Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Naturalne metody na lepszą produkcję

2012-04-26 09:30
Źródło: fresh-market.pl (ik)

Sławomir Gacka z Krajowego Centrum Mikroorganizmów ProBiotics Polska przypomniał, że produkując owoce i obcując z glebą, powinno się to robić w taki sposób, by nie szkodzić naturze, a kolejnym pokoleniom przekazać dziedzictwo natury, z którego się korzysta, w nie pogorszonym stanie. We współczesnym rolnictwie dąży się do coraz wyższych plonów i większej wydajności, a pomijane są kwestie związane z żyznością gleby. Tymczasem to właśnie zawartość próchnicy wpływa na retencję wodną, strukturę gleby, utrzymanie w niej równowagi biologicznej, składników pokarmowych potrzebnych roślinom. Wzrost zawartości próchnicy w glebie o 1 proc. powoduje, że gleba absorbuje 3-5 razy więcej wody. Przy założeniu, że 1 proc. odpowiada 30 t próchnicy w glebie na 1 ha, jest to 90-150 ton wody.

Obecność próchnicy zapewnia również, że prawidłowo rozwija się w glebie życie biologiczne, z czym wiąże się właściwy przebieg procesów rozkładu materii organicznej, za które odpowiadają mikroorganizmy glebowe. W warstwie ornej gleby na 1 ha znajduje się około 15 ton mikroorganizmów, 4 tony dżdżownic i prawie 1 tona innych organizmów (owadów, drobnych ssaków) – wszystkie są potrzebne do tego, by materia organiczna, która trafia do gleby, ulegała procesowi humifikacji, a nie mineralizacji prowadzącej do gnicia i butwienia resztek organicznych. Humifikacja jest powolnym procesem rozkładu substancji organicznej, polegającym na rozpadzie tkanek roślinnych. W wyniku tego procesu wzrasta w glebie zawartość związków próchnicznych, czyli kwasów huminowych, fulwowych, humin, a także substancji nieswoistych (węglowodanów, tłuszczowców, aminokwasów). Określenie zawartości próchnicy jest bardzo istotne z punktu widzenia strategii nawożenia upraw, tymczasem niewielu producentów zwraca na ten fakt uwagę przy wykonywaniu analiz gleby.

Czytaj więcej na:  

Słowa kluczowe: owoce jagodowe, ekologia
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE