją pozycję pod względem światowego eksportu, podczas gdy w Grecji, Niemczech i Portugalii jego udział zmniejszył się odpowiednio o -2,3 procent, -2,4 procent i -3 procent odpowiednio w latach 2007-2018. Udziały pozostałych krajów pozostawały względnie stabilne w analizowanym okresie.

Pod względem wartości Hiszpania (3,5 mld USD) pozostaje największym dostawcą owoców cytrusowych w Unii Europejskiej, pokrywając 69 procent całkowitego eksportu w tej kategorii. Drugie miejsce w rankingu zajęła Holandia (354 mln USD), z udziałem 7 procent w całości eksportu. Na trzecim miejscu znalazły się Niemcy z udziałem 5,3 procent.

Ceny eksportowe według krajów

Cena eksportowa owoców cytrusowych w Unii Europejskiej wyniosła w 2018 roku 1046 USD za tonę, Co oznacza wzrost o 9 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W latach 2007–2018 rosła ona średnio o roczną stopę +1,3 procent. Istniały znaczne różnice w średnich cenach eksportowych między głównymi krajami eksportującymi. W 2018 roku krajem o najwyższej cenie eksportowej były Niemcy (1245 USD za tonę), a Grecja (557 USD za tonę) była jedną z najniższych.

W latach 2007–2018 najbardziej zauważalna stopa wzrostu cen eksportowych została osiągnięta przez Portugalię, podczas gdy inni liderzy doświadczyli mniejszego tempa wzrostu.

Import do UE

Import w 2018 roku wyniósł 6,7 mln ton, spadając o -6 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W okresie objętym przeglądem przywóz owoców cytrusowych nadal jednak wykazywał względnie płaski trend. Pod względem wartości import owoców cytrusowych wyniósł w 2018 roku 6,3 mld USD (szacunki IndexBox).

Import według krajów

Kraje o najwyższym poziomie importu owoców cytrusowych w 2018 roku to Francja (1,2 mln ton), Niemcy (1,1 mln ton) i Holandia (1,1 mln ton), które łącznie osiągnęły 51 procent całkowitego importu. Kolejne miejsce w rankingu zajęły Wielka Brytania (602 tys. ton), Włochy (369 tys. ton), Polska (357 tys. ton) i Hiszpania (349 tys. ton). Wszystkie te kraje łącznie miały blisko 25 procent udział w całkowitym imporcie. Rumunia (269 tys. ton), Portugalia (183 tys. ton), Szwecja (160 tys. ton), Republika Czeska (145 tys. ton) i Belgia (141 tys. ton) stanowiły niewielką część całkowitego przywozu.

W latach 2007–2018 najbardziej znaczącą stopę wzrostu importu, spośród głównych krajów importujących, osiągnęła Portugalia, podczas gdy inni liderzy doświadczyli mniejszego tempa wzrostu.

Pod względem wartości Francja (1,2 mld USD), Niemcy (1,1 mld USD) i Holandia (979 mln USD) okazały się krajami o najwyższym poziomie importu w 2018 roku, Z łącznym udziałem 52 procent w całym imporcie. Za tymi krajami znalazły się Wielka Brytania, Włochy, Polska, Hiszpania, Rumunia, Szwecja, Belgia, Portugalia i Czechy, które razem stanowiły kolejne 37 procent.

Ceny importowe według krajów

Cena importowa owoców cytrusowych w Unii Europejskiej w 2018 roku wyniosła 933 USD za tonę, nie zmieniając się zasadniczo w porównaniu z poprzednim rokiem. Ogólnie jednak cena importowa owoców cytrusowych nadal wykazuje względnie płaski trend. Istniały znaczne różnice w średnich cenach importu między głównymi krajami importującymi. W 2018 roku krajem o najwyższej cenie importowej była Belgia (1135 USD za tonę), podczas gdy Rumunia (745 USD za tonę) była jedną z najniższych.

Od 2007 do 2018 roku największą stopę wzrostu cen importowych osiągnęła Szwecja, podczas gdy inni liderzy doświadczyli skromniejszych stóp wzrostu.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE