Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Światowy rynek owoców kaki

2020-10-08 12:00

Globalny rynek kaki spadł nieznacznie do 7,1 mld USD w 2019 roku, zmniejszając się o -1,5 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba ta odzwierciedla całkowite przychody producentów i importerów (z wyłączeniem kosztów logistyki, kosztów marketingu detalicznego i marż detalistów, które zostaną uwzględnione w końcowej cenie konsumenta). Wartość rynku rosła w średniorocznym tempie +1,6 procent od 2014 do 2019 roku; wzór trendu pozostawał spójny, z pewnymi zauważalnymi wahaniami obserwowanymi w niektórych latach.

Konsumpcja według krajów

Największym konsumentem kaki na świecie pozostają Chiny (3,2 mln ton), co daje ok. 63 procent całkowitej wielkości. Ponadto spożycie kaki w Chinach ośmiokrotnie przekroczyło wartości odnotowane przez drugiego co do wielkości konsumenta, Hiszpanię (381 tys. ton). Korea Południowa (337 tys. ton) zajęła trzecie miejsce pod względem całkowitego spożycia z 6,8 procentowym udziałem.

W Chinach konsumpcja kaki rosła w średnim rocznym tempie +1,6 procent w latach 2014-2019. W pozostałych krajach średnie roczne stopy były następujące: Hiszpania + 34,1 procent rocznie i Korea Południowa -4,3 procent rocznie.

Pod względem wartości Chiny (4 mld USD) były niekwestionowanym liderem tego na rynku. Drugie miejsce w rankingu zajęła Japonia (1 mld USD). Po niej nastąpiła Korea Południowa.

Kraje o najwyższym poziomie spożycia persymony na mieszkańca w 2019 roku to Hiszpania (8,12 kg na osobę), Korea Południowa (6,56 kg na osobę) i Tajwan (chiński) (3,86 kg na osobę).

W latach 2014-2019 największy wzrost odnotowano w Hiszpanii, podczas gdy konsumpcja kaki per capita w przypadku innych światowych liderów odnotowała skromniejsze tempo wzrostu.

Produkcja

W 2019 roku ilość wyprodukowanych owoców kaki na świecie wzrosła do 4,9 mln ton, co oznacza wzrost o 3,5 procent w porównaniu z rokiem 2018. Całkowity wolumen produkcji wzrastał w średniorocznym tempie +1,9 procent od 2014 do 2019; wzór trendu pozostawał stosunkowo stabilny, z niewielkimi wahaniami w niektórych latach. Ogólny pozytywny trend w zakresie produkcji był w dużej mierze uwarunkowany łagodnym wzrostem powierzchni zbiorów i niewielkim wzrostem plonów.

Produkcja według krajów

Krajem o największej produkcji kaki były Chiny (3,2 mln ton), które stanowiły 64 procent całkowitego wolumenu. Ponadto produkcja persymony w Chinach pięciokrotnie przekroczyła wartości odnotowane przez drugiego co do wielkości producenta, Hiszpanię (590 tys. ton). Trzecie miejsce w tym rankingu zajęła Korea Południowa (343 tys. ton) z udziałem 6,9 procent.

W latach 2014-2019 średnie roczne tempo wzrostu wolumenu w Chinach wyniosło +1,3 procent. Pozostałe kraje produkujące odnotowały następujące średnie roczne stopy wzrostu produkcji: Hiszpania + 19,2 procent rocznie i Korea Południowa -4,4 procent rocznie.

Obszar zbioru i plon

W 2019 roku na całym świecie kaki uprawiano na ok. 977 tys. Ha; co dało wzrost o 2,7 procent w porównaniu z 2018 roku Ogólnie rzecz biorąc, obszar upraw nadal wykazuje stosunkowo płaski trend.

W 2019 roku średni globalny plon kaki wyniósł 5,1 tony/ha i ustabilizował się w 2018 roku Wielkość plonów rosła w średniorocznym tempie +1,2 procent w okresie od 2014 do 2019; wzór trendu pozostał spójny, a w całym analizowanym okresie odnotowano jedynie niewielkie wahania.

Eksport

Globalny eksport kaki gwałtownie wzrósł do 511 tys. ton w 2019 roku, co oznacza wzrost o 10 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Całkowita wielkość eksportu rosła w średniorocznym tempie +5,8 procent od 2014 do 2019; wzór trendu pozostawał stosunkowo stabilny, z niewielkimi wahaniami obserwowanymi w niektórych latach. Pod względem wartości eksport persymony w 2019 roku wyniósł 469 mln USD (szacunki IndexBox).

Eksport według krajów

W 2019 roku Hiszpania (210 tys. ton) i Azerbejdżan (146 tys. ton) były głównymi eksporterami kaki na całym świecie, stanowiąc łącznie 70 procent całkowitego eksportu. Daleko za nim uplasował się Uzbekistan (47 tys. ton), generujący 9,3 procent udziału w całkowitym eksporcie. Litwa (17 tys. ton), Polska (13 tys. ton), Białoruś (11 tys. ton) i Gruzja (8 tys. ton) zostały daleko w tyle za liderami.

W latach 2014-2019 najbardziej znaczące tempo wzrostu dostaw, wśród głównych krajów eksportujących, osiągnął Uzbekistan, podczas gdy eksport dla innych światowych liderów odnotował skromniejsze tempo wzrostu.

Pod względem wartości Hiszpania (218 mln USD) pozostaje największym dostawcą kaki na świecie, stanowiąc 46 procent światowego eksportu. Drugie miejsce w rankingu zajął Azerbejdżan (105 mln USD) z 22 procentami udziału w światowym eksporcie. Za nim uplasował się Uzbekistan z 7 procent udziałem.

W latach 2014-2019 średnie roczne tempo wzrostu wartości w Hiszpanii wyniosło +1,6 procent. Pozostałe kraje eksportujące odnotowały następujące średnie roczne stopy wzrostu eksportu: Azerbejdżan + 10,8 procent rocznie i Uzbekistan + 14,4 procent roczni).

Ceny eksportowe według krajów

Średnia cena eksportowa persymony wyniosła 918 USD za tonę w 2019 roku, zmniejszając się o -8 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Ogólnie cena eksportowa gwałtownie spadła. Tempo wzrostu okazało się najszybsze w 2018 roku i wyniosło 4,4 procent rok do roku. Globalna cena eksportowa osiągnęła najwyższy poziom 1253 USD za tonę w 2014 roku; jednak w latach 2015-2019 ceny eksportowe kształtowały się na nieco niższym poziomie.

Ceny wyraźnie różniły się w zależności od kraju pochodzenia; krajem o najwyższej cenie była Hiszpania (1035 USD za tonę), a Białoruś (210 USD za tonę) należała do najniższych.

W latach 2014-2019 najbardziej znaczące tempo wzrostu cen osiągnęła Gruzja, podczas gdy inni światowi liderzy odnotowali spadek cen eksportowych.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE