Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Pomoc nie tylko dla bogaczy

2010-05-19 00:00

Żeby skorzystać z unijnych dotacji, rolnik nie musi już mieć dużej gotówki lub zapożyczać się w banku. Teraz może wziąć zaliczkę, przyznawaną przez Agencję i Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – informuje Dziennik Wschodni

Rozmowa z Andrzejem Bieńko dyrektorem Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
• Często ci, którzy powinni inwestować w gospodarstwo, nie mają pieniędzy, by skorzystać z unijnej pomocy w formie refundacji kosztów. Teraz to się zmieni?
– Ułatwiamy życie rolnikom i przedsiębiorcom. Od ponad tygodnia – dokładnie od 10 maja – mogą składać do ARiMR wnioski o zaliczki na konto przyznanej pomocy. W środę wpłynęły do nas dwa pierwsze wnioski o wypłatę pieniędzy z góry. Dzięki zmianie ustawy o uruchamianiu unijnych środków łatwiej sięgać po wsparcie z PROW 2007 – 2013. Nie trzeba już brać kosztownych kredytów komercyjnych. Zaliczka będzie wypłacana tylko na wniosek, który składać należy na formularzu, udostępnianym m.in. w centrali i oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej agencji. Na rozpatrzenie wniosków mamy 30 dni.
• Na co można dostać pieniądze z góry?
– Na inwestycje oraz programy Leader. Są to: • modernizacja gospodarstw rolnych, • zwiększanie wartości produkcji rolnej i leśnej; • różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; • tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; • wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; • wdrażanie projektów współpracy; • lokalne grupy działania; •nabywanie umiejętności i aktywizacja.
• W jakiej wysokości będą te zaliczki?
– W zależności od zadania od 10 do aż 50 proc kosztów kwalifikowanych. Natomiast bankowa gwarancja musi być ustanowiona na 110 proc. danej kwoty. Z agencją współpracują w tej sprawie Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Handlowy w Warszawie, Gospodarczy Bank Wielkopolski oraz Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
• W jakim terminie należy składać wnioski?
– Ci, którzy już mają przyznaną unijną pomoc, mają niedużo czasu, tylko do 8 czerwca. Pozostali, którzy nie mają jeszcze zawartych umów, jeżeli chcą skorzystać z zaliczki, muszą złożyć taki wniosek w terminie 30 dni od momentu podpisania umowy.
• Jak pan ocenia te rozwiązania?
– Powinny zwiększyć możliwości wykorzystania unijnego wsparcia. Szczególnie w takich, jak nasz, uboższych regionach kraju. Dotychczasowe zasady przyznawania pomocy zakładały, że rolnik czy przedsiębiorca, z którym zawarto umowę, musiał najpierw wyłożyć własne pieniądze, a dopiero po rozliczeniu otrzymywał zwrot części poniesionych kosztów. To utrudniało dostęp do pomocy tym, którzy nie mieli wystarczająco dużo własnych pieniędzy. Byli skazani na kredyty bankowe. Ich oprocentowanie skutecznie odstraszało od zaciągnięcia takiego zobowiązania.

Źródło: za Dziennik Wschodni

Zapraszamy do dyskusji na forum fresh-market.plDodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem