Codziennie świeże ceny z punktów skupu w całej Polsce. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Regionalny rynek cebuli – 5. tydz. br.

Według EastFruit, kluczowe zmiany na rynku cebuli w monitorowanym przez projekt regionie w omawianym tygodniu zanotowano w Rosji, Polsce i Azji Centralnej, podczas gdy sytuacja w pozostałych krajach pozostała w dużej mierze stabilna.

W Rosji drugi tydzień z rzędu rosły ceny cebuli na tle problemów z dostawami wysokiej jakości produktów i niewystarczającej ilości cebuli importowanej. Rosyjscy kupcy często zgłaszali trudności w zakupie lokalnych produktów o wymaganej jakości, w wyniku czego średnia cena rosyjskiej cebuli wzrosła do 0,20 USD/kg. Dostawy produktów importowanych do Rosji pochodziły głównie z krajów Azji Centralnej, a cebula taka była oferowana w górnych granicach ogólnego przedziału cenowego: 0,23-0,24 USD/kg.

Warto zwrócić uwagę, że w samym regionie Azji Centralnej sytuacja niewiele się zmieniła: w Uzbekistanie średnia cena cebuli spadła nieznacznie do 0,13 USD/kg, podczas gdy w Tadżykistanie utrzymała się na poziomie 0,12 USD/kg.

Tymczasem w Polsce ceny cebuli lekko się umocniły do ​​0,19-0,29 USD/kg, a kraj ten utrzymał się na czele rankingu regionalnego, jeśli chodzi o wysokość cen cebuli, chociaż ogólna sytuacja na polskim rynku pozostawała stabilna. Podobnie rynek cebuli na Ukrainie praktycznie nie zmienił się w ciągu omawianego tygodnia. Tutaj, tak jak poprzednio, oferowano go po 0,07-0,13 USD/kg.

Uczestnicy rynku w Mołdawii i na Białorusi również nie zgłosili żadnych istotnych zmian. W pierwszym z tych krajów ceny nadal wahały się w przedziale 0,17–0,20 USD/kg, podczas gdy na rynku białoruskim można było jeszcze kupić cebulę po 0,17–0,23 USD/kg. To samo było w Gruzji: większość produkcji, podobnie jak tydzień wcześniej, była sprzedawana po 0,21 USD/kg, a maksymalna granica przedziału cenowego nadal wynosiła 0,30 USD/kg.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE