Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Wzrost produkcji warzyw - mniejszy eksport

2012-02-22 09:00
Źródło: fresh-market.pl za bgz.pl (ik)

Było to konsekwencją przede wszystkim spadku eksportu warzyw mrożonych, mających największy udział w eksporcie krajowych przetworów warzywnych - o 10,2 proc. Zmniejszenie się eksportu mrożonek nastąpiło mimo wzrostu krajowej produkcji warzyw. W pierwszych 10 miesiącach 2011 r. zakłady wyprodukowały 416 tys. ton mrożonych warzyw, tj. o 4,2 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, co było możliwe, między innymi, dzięki znacznie lepszym zbiorom warzyw w Polsce. Wzrost produkcji widoczny był szczególnie we wrześniu, kiedy to wyprodukowano 74 tys. mrożonek warzywnych - aż o 20,3 proc. więcej w relacji do września roku poprzedniego.

W omawianym okresie (I-X 2011 r.) nastąpił także spadek sprzedaży za granicę suszy a także konserw warzywnych, odpowiednio o 11 i 2 proc. r/r. Nieznaczenie wzrósł natomiast eksport marynat warzywnych - o 0,5 proc., mimo spadku ich produkcji aż o ponad 9 proc.

Spadek wolumenu eksportu krajowych przetworów warzywnych odbił się negatywnie na jego wartości. Według informacji podanych przez IERiGŻ, w analizowanym okresie został on wyceniony na 278 tys. euro, tj. na poziomie o 2 proc. niższym w porównaniu do pierwszych 10 miesięcy 2010 r. Korzystnym zjawiskiem dla eksporterów było jednak osłabienie się złotego wobec euro w drugiej połowie roku, które przełożyło się na poprawę opłacalności sprzedaży produktów za granicę. Pozytywnie na sytuację w branży przetwórczej w tym okresie wpływał również dostęp do taniego surowca. Ceny znacznej części krajowych warzyw były bowiem znacznie niższe w porównaniu do roku poprzedniego.
 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem