Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Kup teraz abonament!

Mołdawia – coraz mniej sadów

Według wyliczeń Agencji Interwencji i Płatności w Rolnictwie (AIPA) w 2021 roku w Mołdawii posadzono zaledwie 1,9 tys. ha nowych sadów (w 2020 roku - nieco ponad 2,3 tys. ha, w 2019 roku - 3,3 tys. ha). Z tego w ubiegłym roku posadzono ok. 1,1 tys. ha sadów owoców ziarnkowych (1 tys. ha w 2020 roku) oraz 804 ha sadów owoców pestkowych (1,3 tys. ha w 2020 roku).

Według szacunków ekspertów, w ciągu ostatnich pięciu lat tempo karczowania starych sadów w kraju przewyższa tempo zakładania nowych plantacji. W rezultacie np. powierzchnia sadów jabłoniowych w Mołdawii zmniejszyła się w tym okresie o około 3 tys. ha - do 49 tys. ha.

Specjaliści z organizacji producentów rolnych są zgodni, że głównym powodem ograniczającym napływ inwestycji w nowe sady był fakt, że wcześniej dopłaty poinwestycyjne przysługiwały tylko tym rolnikom, którzy sadzili rośliny sadownicze wpisane do krajowego rejestru odmian. W związku z tym odmówiono wsparcia finansowego ze strony państwa rolnikom, którzy sadzili odmiany owoców i winogron popularne na rynku światowym, ale nie dopuszczone przez władze mołdawskie. Pod koniec ubiegłego roku i na początku bieżącego roku zmieniono lokalne ramy prawne, aby usunąć to ograniczenie (automatycznie legalizując w Mołdawii odmiany oficjalnie uznane w UE). Nadal istnieją jednak pewne przeszkody, legalizujące komercyjną produkcję z sadów nowych zagranicznych odmian owoców i winogron sadzonych "potajemnie" w kraju.

Innym ważnym powodem są konsekwencje społeczne i gospodarcze wywołane przez pandemię i kryzys energetyczny. W szczególności koszty (pestycydy, nawozy, materiał nasadzeniowy, wykwalifikowana siła robocza) gwałtownie wzrosły w sadownictwie w Mołdawii.

Mając to na uwadze, według operatorów sektora sadowniczego, napływ inwestycji w nowe plantacje najprawdopodobniej nie zwiększy się w 2022 roku. A większość środków zostanie prawdopodobnie zainwestowana w modernizację istniejących plantacji (np. systemy przeciwgradowe i przeciwdeszczowe, nawadnianie) oraz w infrastrukturę po zbiorach.

Wyjątkiem będzie zapewne segment produkcji śliwek i winogron (ale głównie odmian przemysłowych).

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE