Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Francja – trudny sezon cebulowy

10 największych operatorów francuskiego sektora cebuli zebrało się ostatnio, aby opracować podsumowanie zbiorów cebuli żółtej i czerwonej w 2021 roku, jako rozszerzenie raportu ekonomicznego z sierpnia zeszłego roku. Pewne obawy pozostają, ale w końcu raport jest bardziej pozytywny niż to, co zapowiadano na początku kampanii.

Rok z deficytem ilości i kalibrów
W zależności od regionu, zbiory cebuli zakończyły się między połową września a początkiem października, w zależności od warunków pogodowych pod koniec września i dojrzałości cebuli.

Dla cebuli żółtej nowa kampania charakteryzuje się deficytem ilościowym w wysokości od 12 do 20 procent w porównaniu z rokiem normalnym. Ten spadek ilości nie jest związany ze zmniejszeniem obszarów produkcji, lecz z małym kalibrem cebul i niską jakością sanitarną niektórych partii.

W tym roku zdecydowana większość ilości ma średni kaliber (50/70 mm) lub mały kaliber (40/50 mm). Złe warunki pogodowe na początku lata nie sprzyjały cyklowi roślin ze względu na brak słońca i doprowadziły do ataków mączniaka nawet na odmianach znanych z odporności. W ubiegłym roku duże i bardzo duże kalibry były powszechne, z wyjątkiem północnej Francji, ale w nadchodzących miesiącach będą rzadkością. Spowoduje to pewne komplikacje, jeśli chodzi o możliwość dotarcia na rynek przetwórstwa lub obierania, na przykład.

W skali globalnej jakość sanitarna cebuli jest dobra dzięki bardziej suchej i cieplejszej pogodzie w drugiej połowie lata, ale pozostają pytania dotyczące słabego rozwoju niektórych partii w magazynie. W niektórych z nich stwierdzono bakteriozę lub fuzariozę, nie osiągając jednak proporcji z początku obecnej kampanii marketingowej.

W przypadku cebuli czerwonej pierwsze szacunki również wskazują na deficyt ilościowy z tych samych powodów, co w przypadku cebuli żółtej. Obserwuje się również deficyt kalibru, z przewagą 40/60 mm i bardzo małą ilością 60/80 mm. Prawdopodobnie spowoduje to skrócenie okresu sprzedaży z korzyścią dla produktów importowanych. Aby uniknąć tej perspektywy, 10 podmiotów gospodarczych zachęca supermarkety do dostosowania swoich specyfikacji dla produktów przetworzonych, tak aby dopuścić tuby lub rękawy po 5 cebul (500g) oprócz tub lub rękawów po 4 cebule (500g).

Nadmierne wymagania
Pomimo zaangażowania na wszystkich etapach sortowania, kalibracji i kontroli na stanowiskach pakowania i wysyłki, operatorzy sektora wskazują na nadmierne wymagania w niektórych przypadkach zatwierdzenia, które wydają się nieuzasadnione przy poziomie wymagań i wskaźników znacznie wyższych niż normy CEE ONU.

W ostatnich tygodniach niektórzy dystrybutorzy zdecydowali się na zmniejszenie opóźnień dat kodowania, początkowo od 8 do 15 dni, aby zoptymalizować świeżość cebul. Jednak warto przypomnieć, że przecież cała produkcja cebuli pochodzi z jednego rocznego zbioru i "datowanie" nie musi mieć wpływu na jakość produktów i ich konserwację.

Ustawa AGEC, mająca na celu ograniczenie opakowań plastikowych na rzecz celulozy drzewnej, papieru lub kartonu, wygeneruje bardzo znaczące i niepokojące dodatkowe koszty.

Ponadto, producenci i dystrybutorzy opakowań na bazie bio już zapowiedzieli prawdopodobny niedobór surowców w najbliższej przyszłości, co spowoduje zakłócenia w dostawach i wygeneruje dodatkowy wzrost cen. Wraz ze wzrostem kosztów energii (gaz, prąd) i pracy, bilans ekonomiczny przedsiębiorców zostanie mocno nadszarpnięty, jeśli poszczególni uczestnicy nie uwzględnią zawczasu tego wyjątkowo niekorzystnego kontekstu.

Czy podejście agroekologiczne jest rzeczywiście zrównoważone?
Podmioty działające w tym sektorze, w tym producenci, są mocno zaangażowani w różne metody certyfikacji związane z transformacją agroekologiczną (Zero Pesticide Residue, No Residue Detected, Organic, Cultivated without Pesticides, High Environmental Value...). Konieczne wydaje się więc przypomnienie o dodatkowych kosztach i ryzyku, jakie generuje ta nowa dynamika postępu ekologicznego. Po ponad trzech latach sprzyjających warunków pogodowych dla zachowania sanitarnej ochrony roślin, tegoroczna bardziej wilgotna i chłodniejsza kampania produkcyjna zakwestionowała wiele zasad agronomicznych, które wydawały się przyswojone i opanowane. Natura odzyskała swoje prawa. To połączenie faktów doprowadziło do obniżenia jakości partii i wpłynęło na wydajność w porównaniu z bardziej konwencjonalnymi metodami produkcji. W konsekwencji, perspektywy handlowe są mniejsze o 10 do 30 procent w porównaniu z normalną produkcją.

Podmioty gospodarcze przypominają również, że oprócz aspektów kulturowych, ta segmentacja środowiskowa oferty generuje koszty zarządzania uprawami w łańcuchu dostaw, frakcje w przechowywaniu i bardzo wysokie budżety na analizy w celu osiągnięcia wyników i swobodnej zgodności fitosanitarnej. Sytuacja ta niepokoi producentów, którzy naprawdę kwestionują atrakcyjność takiego podejścia w przyszłości.

Wnioski
Sektor cebuli we Francji znajduje się na skrzyżowaniu wielu destrukcyjnych elementów, które z czasem mogą go osłabić. Dlatego powinien być przedmiotem wzmożonej czujności. W chwili obecnej rynek cebuli jest stabilny ze stałymi cenami, ale w lutym/marcu spodziewane są zmiany cen, które mogą się odbić w świetle rynków europejskich i światowych.

Podsumowując, 10 największych operatorów francuskiego sektora cebuli przypomina różnym podmiotom o konieczności wspólnego dążenia do zrównoważonych, pragmatycznych i dynamicznych stosunków handlowych w celu lepszego zrozumienia technicznych i ekonomicznych skutków przemian agroekologicznych i umożliwienia cebuli "made in France" utrzymania się na rynku.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE