Każdego miesiąca dzwonimy do kilkuset firm, aby zapytać o ceny. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA - TRUSKAWKI

0000-00-00 00:00

Na każdym opakowaniu należy umieścić następujące informacje, zgrupowane na tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczny z zewnątrz: Każde opakowanie powinno zawierać wymagane oznakowanie, zgrupowane na tej samej stronie, wykonane czytelnymi i trwałymi literami, widocznymi z zewnątrz. Znakowanie może być bezpośrednio wydrukowane na opakowaniu lub może być wydrukowane na trwale umieszczonej etykiecie. A. Cechy identyfikacyjne Pakujący i/lub wysyłający: nazwa i adres lub urzędowo ustanowiony lub zaakceptowany kod firmowy. Jednakże w przypadku kiedy kod firmowy jest użyty, odnośnik "pakujący i/lub wysyłający" (lub odpowiedni skrót) muszą być zaznaczone w ścisłym powiązaniu z kodem firmowym. Pakujący jest to osoba lub firma odpowiedzialna za pakowanie truskawek. Nie oznacza to jednak personelu, który aktualnie realizuje prace i który jest odpowiedzialny tylko przed kierownictwem. Kod firmowy nie jest znakiem handlowym, ale urzędowo kontrolowanym sposobem identyfikacji w celu uniknięcia pomyłek przy rozpoznawaniu odpowiedzialnej osoby lub firmy. Opakowanie powinno być tak oznakowane, aby umożliwić identyfikację firmy lub osoby odpowiedzialnej za pakowanie. Jednakże wysyłający dobrowolnie może wziąć na siebie odpowiedzialność wobec służb kontrolnych i w takim wypadku identyfikacja pakującego na zasadach określonych powyżej nie jest konieczna. B. Nazwa produktu "Truskawki", jeśli zawartość opakowania nie jest widoczna z zewnątrz.Podanie nazwy jest obowiązkowe tylko w wypadku takiego opakowania, w którym truskawki nie są widoczne z zewnątrz. Nazwa odmiany C. Pochodzenie produktu Kraj pochodzenia i nieobowiązkowo rejon uprawy lub nazwa krajowa, regionalna lub lokalna Znakowanie powinno uwzględniać kraj pochodzenia tzn. kraj, w którym śliwki zostały wyprodukowane np. Polska, Hiszpania. D. Charakterystyka jakości handlowej Klasa E. Znak urzędowej kontroli jakości (nieobowiązkowo) Nazwa Producentaul. Adres, XX-XXX Miasto, Polska, tel. +48 (XX) XXX XX XX     KLASA I    PRODUKT POLSKI Przykład oznakowania opakowania - truskawki klasy I widoczne z zewnątrz Nazwa Producentaul. Adres, XX-XXX Miasto, Polska, tel. +48 (XX) XXX XX XX TRUSKAWKI   KLASA I PRODUKT POLSKI Przykład oznakowania opakowania - truskawki klasy I niewidoczne z zewnątrz

Zobacz więcej: Truskawki

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem