Każdego miesiąca dzwonimy do kilkuset firm, aby zapytać o ceny. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Rynek Truskawek w Niemczech 2024

Wprowadzenie

Niemiecki rynek truskawek w 2024 roku charakteryzował się zróżnicowanymi źródłami pochodzenia, zmiennymi cenami oraz wpływem warunków pogodowych na dostępność i jakość produktów. W niniejszym artykule omówimy szczegółowo rynek truskawek, opierając się na danych z raportu Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

Źródła Pochodzenia

Truskawki na rynku niemieckim pochodzą głównie z Belgii, Niemiec, Grecji, Holandii i Polski. Każdy z tych krajów ma swój udział w dostarczaniu truskawek do niemieckich hurtowni i supermarketów:

 • Belgia: Belgijskie truskawki odznaczają się wysoką jakością i są dostępne na rynku niemieckim przez większość sezonu.
 • Niemcy: Krajowa produkcja truskawek dominuje na rynku, zwłaszcza w szczycie sezonu.
 • Grecja: Greckie truskawki są dostępne na początku sezonu, zanim lokalne uprawy osiągną pełną dojrzałość.
 • Holandia: Holenderskie truskawki uzupełniają podaż, szczególnie w okresach przejściowych między sezonami innych dostawców.
 • Polska: Polska jest znaczącym dostawcą truskawek, szczególnie w miesiącach letnich, kiedy jakość i ilość produktów są najwyższe.

Ceny Truskawek

Ceny truskawek na rynku niemieckim wykazywały znaczące wahania w zależności od pochodzenia i warunków rynkowych:

 • Belgia: Średnie ceny truskawek z Belgii wynosiły 585 EUR za 100 kg.
 • Niemcy: Ceny niemieckich truskawek były bardziej zmienne, średnio wynosząc 488 EUR za 100 kg, z dużymi różnicami w zależności od jakości i dostępności.
 • Grecja: Truskawki z Grecji były tańsze, ze średnią ceną 293 EUR za 100 kg.
 • Holandia: Holenderskie truskawki kosztowały średnio 478 EUR za 100 kg.
 • Polska: Ceny polskich truskawek wynosiły średnio 494 EUR za 100 kg, co wskazuje na ich konkurencyjność na rynku niemieckim​

Czynniki Wpływające na Rynek

Na rynek truskawek w Niemczech wpływało kilka kluczowych czynników:

 • Warunki Pogodowe: Niskie temperatury i obfite opady deszczu w niektórych regionach ograniczyły możliwości zbiorów i przechowywania truskawek, co wpłynęło na dostępność i ceny. Przykładem może być Monachium, gdzie z powodu ograniczonych dostaw ceny początkowo wzrosły, ale później spadły z powodu gorszej jakości partii truskawek​.
 • Popyt i Podaż: Wysoki popyt na truskawki, zwłaszcza w okresach świątecznych, takich jak Boże Ciało, wpłynął na wzrost cen. Jednak nadmiar dostaw w innych okresach zmuszał sprzedawców do obniżania cen, aby uniknąć nadwyżek​.
 • Konkurencja Międzynarodowa: Import truskawek z różnych krajów wpływał na konkurencję cenową i jakość oferowanych produktów. Truskawki z Hiszpanii, Włoch i Grecji uzupełniały ofertę na rynku niemieckim, zapewniając różnorodność i dostępność przez cały sezon​.

Podsumowanie

Rynek truskawek w Niemczech w 2024 roku charakteryzował się dużą zmiennością cen i różnorodnością źródeł pochodzenia. Belgia, Niemcy, Grecja, Holandia i Polska były głównymi dostawcami, a ceny truskawek były zróżnicowane w zależności od jakości i warunków rynkowych. Warunki pogodowe i międzynarodowa konkurencja miały istotny wpływ na dostępność i ceny tych popularnych owoców.

Artykuł ten opiera się wyłącznie na danych z raportu Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung z 2024 roku, 

 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem