Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Co zrobić, gdy nie ma faktury?

2012-03-14 11:35
Źródło: fresh-market.pl (jbg)

Udzielając odpowiedzi na zadane powyżej pytanie trzeba przede wszystkim sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy.

Zgodnie z regulacją art. 62 § 1 k.k.s. kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Czynność sprawcza w przypadku czynu zabronionego, określonego w § 1, polega na niewystawieniu, wbrew obowiązkowi, faktury lub rachunku za wykonane świadczenie, na wystawieniu jej w sposób wadliwy albo na odmowie wydania wystawionych faktur lub rachunków. Przez wystawienie należy rozumieć wypisanie, sporządzenie tegoż rachunku lub faktury. Obowiązek wystawienia faktury lub rachunku wynika wprost z przepisów Ordynacji podatkowej i ustawy o VAT.

Proszę wystosować pismo wzywające do przesłania faktury w terminie 3 dniowym od momentu doręczenia pisma, inaczej powiadomi Pan organ podatkowy, czyli urząd kontroli skarbowej o niedopełnieniu obowiązku, a zatem o popełnieniu przestępstwa opisanego w k.k.s.

Dodatkowo wskazać również należy, iż w przypadku jeżeli z powodu tego zaniechania Państwo zostaną pociągnięci do odpowiedzialności ze strony US, istnieje w takim wypadku możliwość w stosunku do danego podmiotu wystąpienia z roszczeniem cywilnoprawnym na podstawie art. 415 k.c., który wskazuje, iż kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Porada została przygotowana przez Zespół Wirtualnej Kancelarii.

Al. Jerozolimskie 85 lok. 11
02-001 Warszawa

Tel/Fax 22 628 18 18

 

 

 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE