Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Podsumowanie polskiego programu „owoce i warzywa w szkole”

2017-04-11 12:15

Z końcem lutego 2017 roku przekazany został do Komisji Europejskiej Raport podsumowujący ewaluację programu Owoce i warzywa w szkole, obejmujący pięcioletni okres realizacji programu, tj. lata szkolne 2011/2012 – 2015/2016. Badanie to wskazało zarówno mocne strony programu oraz potwierdziło jego potencjał jako narzędzia mogącego skutecznie kształtować nawyki żywieniowe, jak również pomogło zidentyfikować obszary wymagające wsparcia i wzmocnienia. Ocena programu ma kluczowe znaczenie jako element podsumowania ośmioletniej realizacji programu Owoce i warzywa w szkole, który wraz z programem Mleko w szkole zostanie od roku szkolnego 2017/2018 zastąpiony nowym Programem dla szkół. Oto najważniejsze wnioski wypływające z raportu udostępnionego przez Agencję Ryku Rolnego:

SPOŻYCIE OWOCÓW I WARZYW PRZEZ DZIECI

Wyniki przeprowadzonej oceny potwierdziły, że program w sposób istotny wpływa na spożycie przez dzieci owoców i warzyw, a więc może być efektywnym narzędziem kształtującym ich nawyki żywieniowe. Szczególnie wyraźny wpływ wywarł program na spożycie owoców przez dzieci. Po trzech latach uczestniczenia przez dzieci w programie silnie wzrosło spożycie owoców, o 30g dziennie, tj. o 18% (w grupie dzieci nie uczestniczących w programie – wzrost jedynie o 4%), łączne spożycie owoców i warzyw (w dni szkolne i weekendowe)było wyższe o 19,5g niż w grupie dzieci nieuczestniczących w programie. Wpływ programu na poziom spożycia warzyw był mniejszy niż na spożycie owoców, nie odnotowano znaczących różnic pomiędzy ilościami warzyw spożywanymi przez dzieci uczestniczące i nieuczestniczące w programie Przez cały okres uczestnictwa w programie zaobserwowano mniejsze spożycie warzyw niż owoców przez uczniów z uwagi na preferencje smaku słodkiego u dzieci stąd łatwiej jest zwiększyć spożycie owoców niż warzyw, mniejszą wielkość porcji udostępnianych warzyw niż owoców. Spożycie warzyw i owoców przez dzieci wzrosło dzięki uczestnictwu w programie do 328g dziennie pozostaje jednak nadal na poziomie niższym niż zalecają eksperci, tj. minimum 400g dziennie. Jednocześnie pozytywny trend wzrostu spożycia owoców i warzyw utrzymywał się jedynie w trakcie uczestnictwa dziecka w programie, a po jego zakończeniu uległ zahamowaniu. Wymaga to prowadzenia dalszych działań wspierających dobre nawyki żywieniowe wzmocnionych działań edukacyjnych oraz regularnego, częstszego udostępniania dzieciom owoców i warzyw przez jak najdłuższy okres czasu dla utrwalenia pozytywnych nawyków i nabycia umiejętności samodzielnego dokonywania prawidłowych wyborów żywieniowych.

WIEDZA NA TEMAT ZDROWEGO ODŻYWIANIA DZIECI

Program na przestrzeni lat wpłynął pozytywnie na wiedzę dzieci w różnych aspektach związanych ze spożyciem owoców i warzyw. W trakcie kolejnych lat uczestnictwa w programie wiedza dzieci co do zalecanej do codziennego spożycia liczby porcji owoców i warzyw sukcesywnie rosła. WI klasie prawidłowej odpowiedzi potrafiło udzielić jedynie ok. 30% dzieci, a na zakończenie udziału w programie w III klasie było to już prawie 60% dzieci (wśród dzieci nieuczestniczących w programie ten odsetek wyniósł w III klasie jedynie 31,5 proc.!). Większa wiedza wśród dzieci uczestniczących w programie dotycząca zalecanych ilości porcji warzyw i owoców niż wśród dzieci nieuczestniczących utrzymała się nawet rok po zakończeniu programu. Większość dzieci deklarowała, że nauczyciel przekazywał informacje że warzywa i owoce są dobre dla zdrowia (93,6%), ile warzyw i owoców spożywać (76%)że owoce i warzywa należy spożywać codziennie (85,4%). Mimo tych pozytywnych deklaracji po trzech latach działań edukacyjnych w tym zakresie nadal 40% dzieci nie potrafi prawidłowo wskazać, że powinno spożywać 5 porcji owoców i warzyw dziennie, a 25% nie wie, że owoce i warzywa są dobre dla zdrowia. Dzięki udziałowi w programie z roku na rok rosła wiedza i świadomość dzieci dotycząca spożywania owoców i warzyw. Jednakże osiągnięte rezultaty nadal są niewystarczające. Informacje na temat zdrowego odżywiania przekazywane w szkołach mogą nie być przez dzieci wystarczająco przyswajane, a forma przekazu może być nieodpowiednia. Realizacja działań edukacyjnych przez szkoły wymaga wsparcia i wzmocnienia, tak aby działania te skutecznie i trwale wpłynęły na zachowania żywieniowe dzieci oraz ich wiedzę. Kluczowe jest wsparcie szkół i nauczycieli materiałami edukacyjnymi i dydaktycznymi, które pozwolą efektywnie wykorzystać narzędzie takie jak program dla szkół. Ponadto zaprezentowany przez ARR raport krótko podsumował zagadnienia edukacji rodziców w zakresie zdrowego żywienia swoich dzieci, nastawienia dzieci do jedzenia owoców i warzyw oraz och preferencji smakowych (ulubione owoce to jabłka, truskawki, maliny i banany, a ulubione warzywa to ogórek, marchew i sałata. Najmniej lubiane, a zarazem najmniej znane to cukinia i szpinak. Program istotnie wpłynął na akceptację i polubienie papryki). Ponadto raport poruszył kwestie nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej dzieci. Bazując na wnioskach z przeprowadzonego badania, aby nowy Program dla szkół realizowany w kolejnych latach szkolnych stanowił skuteczne narzędzie w celu zwiększenia spożycia warzyw i owoców przez uczniów oraz poprawy ich wiedzy i nawyków żywieniowych należy: - kontynuować w kolejnych latach bezpłatne udostępnianie porcji owoców i warzyw, przez jak najdłuższy okres w roku szkolnym i w odpowiedniej częstotliwości, - kontynuować działania towarzyszące, które powinny być efektywnie realizowaną częścią programu(atrakcyjne i dopasowane do wieku dzieci), - wesprzeć szkoły w realizacji ww. działań np. pakietem materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli, - objąć działaniami rodziców w celu edukacji w zakresie prawidłowego żywienia, a także zachęcić ich do współpracy ze szkołą w tym zakresie.

 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem